Heather Bowman Halaas-Berget

Heather har vokst opp i et hjem hvor kunst, musikk, design og arkitektur har vært en stor del av hverdagen. Heather studert kunst ved Dundee College og en BAHons Degree i Interiør og miljørettet design ved Dundee University og billedkunstutdanningen ved Nydalen Kunstskole. Ved siden av arbeid med egen kunst, har hun de senere årene gjennomført kurs og intro-program til masterstudier innen kunst og uttryksterapi ved USN med egenstudier/selvutvikling innenfor terapi, og  hvor kunst og visuell kommunikasjon har stått sentralt.

Som kunstner er hun intuitiv, åpen og eksperimentell i prosessen med arbeidene og ‘rytmen’ i prosessen er essensiell. Skissearbeid med bruk av forskjellig medium som prosess benyttes for å «lufte tanker», og til planlegging/oppbygging av bilder. Videre benyttes dette arbeidet som utgangspunkt for første komposisjon på lerretet. Mennesker og relasjoner har alltid vært utgangspunktet for arbeidene hennes. Hun fasineres av livet og de relasjoner som oppstår. Noen eksempler på dette; dualismen i mennesket, relasjonen et menneske har til seg selv, de relasjoner som oppstår mennesker imellom og de relasjoner mennesket har til sine gitte omgivelser/rom. Samspillet mellom den fysiske og psykiske delen av individet har stor påvirkningskraft for tilstedeværelse, handling og kommunikasjon.