Lærere

Som lærer ved Nydalen Kunstskole formidler man et pedagogisk materiale som er utviklet gjennom skolens 30-årige historie. Et omfattende tekst- og billedmateriale som undervisningen bygges rundt, og hvor lærerkreftene settes inn på emner og i faglige sammenhenger der de har sine sterkeste ressurser.

Som elev vil du treffe et mangfold av lærerkrefter som er med å ”fargelegge” undervisningen med sine unike personligheter og sin erfaringsbakgrunn. Våre lærere kommer fra KHIO eller tilsvarende, eller har gjennomført Billedkunstutdanningen selv. Det er viktig med et sammensatt lærerkollegium for at du som elev får best mulig utgangspunkt for utvikle deg innenfor de pedagogiske og faglige rammeverket som skolen har bygget opp gjennom en årrekke. Et rammeverk som tilrettelegger for at elevene skal få best mulig grunnlag for å utvikle personlig forankring, god prosessforståelse og faglig kompetanse.

Skolen har tradisjon for å utvelge lærerkrefter på en slik måte at elevene blir tilbudt et stort spekter av referanser og muligheter. For å kunne tilby et mest mulig likt faglig fundament for alle våre elever vil du på de første trinnene i hovedsak møte lærere som har tatt billedkunstutdanningen selv og som er dypt forankret i skolens pedagogikk og verdigrunnlag. På de øvrige trinnene og høyere nivåene av semesterkursene og på en del av emnekursene du også kunne treffe friske pust av kunstnere med annen erfaringsbakgrunn. Alle lærerne er selv aktivt utøvende kunstnere ved siden av undervisningen på skolen.

Nedenfor kan du lese om den enkelte lærer:

Agnethe Steineger

Nydalen Kunstskole lærer Agnethe Steineger

Agnethe har en dyp interesse for spiritualitet og menneskelig vekst og utvikling, noe hun søker å innlemme i det kunstneriske arbeidet. Hun underviser på kurset Kunst og Spiritualitet. Her deler hun av sin rike kunnskap og erfaring fra kunsten, men også fra et mangeårig selvutviklingsarbeid, knyttet til Jes Bertelsen og Aruna.

Agnethe har sin kunstutdanning fra Nydalen Kunstskole der hun har tatt Billekunstutdanningen, Personlig Kunstutvikling og deltatt på Veiledningsgrupper. Hun og har også gjennom en årrekke tatt kurs ved andre kunstskoler i Oslo og i Frankrike. Hun er utdannet religionshistoriker fra Universitetet i Oslo og har fordypet seg i faget gjennom lærebokskriving og over ti års undervisning ved høgskole og i videregående skoler.

Kurs med denne lærer:

Anne Ingeborg Biringvad

Anne Ingeborg Biringvad har arbeidet som billedkunstner siden hun tok hovedfag i maleri ved SHKS i 1992. Anne har utdanning i pedagogikk fra HIO og har arbeidet med kunst- og håndtverksundervisning, kunstformidling og billedveiledning i offentlig og privat regi siden 2003.  I skapende arbeid har hennes hovedanliggende alltid vært de formale problemstillingene og de abstrakte elementene i komposisjon uavhengig av stil og sjanger og hun har jobbet med olje og akryl maleri, grafikk, tegning, tekstil, video, performance og installasjon. Anne er opptatt av materiell og immateriell kulturarv. Fra 2011 gjennom appropriasjon og forflyttning, hvor hun benytter andres verk og håndverk som readymades i egne montasjer og installasjoner. Anne har laget flere omfattende produksjoner med bruk av ullbroderi og hennes siste prosjekter fokuserer på det abstrakte formspråket som utgjør forbindelseslinjen mellom folkekunst og modernismen. Dette var utgangspunkt for utstillingsproduksjon “Åttekrossen” på Sigdal museum med Kristin Lindberg og verket “Visual Voices” utsmykkingsoppdrag for Kulturforvaltningen i Stockholm på Danderyd sykehus i 2019. Biringvad er innkjøpt av KODE Museum, Bergen, med appropriasjon av gammelt ullbroderi i 2012. For mer informasjon se:  www.biringvad.no

Anne Biringvad er en sterk og erfaren veileder, med som starter opp med veiledningsgrupper på helg og over 5 ganger, våren 2020.

