Slik vi gjør det ved Nydalen Kunstskole

Forfatter: Publisert: Oppdatert:

«SLIK GJØR VI DET» ved Nydalen Kunstskole

TEAMS Som elev på billedkunstutanningen opprettes det en bruker til deg i Microsoft Teams som er skolens undervisnings- og administrative plattform. Før undervisningsoppstart får du en epost fra Microsoft med velkomstmelding hvor du blir bedt om å laste ned Teams og logge deg på som bruker med din egen epost og ditt egne passord til epostkontoen din. Har du flere brukere i Teams må du velge den brukeren som Nydalen Kunstskole har valgt for deg. I Teams finner du klassemappen din der du finner informasjon om undervisningen, de andre elevene i klassen din – og din egne privatelevmappe der du kan lagre underveisarbeider og kommunisere direkte med lærer og med skolen. I invitasjonen til Teams ber vi deg laste opp et bilde av deg selv i elevmappen din. På den måten ser vi at du har kommet vel frem. Bildet brukes til studiebekreftelse, dersom du ønsker dette. All kommunikasjon mellom elever og lærer foregår først og fremst via Teams ev. lærerens mobil -og innenfor undervisningstiden. Ved fravær kan lærer legge ut oppgaver og referanser i emnemappen, slik at du kan få gjort oppgavene på egen hånd. Ta bilde av oppgavene og last opp i mappen din, slik at lærer kan se og gi tilbakemelding til deg i mappen.

ADGANG Elever med undervisning på skolen får tildelt dørkode som gir adgang til skolen en halv time før undervisning og ett kvarter etter at ateliertiden slutter. På dagtid må alle elever være ute av huset senest innen kl. 16:15 og kl. 21:45 på kveldstid. På lørdager og søndager, innen kl. 20:00. Læreren vil informere om hvilken kode som til enhver gjelder for din klasse. Husk å være tidlig ute slik at du får rigget deg til i god tid før undervisningsøkten begynner. Lærer lukker døren rett etter kl. 09:30 og kl. 18:00 slik at avspenningsøvelsen kan gjennomføres. Er du sent ute må du vente utenfor til øvelsen er gjennomført og lærer kan hente deg inn.

PARKERING Ved skolen er det ordinær gate/beboerparkering og flere parkeringsplasser med lading for elbil i Arups gate og i gatene rundt.  For av- og pålessing, er det mulig å kjøre opp til porten og lesse av raskt. Husk å sette på varsellys/lapp på ruten. Elever har ikke adgang til å parkere i bakgården. Plassen her er til varelevering og parkering for skolens administrasjon. Sykkelparkering i bakgården kun i eget sykkelstativ under tak ved kjellertrappen.

OPPBEVARING Alle skal bruke innesko når de er på skolen. Ved semesterslutt har vi ”sko-opprydding” hvor alle gjenglemte sko vil bli kjørt bort. Elever på billedkunstutdanningens 2. år og i veiledning får tildelt oppbevaringsbokser til småsaker som må tømmes før semesterslutt. Ikke la verdisaker ligge i garderoben eller i boksene. Skolen tar ikke ansvar for eventuelt tyveri. Husk jevnlig å se etter i glemmekassen i inngangspartiet nede. Alt som er gjenglemt blir lagt her, med unntak for mindre verdigjenstander, smykker, briller ol. som oppbevares på lærerværelset.

LAGRING Vi har dessverre begrenset med lagringsplass derfor må alle elever ta med seg arbeidene sine hjem med mindre de er våte eller det er spesifisert fra lærer at dere skal jobbe videre med arbeidene neste gang. Våte arbeider legges i tørkehyller og tørre arbeider legges flatt i hyllen. De skal ikke rulles sammen og stikke ut av lagringsboksene eller gjemmes andre steder. Alle arbeider som lagres på skolen skal merkes tydelig med navn, dato og klasse. Vi har transportrør for salg på skolen for oppbevaring og transport. Husk å merke transportrørene godt med navn og klasse i begge ender. Før semesterslutt tømmes elevlageret og alt som er hensatt vil bli kjørt bort. Det betyr at alle må ta med seg sko og alle arbeider med seg hjem. Det er ikke adgang til å oppbevarematerialer eller arbeider på skolen over julen eller sommeren. De som har fått tildelt bokser må ta med innholdet hjem før semesterslutt.

BRUK AV MATERIALER OG UTSTYR Vi er en av de få kunstskolene hvor vanlige materialer er inkludert i semesteravgiften. Når du begynner å kjøpe dette selv vil du oppdage at det ikke er billig, det samme gjelder staffelier og annet utstyr. Vi ber deg derfor ha et bevisst forhold til hvordan du bruker materialene, spesielt maling, pensler, medium og lim: Ta små mengder maling på paletten, etterfyll heller ved behov. Ubrukt maling skal tilbake på i malingsbegeret (se nedenfor). Sett alltid pensler i vann når de ikke er bruk og vær nøye med rengjøringen av penslene etter bruk, se penselrens nedenfor. Når du skal bruke tusj eller lim skal dette være fortynnet.

