Kurs etter tidspunkt

Abstrakt Maleri og Teknikk

Abstrakt Maleri og Teknikk

Det abstrakte maleri bruker selve malingen som uttrykk. Med ulike verktøy, akrylmedier og teknikker lærer du å utvikle ulike teksturer,Les mer

Figurativt maleri og foto

Figurativt maleri og foto

Det figurative bildet har sin renessanse, men denne gangen er det ikke det tradisjonell figurative maleriet som vises. Vår måteLes mer

Big Painting

Big Painting

Store malerier handler om de store flatene, en fysisk og romlig dimensjon. Små bilder “titter du inn i”, store bilderLes mer

Akttegning og maleri

Akttegning og maleri

Å tegne og male etter levende modell er fantastisk levende, energisk, lærerikt og utfordrende. Modellens raske bevegelser eller rolige tilstedeværelseLes mer

Tegne portrett

Tegne portrett

Ansiktet, eller portrettet, er kanskje et av de mest betydningsfulle motiver i kunsten. ”Et blikk kan si mer enn tusen ord”. Kanskje er det også fordi vi legger så mye betydning inn i ansiktene at de kan være så vanskelige å få til. Men tegning av portrett kan læres av alle.Les mer

Tegnekurs for ungdom

Tegnekurs for ungdom

Tegning er nøkkelen: det er gjennom tegningen man lærer å se, utvikler leken, får kontakt med sansene sine, blir formsikkerLes mer