Anne Kristin Jansen

Anne Kristin har fulgt hele utdanningsløpet ved Nydalen Kunstskole, i tillegg har hun en allsidig kreativ bakgrunn som fotograf og dekoratør, og med mange års erfaring fra søm, husflid og kostyme.

Det er et indiansk ordtak som sier at de beste gavene vi kan gi barna våre er røtter og vinger. Røtter så de vet hvor de hører hjemme, og vinger så de kan fly av gårde og bære seg selv. Men hvordan er det med egne røtter og vinger? Røtter som er viklet sammen med andre røtter, og vinger som kanskje er stive og støle etter mange år i eget, og snart tomme rede. Disse spørsmålene og inspirasjon fra andre kunstformer som skulptur, poesi, musikk og dans danner grunnlaget for Anne Kristins egen kunst hvor hun ønsker å formidle en følelse eller en historie. Hun tegner og maler figurativt og tålmodig.

Anne Kristin er en teknisk sterk og engasjerende lærer. For henne er skolen et sted som inspirerer til lek, læring og utforskning, hvor både grunnleggende teknikker og plass til det uforutsette gir ny kunnskap og økt bevissthet. Hun er nysgjerrig på den kunstneriske prosessen, stoler på den, og er opptatt av å skape et trygt rom med plass til utfoldelse både for det intuitive og det bevisste.

Anne Sophie Lorange

Anne Sophie Lorange, er født og oppvokst i USA og har en internasjonal kunstbakgrunn. Hun har studert både i Norge og i utlandet, og har en Master grad i kunst (MFA) fra University of Plymouth, i samarbeid med Transart Institute (NY/Berlin). Hennes tospråklige bakgrunn har ført til en interesse innen kunsten for tematikk som omhandler identifikasjon, tilstedeværelse, stillhet, ensomhet og mellomrom. Hun har deltatt i en rekke solo- og gruppeutstillinger, og er tildelt stipend fra Transart Institute. 

Hennes arbeider består av malerier, tegninger, stedsspesifikk utendørstegninger og installasjonskunst. Arbeidene kan forstås som en meditasjon, en oppløsning av grenser, som når man forsvinner inn i et gjennomsiktig, åpent landskap. Det er i dette skjæringspunktet Anne Sophie arbeider. Her finner hun mellomrom og spor av både fravær og nærvær, ensomhet og felleskap, og ro og uro. Gjennom hennes abstrakte ekspresjonistiske formspråk, har hun en gradvis tilnærming til skjæringspunktet mellom kaos og struktur, der intuisjon og tilstedeværelse i øyeblikket er utgangspunktet. Her oppdager hun nye kunstneriske muligheter innenfor farge, rom, flate og materie. Hennes abstrakte malerier varierer i fargene fra sterke til duse pastellfarger, og komposisjonene kan minne om et indre landskap, fylt av både det energiske og rolige.

Som lærer, er Anne Sophie, positiv og engasjert, og spesielt opptatt av åpenhet innen faget. Hun mener åpenhet er nøkkelen til å utvikle seg som elev og kunstner. Uten åpenhet, kan man heller ikke tørre å undersøke og jobbe videre. Med denne tilnærmelsen unngår man å fokusere på hva som er feil, men heller å fokusere på hvilke muligheter man har foran seg. ” Et maleri vekker interesse hvis man tørr å se forbi det å feile, og heller fokusere på en åpen malerisk tilnærming .” www.annesophielorange.com

Anne Sophie har tidligere vært elev også ved Nydalen Kunstskole og våren 2020, underviser hun Maleri II, med oppstart onsdag 22. januar.

Beatrice Guttormsen

Beatrice er utdannet ved Nydalen Kunstskole og Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Kunst -og Håndverk, med spesialisering i grafikk og tegning.

