Utstillingsforberedelse og kuratering

Utstillingsforberedelse og kuratering
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Innføring i hvordan du kan planlegge, organisere og gjennomføre en utstilling alene eller sammen med andre.

Sentrale spørsmål som tas opp på dette kurset er hva skal til for å lage en god utstilling? Hvem er publikum og hvilken historie skal en utstilling fortelle?

Utstillinger handler ikke bare om hva vi ser, men også hvordan vi ser det. Utstillingsforberedelse og kurateringsarbeid handler om en rekke valg, hva skal utstillingen vise, i hvilken rekkefølge og hvilke grep kan vi gjøre for å ”regissere” en best mulig utstilling. Ved å bevisstgjøre oss på disse valgene kan vi arbeide med å skape best mulig fysiske og intellektuelle rammer for publikum rundt kunsten.

Dette kurset er lagt opp som en ”workshop” over en hel helg hvor vi ser på det kreative og praktiske arbeidet med å produsere en kunstutstilling; hva som må gjøres, hvordan man kan fordele oppgaver, på samarbeid og gruppedynamikk, – og på hva som skal til for å utvikle et interessant konsept for utstillingen som helhet. Kurset vil være svært nyttig for elever på 2 året av Billedkunstutdanningen og særlig for de som tar Påbygningsåret eller Personlig Kunstutvikling, og for sistnevnte er det tilnærmet obligatorisk.

Tanken er at deltagerne etter kurset vil stå bedre forberedt og ha en liten ”verktøykasse” å jobbe ut fra, uavhengig om man planlegger for en utstilling alene eller i samarbeid med andre.

Kommende kurs og påmelding

Nedenfor ser du hvilke kurs som kommer, og nedenfor kursene finner du påmeldingsskjema. Nytt kurs kommer våren 2020.

Kommentarer er stengt.