RYDDING I alle atelierene henger det oppslag om hvordan rommet skal ryddes etter bruk. Alle må rydde opp etter seg, tørke bort maling- og kullsøl, vaske av utstyr, rette opp og sette staffelier og materiell tilbake på plass. Hvis dette følges så blir ryddingen en enkel oppgave som ikke trenger ta lang tid, materialer og utstyr blir godt ivaretatt, og det blir et trivelig sted å være.

LERRET, TRANSPORTRØR OG MATERIALPAKKER På skolen er det mulig å få kjøpt lerret, staffeli, transportrør og materialpakker gjennom lærer i undervisningstiden. Se oppslag på oppslagstavlen for varer og priser. Materialkjøp på skolen betales med kort på skolens betalingsterminal.

GALLERIET i lobbyen Tidvis vil det avholdes utstillinger og arrangementer i galleriet og da må det vises hensyn. Utover skal dette være et hyggelig sted å være i pausene og et sted å spise medbrakt mat. Skolen har ikke egen kantine ettersom det finnes mange cafeer i nærområdet og det kort vei til nærmeste matbutikk. I skapene og skuffene på kjøkkenet i galleriet finner du servise og bestikk. Fint om dette settes i maskinen til vask etter bruk. Hvis denne skulle være full, så sett den i gang. Såpe finner du i skapet ved siden. Hvis maskinen ikke er tømt gir du beskjed til en av lærerne. Du kan legge matpakken i kjøleskapet, men det er dessverre ikke plass til at du lar mat eller drikke ligger der over lengre tid. Elever på Billedkunstutdanningen kan la mat og drikke ligge fra den ene dagen til den andre. Klassekaffe og te (husk å merke med navn) kan oppbevares i elevhyllen på kjøkkenet og vi har presskanner til utlån.

VARME Vi holder til i et gammelt hus, og i kalde perioder er det vanskelig å holde høy innetemperatur. Ovnene er elektronisk styrt og står på 20-22 grader vinter, vår og høst og ca 20 grader om sommeren. I kalde perioder må du påregne å ta med litt ekstra varmt innetøy.

OPPFØRSEL Elevene må rette seg etter det som står i dette skrivet, og ikke forstyrre undervisningen unødig. I denne sammenheng har vi innført “mobilfri” sone i malesalene av hensyn til de andre elevene og for ro over arbeidet. Hvis eleven i alvorlig grad bryter det som står i dette skrivet, forstyrrer undervisningen eller på annen måte utviser en sosial atferd som må regnes som uakseptabel for lærer og andre elever, kan skolen etter skriftlig advarsel utvise eleven fra skolen uten å måtte tilbakebetale undervisningsavgiften for den undervisningen eleven deltar på.

KLAGEBEHANDLING Muntlige klager på lærere eller læringsmiljøet tas oppmed skolens administrasjon som skal gi en muntlig tilbakemelding på klagen senest innen 14 dager. Muntlige klager på medelever skal tas opp med klassens hovedlærer som skal gi en muntlig tilbakemelding på klagen senest innen 14 dager. Hvis klageren ikke finner tilbakemeldingen tilfredsstillende må klagen sendes som skriftlig klage. Skriftlige klager rettes til skolen og skal være datert og undertegnet. Klager på lærere, læringsmiljø eller medelever vil bli behandlet av skolens ledelse. Arbeidet med klagesaken skal starte snarest mulig og senest 3 uker etter at klagen er mottatt.

FOTOGRAFERING OG SOSIALE MEDIER Vi synes det er flott at dere tar bilder og deler på sosiale medier, men husk at ikke alle setter pris på å bli tatt bilder av og lagt ut på nett. Så spør gjerne før dere deler. Dersom dere tagger skolen, enten med # eller krøllalfa(at) deler vi gjerne videre i sosiale medier og bruker det i materiell, men vi trenger også å være trygge på at de som er avfotografert synes det er greit. Vi forsøker også å kreditere fotograf, men noen ganger glipper det. Legg derfor gjerne inn et vannmerke på fotoet (skriv inn navn) før dere publiser og tagger skolen. Her finner dere oss på Facebook og Instagram.

KONTAKTINFORMASJON Sentralbordet er normalt bemannet mandag, onsdag og torsdag fra kl. 11-13:00. Tlf 47 47 19 40. Eposter besvares fortløpende.

Her retter du spørsmål knyttet til;

  • Kontrakter og semesteravgift; admin@nydalenkuntsskole.no
  • Kurs, materiell og lokaler; kontor@nydalenkunstskole.no

FERIER Skolen er stengt i vinterferien, høstferien og juleferien. Om sommeren holder vi flere sommerkurs, men utenom kursene er skolen stengt. Sentralbordet vil også være stengt, eller kun sporadisk være betjent. Vi er alltid interessert i tilbakemeldinger fra elevene, send gjerne e-post til post@nydalenkunstskole.no

LITT PRAKTISK

Kommentarer er stengt.