Beatrice er en person med en kunstneriske utstråling og et engasjement som sammen med hennes sterke fortellerstemme og en genuin integritet gir henne et unikt potensial som kunstpedagog og lærer.  Hun er uredd, utforskende og eksperimentell i sin tilnærming til kunsten.

Hennes drivkraft kommer innenifra: å kunne få fram det som nesten ikke synes, et dypt ønske om å bli berørt – og å kunne berøre. Hun jobber hovedsakelig med installasjoner i rom, tresnitt, tegning på papir med blekk, kull og foto. Hun har tidligere også fordypet seg i maleri.

For mer informasjon se: http://www.beatriceguttormsen.com  @beatrice.gutt

 

Kurs med denne lærer:

Birgit Røise

Birgit har undervist ved skolen siden 2017, og har ved siden av sin kunstutdannelse fra Nydalen Kunstskole en Bachelor i Estetikk, med fordypning i kunsthistorie.  Birgit har undervist både tegne- og malekurs, og i kunsthistorie, og underviser også på 1. året av billedkunstutdanningen. Birgit er en gasjert og faglig sterk lærer som møter elevene med åpenhet og undring. Birgit er opptatt av å våge å leke, spesielt den første startfasen av et bilde. Gjennom lagene skapes flater og subtile variasjoner. Hun blander gjerne flere materialer og teknikker som akryl, blyant, kull, collage med papir og tråder. Og selv med en klar ide som utgangspunkt er det viktig for Birgit å holde bildet “åpent”. Overraskende momenter får bli med underveis. 

At livet er en gave, og takknemlighet over det en har fått står sterkt i Birgits arbeider. Selv om livet ikke alltid viser seg fra solsiden er det vakkert allikevel.  Hun ønsker å sette fokus på verdien av det enkle og fine som kan oppstå i hverdagen. Små episoder som kanskje ikke er så spesielle i seg selv, men som er med å fylle livet med mening og  glede.

Du kan lese mer om Birgit på hennes hjemmeside: birgit.roise.no

 

Kurs med denne lærer:

Cathrine Gehrken

Nydalen Kunstskole lærer Cathrine GehrkenCathrine er en usedvanlig begeistret og inspirerende lærer og i tillegg en sterk gruppeleder.  Hun lyser av glede og entusiasme over andres arbeid og fyller således elevene med liv og lyst til å utforske og gir dem mot til å utfordre seg selv og kunsten. Hennes glede og entusiasme over kunsten og faget gir henne en genuine muligheter for å nå elevene og gi selvfølelse til den enkelte.

Cathrine begynte som lærer ved Billedkunstutdanningen høsten 2013 og du treffer henne i tillegg på Malekursene og på weekendkurset og sommerkurset Kreativt Maleri.

Cathrine har sin kunstutdanning fra Nydalen Kunstskole, Billedkunstutdanningen og Personlig Kunstutvikling. Tidligere har hun studert grafisk design i Sveits og vært elev ved Statens Kunst og Håndverkskole. Hun har arbeidet mange år med TV produksjon, men de senere årene har hun viet stadig mer tid til kunstnerisk arbeid. Hun begynte sin lærergjerning ved Nydalen Kunstskole høsten 2012.

Cathrine arbeider med maleri og tegning og hennes malerier er sterke dokumenter over malerisk vilje og kraft. I tegning er hun fabulerende, leken og humoristisk. Maleriene er akryl på lerret eller plater.

Se også hennes egne nettsider http://www.cathrinegehrken.com.

Kurs med denne lærer:

Cathrine Muryn

Cathrine Muryn er en entusiastisk formidler, som er opptatt av sanselighet og tilstedeværelse i kunsten. Hun opplever sin lærerrolle som en slags fødselshjelper. Målet er at hver kunststudent skal finne og rendyrke sitt uttrykk, mye gjennom å gi rom for tilfeldigheter og intuisjon underveis i maleprosessen. Cathrine var elev hos Eva Kurseth, skolens tidligere rektor, i 10 år før hun flyttet fra Norge. Hun har siden 2002 arbeidet som billedkunstner, og har gjennom flere år vært en del av kunstnermiljøer i Barcelona og Bordeaux. Hun bor og arbeider nå på Nesodden.

