Billedkunstutdanning

Billedkunstutdanning
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

For deg som virkelig vil satse på kunsten og deg selv! Her kan du velge mellom å ta studiet på 2 dager i uken, 2 kvelder i uken eller over 10 helger. Billedkunstutdanningen utvikler din kreativitet, din kunstforståelse og dine kunstfaglige evner, og det gir deg en yrkesrettet billedkunstutdannelse innenfor tegning og maleri.

Ny kveldsklasse starter 7. januar 2019, med undervisning mandag og tirsdag kveld

2-årig Billedkunstutdanning på deltid

Målsettingen med den 2-årige billedkunstutdanningen er å gi deg en yrkesrettet utdannelse innenfor billedkunst med fokus på din kunstneriske, din faglige og din personlig utvikling.

I motsetning til de fleste kunstfagskoler hvor utdannelsen omfatter tverrfaglige kunstformer, både 2-dimensjonale og 3-dimensjonale, er denne utdannelsen utelukkende fokusert på tegning og maleri. Vår faglige forankring ligger både i det figurative og det abstrakte og skolen vektlegger forståelse for sammenhengen mellom det figurative og det abstrakte.

Vi skiller oss også fra tradisjonell kunstutdanning ved at vi i større grad integrerer den enkeltes historie og uttrykksbehov i den kunstneriske prosessen. Vi ønsker at du skal bringe dette med deg inn i ditt arbeid som billedkunstner og at det skal bli synlig både i den kunsten du lager og gjennom holdninger og atferd.

Vi ønsker å gi deg den kompetanse som er nødvendig for å starte som utøvende billedkunstner, eller den tilleggskompetanse som er nødvendig for å utvikle deg videre i andre yrkesretninger. Vi legger til rette for at du skal kunne oppnå grunnleggende kompetanse for å kunne arbeide videre som billedkunstner med henblikk på produksjon av kunst for utstilling og salg.

Etter disse to årene kan du ta Påbygningsåret, Personlig Kunstutvikling med undervisning en gang i uken, eller eller ett av våre Fordypningsprogram.

 

Påbygningsår og Fordypningsprogram

Påbygningsåret og Fordypningsprogrammene bygger videre på Billedkunstutdannelsen. Her får du mulighet til å fordype deg identitet, kunstnerisk språk og din egen fortelling og på idé og konseptutvikling. Her vil du møte flere lærere som med solid faglig tyngde og entusiasme følger deg og gruppen din og gir tydelig og direkte veiledning rundt dine faglige kvaliteter og peker på potensialet og mulighetene som ligger i ditt videre kunstneriske arbeid.

Temaer vil være; Kunstnerskap, portrett og identitet, Komposisjonens kraft, Serielt arbeid, Fotoprojeksjon og fordypning i eget språk og i egen fortelling. Gjennomganger av mapper etter hvert tema vil, i tillegg til bevisstgjøring av mulighetene gi innsikt i kunsten langt utover ditt eget uttrykk og ståsted. Samtaler og diskusjoner rundt kunstfaglige spørsmål danner sammen med samtaler rundt identitet grobunn for gode miljøer og trygghet til å utvikle og skape, og arbeide videre med idé og konseptutvikling enten på egen hånd eller i fellesskap med andre.

Fordypningsprogrammene går over ett semester av gangen, med undervisning en gang i uken, mens Påbygningsåret er av ett års varighet, med undervisning to dager i uken.

 

 Personlig Kunstutvikling

Her arbeides videre med veiledning innen for ditt eget prosjekt og ditt eget språk for de som har gjennomført Billedkunstutdanningen eller Påbygningsåret eller alle nivåer av tegne- og malekurs over 12 ganger, eller tilsvarende. Personlig kunstutvikling er lagt opp som en lang reise, men det fokuseres i perioder på temaer som Serielt arbeid, Big painting og Portefolie.  Året avsluttes med en egen, eller felles utstilling som studentene langt på vei i å kunne ta regien på selv.  Dette er et viktig bidrag til et selvstendig kunstnerskap. Året med Personlig Kunstutvikling knytter viktige kontakter mellom elever som i svært mange sammenhenger fortsetter å arbeide med utstillinger i fellesskap. 

 

Veiledningsgrupper

Dette er et tilbud til dem som har tatt Personlig Kunstutvikling, og eller har tilsvarende bakgrunn fra annet lærested. Veiledningen har fokus på å videreutvikle deltakernes kunstneriske potensial og å se med profesjonelle øyne på det arbeidet som den enkelte gjør i sitt eget atelier. Veiledningsgruppene møtes en gang i uken eller en gang hver måned.

 

Kommentarer er stengt.