Billedkunstutdanning

Billedkunstutdanning
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

For deg som virkelig vil satse på kunsten og deg selv! Her kan du velge mellom å ta studiet på 2 dager i uken, 2 kvelder i uken eller 10 helgemoduler. Billedkunstutdanningen utvikler din kreativitet, din kunstforståelse og dine kunstfaglige evner, og det gir deg en yrkesrettet utdannelse som billedkunstner innenfor tegning og maleri. Etter disse to årene kan du ta et fordypningsår 2 dager i uken og ett påbygningsår en dag i uken (Personlig Kunstutvikling). Etter dette kan du fortsette med veiledningsgruppe 1 dag hver måned.

2-årig Billedkunstutdanning på deltid, 2 dager eller 2 kvelder i uken, eller en helg per måned.

Målsettingen med den 2-årige billedkunstutdanningen er å gi deg en yrkesrettet utdannelse innenfor billedkunst med fokus på din kunstneriske, din faglige og din personlig utvikling.

I motsetning til de fleste kunstfagskoler hvor utdannelsen omfatter tverrfaglige kunstformer, både 2-dimensjonale og 3-dimensjonale, er denne utdannelsen utelukkende fokusert på tegning og maleri. Vår faglige forankring ligger både i det figurative og det abstrakte og skolen vektlegger forståelse for sammenhengen mellom det figurative og det abstrakte. Vi skiller oss også fra tradisjonell kunstutdanning ved at vi i større grad integrerer den enkeltes historie og uttrykksbehov i den kunstneriske prosessen. Vi ønsker at du skal bringe dette med deg inn i ditt arbeid som billedkunstner og at det skal bli synlig både i den kunsten du lager og gjennom holdninger og atferd.
Vi ønsker å gi deg den kompetanse som er nødvendig for å starte som utøvende billedkunstner, eller den tilleggskompetanse som er nødvendig for å utvikle deg videre i andre yrkesretninger. Du skal få nok kompetanse til å arbeide på egen hånd som billedkunstnere med produksjon av kunst for utstillinger og salg.

Fordypningsår

Som elev får du mulighet til å fordype deg i fag og håndverk forankret i ditt eget kunstneriske språk og din egen fortelling. Du vil gjennom året møte flere lærere som med solid faglig tyngde og entusiasme følger deg gjennom din utvikling, og som gir tydelig og direkte veiledning rundt dine faglige kvaliteter og peker på potensialet i ditt kunstneriske arbeid.

Gjennom året fokuseres det på temaer som Portrett og identitet, Komposisjonens kraft, Serielt arbeid, Fotoprojeksjon og fordypning i eget språk og i egen fortelling. Gjennomganger av mapper etter hvert tema vil, i tillegg til bevisstgjøring av mulighetene du bærer, også gi innsikt i kunsten langt utover ditt eget uttrykk og ståsted. Samtaler og diskusjoner rundt kunstfaglige spørsmål danner sammen med samtaler rundt identitet grobunn for gode miljøer og trygghet til å skape.

 Personlig kunstutvikling

Dette er et påbygningsår for de som har tatt den 2-årige billedkunstutdanningen og/eller Fordypningsåret eller tatt alle nivåer av tegne- og malekurs over 12 ganger. Personlig kunstutvikling er lagt opp som en lang reise, men det fokuseres i perioder på temaer som Serielt arbeid, Big painting og Portefolie.  Året avsluttes med en utstilling elevene har regien på selv, de planlegger, finner lokale, monterer og inviterer.  Dette er et viktig bidrag til et selvstendig kunstnerskap og året knytter viktige kontakter mellom elever som i svært mange sammenhenger fortsetter å arbeide med utstillinger i fellesskap. 

Veiledningsgruppe 1 dag hver måned

Dette er et tilbud til dem som har tatt Personlig Kunstutvikling eller tilsvarende utdanning. Veiledningen har fokus på å videreutvikle deltakernes kunstneriske potensial og å se med profesjonelle øyne på det arbeidet som den enkelte gjør i sitt eget atelier.

Kommentarer er stengt.