Med en nesten brutal ekspressivitet, og utstrakt fargebruk utforsker hun et abstrakt billedspråk som representerer hennes verden og erfaringer. I lag på lag med oppmerksomhet maler hun sine karakteristiske abstrakte landskap.
I bildene ligger levd liv. Forventninger, drømmer, misforståelser, ambivalens, konflikter og forsoning. Erindringer om nærhet og avvisning. I hvert lag males noe over og noe får stå igjen, stykkevis eller helt som et minne.
Cathrine Muryn har gjennom mange år stilt ut i Catalonia og Frankrike, og har bilder i flere samlinger, blant annet hos Lluís Peñuelas Reixach, generalsekretær ved Gala-Dalí-stiftelsen.

Cecilie Weiseth

Cecilie er utdannet ved Nydalen Kunstskole og har jobbet som lærer på skolen i mange år. Cecilie har en sprudlende personlighet som inspirerer og skaper engasjement og arbeidsglede. Hun har en intuitiv, utforskende og eksperimentell i sin tilnærming til kunsten. I hennes egne arbeider finnes en tydelig palett samtidig et dypt og personlig alvor, som står i tydelig kontrast til hennes personlighet som lærer. Cecilie finner du som lærer på 1. året, på dagskolen og helgeskolen.

 

 

 

 

 

 

 

Kristine Lund

Kristine har studert toårig billedkunstutdanning og to år med PKU ved Nydalen Kunstskole. Som lærer er hun opptatt av å se elevene og være en god samtalepartner. Det er viktig for henne å være åpen og lydhør for hver enkelt, og gi alle mulighet til å utvikle seg utfra sitt ståsted og i sin egen retning.  Årene på Nydalen har gitt henne en solid forståelse for hvordan det er å være student hos oss. Og hun møter den enkelte med erfaringen og prosessene friskt i minnet.

Det er ikke de flotte landskapene eller panoramautsiktene som fascinerer Kristine mest, det er detaljene. Hun er opptatt av overflater, strukturer, farger, linjer og kontraster- naturens egne komposisjoner. Samtidig er det viktig for henne å uttrykke sanseinntrykkene og energien hun opplever i møte med natur. Kristine er også utdannet biolog, og hennes engasjementet  for miljøvern setter spor i bildene.

Kurs med denne lærer:

Hanne Friis

Hanne har vært lærer ved skolen i mange år, og er nå tilbake. Friis har sin bakgrunn fra Kunstakademiet i Trondheim innen maleri og skulptur(1992-96), i tillegg til forstudier ved Kunstskolen i Bergen og Stavanger. Friis er kjent for sine monumentale skulpturelle tekstilverk, men har gjennom hele sitt kunstnerskap arbeidet med maleri og tegning som både skisse og selvstendig uttrykk. Hanne Friis har en stor utstillingsaktivitet og er innkjøpt med verk til flere private og offentlige kunstsamlinger. I de siste årene har hun utført en rekke utsmykkingsoppdrag og mottar Statens kunstnerstipend.

Som lærer er Hanne opptatt av å lære bort grunnleggende kunnskap i tegning og maleri,  for eksempel det å lære å se uten innlærte forestillinger, å avstemme fargene i en palett og å skape dybde eller flate. Samtidig mener hun at det er viktig å bevare gleden ved å eksperimentere og at den kunstneriske prosessen gir en dypere forståelse for hva det vil si å være menneske.

http://www.hannefriis.com/

Kurs med denne lærer:

Heidi Marie Wien

Som billedkunstner jobber Heidi Marie Wien med maleri, skulptur og installasjonsarbeider. Hun har bakgrunn fra Kunstakademiet i Oslo. Grunnfag i  kunsthistorie fra Høgskolen i Lillehammer og har tidligere vært elev ved  Einar Granum kunstfagskole.

