OPPDRAGSAVTALE for tilleggsoppdrag

Forfatter: Publisert:

Skjemaet nyttes avtaler om foredrag, workshops og atelierbesøk, kuratering, utarbeidelse av undervisningsmateriell og for modelloppdrag. Honorar beregnes normalt pr. time med unntak for kurateringsoppdrag som tildeles til fastpris uavhengig av medgått tid.

OPPDRAGSAVTALE for tilleggsoppdrag

1Personalia med kontaktinformasjon
2Oppdragsavtale

Kommentarer er stengt.