Anne Kristin Jansen

Anne Kristin har fulgt hele utdanningsløpet ved Nydalen Kunstskole, i tillegg har hun en allsidig kreativ bakgrunn som fotograf og dekoratør, og med mange års erfaring fra søm, husflid og kostyme.

Det er et indiansk ordtak som sier at de beste gavene vi kan gi barna våre er røtter og vinger. Røtter så de vet hvor de hører hjemme, og vinger så de kan fly av gårde og bære seg selv. Men hvordan er det med egne røtter og vinger? Røtter som er viklet sammen med andre røtter, og vinger som kanskje er stive og støle etter mange år i eget, og snart tomme rede. Disse spørsmålene og inspirasjon fra andre kunstformer som skulptur, poesi, musikk og dans danner grunnlaget for Anne Kristins egen kunst hvor hun ønsker å formidle en følelse eller en historie. Hun tegner og maler figurativt og tålmodig.

Anne Kristin er en teknisk sterk og engasjerende lærer. For henne er skolen et sted som inspirerer til lek, læring og utforskning, hvor både grunnleggende teknikker og plass til det uforutsette gir ny kunnskap og økt bevissthet. Hun er nysgjerrig på den kunstneriske prosessen, stoler på den, og er opptatt av å skape et trygt rom med plass til utfoldelse både for det intuitive og det bevisste.