Maleriet står sentralt i Wiens kunst. Et gjennomgående tema er arkitektur og arkitektoniske problemstillinger. Motivene er ofte hentet fra dekonstruerte bygge og midlertidige arkitektoniske løsninger. Som lærer vil Wien fokuserer på  perspektiv og rom-forståelse i undervisningen. Wien har bred teknisk erfaring innen maleri, installasjon og tegning som elevene vil dra nytte av. Eksperimentering med ulike strukturer og overflater, det kontrollerte kontra det tilfeldige,  mener Wien er en viktig del i oppbygningen av maleriet.

De siste ti årene har hun i tillegg til egne prosjekter samarbeidet med billedkunstner Kine Lillestrøm. Duoen utfører kunstprosjekter som er i direkte dialog med stedet arkitektur, og med maleriet som verktøy for den kunstneriske utførelsen. Sammen har de blant annet hatt arbeidsopphold og utstilling i Oslo Rådhus, separatutstilling Østfold Kunstnersenter,  Galleri F15 i Moss og  Galleri BOA i Oslo.  I 2009 var de kuratorer for og gjennomført utstillingen ”Dark Matters” på Peder Balke-senteret på Toten. Her samlet de 20 norske unge samtidskunstner og satte dem i dialog med maleren Peder Balke.

Sommeren 2015 utførte de i fellesskap veggmalerier inne på nye Veitvet barne- og ungdomsskole i Oslo. Heidi Mari Wien har tidligere utført  utsmykninger ved Sentralsykehuset i Telemark og  Sykehuset-midt Norge. Wien hadde separatutstilling ved LNM 2011 og har mottatt en rekke stipender for sine prosjekter.

Kurs med denne lærer:

Heidi Øiseth

Heidi er en av våre mest erfarne lærere og har undervist ved skolen siden 1999.  Før dette var hun elev ved skolens mange kurs i 8 år. I tillegg har hun tatt undervisning fra flere kjente kunstnere. Som kunstfaglig pedagog er hun utsøkt i sin evne til å se den enkelte elev og til å levere faglig kompetanse og forståelse til det språket og den fortellingen du som elev har behov for å utvikle. Hennes elever utvikler et sanselig, følsomt og tilstedeværende språk med stor grad av individualitet.

Heidis erfaringsbredde er stor og hun vil kunne følge deg i en hvilken som helst kunstnerisk retning. Hennes elever har kommet ut som alt fra klassiske malere til tegnere eller helt abstrakte ”colorfield painters”. Hun har også erfaring i maleriet forhold til det tredimensjonale rom. Heidi treffer du andre året på Billedkunstutdanningen og på Personlig Kunstutvikling.  Hun har også en veiledningsgruppe for de som er ferdige med skolens kunstutdanning. Du kan også treffe Heidi på sommerkurset Big Painting og fra tid til annen på forskjellige weekendkurs.

Heidi er medlem av NBK;LNM; BOA; tegnerforbundet.Hun har deltatt påmange jurierte utstillinger som, Høstutstillingen, Tegnebiennalen og mange ganger på Østlandsutstillingen, mange separat og kollektivutstillinger.

Personlig jobber Heidi med å se sammenligninger mellom kvinners nitidige  arbeid innen kunsthåndverkstradisjonen og meditative/ prformative arbeider som vokser frem gjennom en intuitiv prossess. Hun jobber frem tepper/ bilder gjennom tegning. Et nitidig og tidkrevende arbeid. Under teppene ligger eksistensielle historier, strek på strek, lag på lag av  tradisjoner og levd liv.

Se også hennes egne nettsider www.oiseth.net.

Kurs med denne lærer:

Henriette Emilie Finne

Henriette underviser hovedsakelig som hovedlærer på Billedkunstutdanningen og har vært lærer ved Nydalen Kunstskole siden 2007. Med hennes bakgrunn fra SHKS malerlinja er faglig soliditet det helt grunnleggende.  Farge og form skal integreres og balanseres mot flate og stofflighet. Sammen med skolens fokus på individualitet og personlige oppgaver skaper dette et rikt og interessant læringsfelt.

Henriette er en tydelig karakter og god leder for sine klasser og følger opp den enkelte elev med den største selvfølgelighet. Ved skolen treffer du henne på Billedkunstutdanningen om kvelden.  Henriette har også enkelte kurs på helg.

