Kunstutdanning

Kunstutdanning
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Billedkunstutdanningen utvikler din kreativitet, din kunstforståelse og dine kunstfaglige evner, og gir deg en prosessorientert kunstutdannelse innenfor billedkunst, hovedsakelig rettet mot tegning og maleri.

For deg som virkelig vil satse på kunsten og deg selv! Her kan du velge mellom å ta studiet på 2 dager i uken, 2 kvelder i uken eller over 10 helger. Nye klasser starter i august og januar og vi har fjernundervisningstilbud for deg med litt reisevei, eller som av andre årsaker ikke kan være med på undervisning med oppmøte på skolen.

2-årig Billedkunstutdanning på deltid

Målsettingen med den 2-årige billedkunstutdanningen er å gi deg en prosessorientert kunstutdannelse der din kunstfaglige utvikling og personlige forankring står sentralt.

Vi skiller oss fra tradisjonell kunstutdanning ved at vi i større grad integrerer den enkeltes historie og uttrykksbehov i den kunstneriske prosessen. Vi ønsker at du skal bringe dette med deg inn i ditt arbeid som billedkunstner og gi seg til kjenne i dine arbeider og gjennom holdninger og atferd.

I motsetning til de fleste kunstfagskoler hvor utdannelsen omfatter tverrfaglige kunstformer, både 2- og 3-dimensjonale, er kunstutdannelsen ved Nydalen Kunstskole hovedsaklig orientert mot billedkunst, tegning og maleri. Vår faglige forankring ligger både i figurative og abstrakte uttrykk, og skolen vektlegger forståelsen for og sammenhengen mellom begge.

Som utdanningsinstitusjon tilbyr Nydalen Kunstskole både de faglige rammene og erfaringene som er nødvendig for å kunne etablere seg som utøvende billedkunstner, eller for videreutvikling innenfor andre yrkesretninger der kunstfaglig kompetanse står sentralt. Gjennom skolens utdanningsløp får elevene et bredt erfaringsgrunnlag der både personlige og faglige kvaliteter hentes frem. Gjennom undervisningen og den personlig veiledningen og elevutstillingene, legger skolen til rette for at elevene skal kunne etablere seg som utøvende billedkunstnere.

Etter å ha fullført de 2 første årene får du vitnemål for fullført billedkunstutdanning.

3. året, et profesjonaliseringsår

Etter endt utdanning tilbys et 3. år der elevene lærer om å utvide eget kunstnerskap, – å se det i en større sammenheng og om å kuratere og avholde egne utstillinger. Påbygningsåret (3. året) er profesjonaliseringsår som bygger videre på Billedkunstutdannelsen. Her får du mulighet til å fordype deg i kunstnerisk språk og identitet, og på idé og konseptutvikling. Her vil du møte lærere som med solid faglig tyngde og følger deg og gruppen din og gir tydelig og direkte veiledning rundt dine faglige kvaliteter, potensialet og mulighetene som kan ligge i ditt kunstneriske arbeid.

Temaer vil være; Kunstnerskap, portrett og identitet, Komposisjonens kraft, Serielt arbeid, Fotoprojeksjon og fordypning i eget språk og i egen fortelling. Gjennomgang av arbeidsmapper, samtaler og refleksjon rundt kunstfaglige spørsmål vil gi deg innsikt i kunsten langt utover ditt eget uttrykk og ståsted, og gi grobunn for gode samarbeidsmiljøer og trygge rammer til å utvikle og skape på egen hånd eller i fellesskap med andre.

Påbygningsåret er av ett års varighet, med undervisning to dager i uken, eller over 10 helger.

Personlig Kunstutvikling (PKU)

Personlig Kunstutvikling er et fordypningsstudium for de som har gjennomført Billedkunstutdanningens 3. år og hvor deltagerne fordyper seg i og mottar veiledning sine kunstneriske prosjekt. Personlig Kunstutvikling er lagt opp som en lang reise med Serielt arbeid, Big painting og Portfolio og avsluttes med en utstilling som studentene selv regisserer, enten alene eller sammen med de andre.  Gjennom året utvikles gode relasjoner som senere kan lede til etableringen av atelierfelleskap, fellesutstillinger og prosjektsamarbeid. 

Ateliergrupper med veiledning (AG)

Dette er et tilbud til tidligere elever som har tatt Personlig Kunstutvikling eller tilsvarende. Veiledningsgruppene møtes en gang i uken eller en gang hver måned. Kunst er et modningsfag. Deltagerne i skolens veiledningsprogram får hjelp til å se med profesjonelle øyne på egne arbeid og prosjekt. Gruppene ledes av våre mest erfarne lærere, som i denne sammenhengen fungerer som coach og støttespiller for å løfte deltagernes prosjekter til et mer profesjonelt nivå, og hvor de får hjelp til søknadsskrivning m.m.

Kommentarer er stengt.