Som kunstner arbeider hun med ulike teknikker innenfor maleri og tegning. I maleriet fabulerer hun frem motivene og bruker både figurative og abstrakte kvaliteter. Bildene er sanselige, stofflige og lekne. Hun er utdannet ved SHKS Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo, med master fra Institutt for farge – malerlinjen, samt 1 år pedagogikk for kunstnere, Høgskolen i Oslo. Hun er medlem av Norske Billedkunstnere NBK og Landsforeningen Norske Malere LNM. Henriette Emilie Finne har deltatt ved en rekke gruppe- og separatutstillinger.

Kurs med denne lærer:

Hilde Honne Øvrebø

Hilde er en sprudlende og nær lærer som er inderlig opptatt av å støtte elevene i å finne sitt eget språk og uttrykk. Hun er nysgjerrig og tilstede i øyeblikk, stemninger som fanges i en positur, i bevegelse som er frosset i tid, i alt som sies uten ord. Hennes egen kunst handler om relasjoner og følelsene knyttet til disse. De er øyeblikk, stemninger, flyktige, uhåndgripelige små biter av et liv. Hun er opptatt av hvordan man forholder seg til andre mennesker og til seg selv, og søker å formidle sårbarheten, skjørheten i følelsene mellom mennesker.

Hilde har sin 3-årige billedkunstutdannelse fra Nydalen Kunstskole. Hun har også studert Billedterapi på OsloMet

 

Kurs med denne lærer:

Hilde Rognskog

Hilde Rognskog (f 1966) er billedkunstner, gallerieier og skribent.  I de senere årene har hun arbeidet i Eidsvoll hvor hun driver WI Galleri – atelier og Solar forlag. Hun har skrevet kronikker og innspill om politisk kunst og arbeider med poesi på fritiden. Som billedkunstner arbeider hun hovedsakelig med installasjon og politisk kunst og har stilt ut en rekke steder både nasjonalt og internasjonalt. Hilde Rognskog har vært nestleder og styreleder i Norske Billedkunstnere i perioden 2007 – 2013 og har vært daglig leder for Institutt for Romkunst (2000-2004). Hun er utdannet ved Ålesund Ingeniørhøyskole (1984-1987), Interiør og Møbeldesign kunsthøyskolen i Bergen (1990-1992) og Statens Kunstakademi i Oslo (1992-1996).

Se også hennes egne nettsider: www.hilderognskog.com

Ingrid K. Bjørnaali

Ingrid Kristensen Bjørnaali er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og Kunstakademiet i Helsinki, med bachelorgrad fra avdeling grafikk og tegning, og pågående masterstudie på Kunstakademiet i Oslo. Tidligere har hun studert maleri ved Einar Granum Kunstfagskole.

Hennes kunstneriske praksis består i hovedsak av videokunst, men hun arbeider også med tresnitt, installasjon, og har flere års erfaring innen maleri, tegning og grafikk, blant annet fra Fredriksens Grafikk hvor hun var ansatt som grafiker.  Hennes arbeider er basert på å utforske det romlige, hvor hun enten følger eller bryter rytmer og mønstre. Hvordan tid og rom oppleves, måles og gjengis i to-dimensjonale medium er et tema som opptar henne.

Janicke Schønning

Janicke er en av våre mest kompetente lærere og hun er både billedkunstner og lærer. Utdannet først ved Høgskolen i Oslo, 3-årig faglærerutdanning i estetiske fag, og siden ved Central St Martins College of Art i London hvor hun tok en Bachelor of Fine Art og hun har undervist ved Nydalen Kunstskole siden 2007. I denne perioden også tatt en Master ved Kunsthøyskolen i Oslo.

Som lærer er Janicke opptatt av at elevene skal gjøre erfaringer, det er sansning og persepsjon, det er lek og forståelse. Hun er en sann pedagog og ble ”headhuntet” til Nydalen kunstskole grunnet en stor artikkel i Aftenposten om hennes pedagogiske kunstarbeid på Tegning, form og farge. Hennes styrke er observasjonen, menneske og portrettet, hun formidler form og rom og strekens eget språk.  Hennes elever utvikler selvstendige kunstuttrykk og en sterk integritet innen tegning og maling.

Janicke har siden 2010 arbeidet med det langsiktige landskapkunstprosjektetMORS LAND basert i Nordmarka i Oslo, der hun utforsker fremmedhet og tilknytning til naturen gjennom blekktegning, væravtrykk og tekst. Hun arbeider utendørs i skogen i alle årstider. Materialene er blekk, gouache og papir og motivene varierer i ulike grader av abstraksjon. Frost, regn og naturens nedbrytingsprosess innvirker i billeddannelsen. Janicke har hatt stor suksess med sitt prosjekt. Janicke har tidligere jobbet med tegning og installasjon og med figurative store malerier av kvinner.

Se også hennes egne nettsider www.janickeschonning.net

Kurs med denne lærer:

Janne Løhre Hille

Janne er fra Stavanger, men flyttet til Oslo der hun først startet sin utdannelse ved lærerutdanningen på Høyskolen i Oslo, deretter BI som også ble hennes arbeidsplass som studierådgiver i noen år, før hun gikk til TVNorge der hun var til 2003. Janne begynte sin skolegang innen maleri og tegning ved Vika Kunstskole i 2003 og gjennomførte senere Billedkunstutdanningen Nydalen Kunstskole i 2014 og deretter Personlig Kunstutvikling.

Veldig ofte ender arbeidene til Janne opp med det som i første øyekast ser ut som en palett av naturtoner. Maleriet består likevel av uendelige lag av farger i basen før hun legger på overflaten. Janne anser seg selv som en grubler, og kunsten hennes er i stor grad påvirket av menneskelige relasjoner og erfaringer. Janne jobber også med tekst, tegning, tre og leire. Vinteren 2014/2015 fikk hun arbeide i Munchs vinteratelier på Ekely, og senere har hun også jobbet på et atelier i Bærum, samt på et keramikkverksted. Du kan lese mer om henne på nettsiden www.JLHILLE.no

Janne er en av våre nye lærere og våren 2020 underviser hun i Maleri 1 og Kreativt Maleri. 

Kaja Bakke

Kaja har hovedfag fra Statens håndverks og kunstindustriskole, institutt for farge og pedagogikk for kunstnere fra Oslo Met. I eget arbeid er Kaja opptatt av ideen. Uttrykksformen vil derfor variere avhengig av arbeidets innhold. Noen ganger kan det være tegning, andre ganger foto, grafikk, skulptur, broderi eller andre teknikker. Felles for Kajas arbeider er interessen for historier og de mellommenneskelige relasjonene.

Som lærer er Kaja opptatt av at den enkelte skal finne sin egen stemme og tørre å begi seg ut på ukjent farvann. Hun er en dyktig pedagog som ser den enkelte og hele tiden prøver å få vedkommende til å strekke seg litt lenger. Kaja er god til å formidle og er en engasjert lærer som oppmuntrer til å være leken og eksperimenterende. Kaja er medlem av Unge kunstneres samfunn (UKS) og Norske billedkunstnere (NBK).

Kaja er en våre nye lærere. Våren 2020 underviser hun i Tegning, et fundament et språk.

Kari Mette Wik

Kari Mette Wik arbeider primært med abstrakt maleri ( innenfor et utvidet maleribegrep ). Hun er opptatt av maleriet som uttrykksform og tradisjon, og den erfaring man får gjennom praksis, og i å formidle dette videre. Kari Mette har en MfA ( Master / Hovedfag ) fra Institutt for Farge ved SHKS, Oslo ( Nå KHiO ), og har mange års erfaring i å undervise i kunstfag for ulike (alders)grupper. Bl.a var hun en av de første lærerne til å undervise i Personlig Kunstutvikling her ved skolen, da tilbudet startet opp i 2007.

Jeg forholder meg til maleriet som et rom for dialog og refleksjoner av emosjonell og eksistensiell karakter. Parallelt utforsker jeg maleriet som kunstnerisk kategori og eget visuelt vokabular. I sentrum står fargen og stoffet. Som språk, metafor og materie. Innholdet er avgjørende for formen, det er tematikken som styrer teknikk-, material- og fargevalg. En åpen og eksperimentell prosess er alltid en viktig drivkraft i mitt arbeid. Tematisk kretser arbeidene ofte rundt tvetydighet på et eksistensielt plan; tvil og håp, mot og mismot, idyll og drama… Motstridende impulser bringes sammen – innholdsmessig og formalt.

Hun har vært en av Galleri Semmingsens faste kunstnere siden galleriet startet sin virksomhet i 2001, og har i tillegg stilt ut ved en rekke andre steder som Trøndelag Senter for Samtidskunst, Telemark Kunstnersenter, Sandefjord Kunstforening m.fl. Hun har deltatt fem ganger på Høstutstillingen, og har blitt innkjøpt av bl.a Norges Bank, KPA (Kunst på Arbeidsplassen ), Helsebygg Midt-Norge og Helse Sør-Øst. I tillegg har hun utført private og offentlige
utsmykningsoppdrag.

Marlene Øinæs

Marlene Øinæs er utdannet ved Nydalen kunstskole, billedkunstutdanningen 2006-08. Siden det har hun jobbet aktivt med kunsten og tatt bachelor i faglærerstudiet ved OsloMet.

Hun arbeider i hovedsak med collage og akryl/mixedmedia. Marlene er oppvokst i Oslo og byliv er sentralt i hennes arbeider. Maleriene kan minne om biter av byen med sine overflater, tekstur og lag på lag. Marlene har lang erfaring innen foto, som er en viktig del av hennes prosess.

Marlene ønsker å inspirere sine elever til å våge å utforske teknikker og materialer på nye måter. Hun er åpen, energisk og har et brennende engasjement for sitt fag som smitter over på de rundt. Å være tilbake på Nydalen kunstskole er noe hun gleder seg stort over da det var helt avgjørende for henne kunstneriske vei å ta utdanning her.

www.gallerimarlene.no

Marit Halvorsen

Marit er en utsøkt lærer som setter lærergjerningen høyt. Det påpekes fra hennes elever at hun er usedvanlig godt forberedt, og formidler kunsten og viktigheten av dette på en genuin måte.  I Marit treffer du en god gruppeleder og lærer som gir elevene både trygghet, leken utforskning og faglige utfordringer. Hun er en sann kunstnersjel og tar elevene med inn i en alvorlig, utforskende, leken og intuitiv søken etter den sanne uttrykk og den faglige tyngden.  Figurativ forståelse, fabulering og sanselighet er Marit sine sterkeste sider. Det figurative bildet blander hun selv med et abstrakt og malerisk rom. Marit treffer du som lærer på Billedkunstutdanningen på kvelden andre år. I tillegg underviser hun på semesterkurs.

Marit har sin utdannelse som billedkunstner fra Nydalen Kunstskole samt Personlig Kunstutvikling. Marit har undervist ved Nydalen Kunstskole side 2010. I tillegg har hun utdannelse som musikkpedagog fra Barratt Dues Musikkinstitutt. Hun har lang erfaring som musikklærer fra Oslo Kommunale Musikkskole og i Private Barnehager.

Marit arbeider figurativt og fortellingen står sentralt i hennes billeduttrykk. Hun liker seg best der tegne- og malemediene møtes – med bruk av kull, pastell og akrylmaling. Hun er opptatt av mennesker eller fraværet av dem.

Kurs med denne lærer:

Marit Solum Smaaskjær

Marit er en ryddig og inspirerende lærer som har undervist i tegning siden 2015. Hun henter sin inspirasjon og motiver fra skogen, skisser, maler ute og tar bilder på sine daglige turer. Trives spesielt godt i gammel skog der hun føler at landskapet forteller sin egen historie.

Hun er opptatt av å formidle følsomheten og spenningen som oppstår i linjer, kontraster og farger. Med en intuitiv tilnærming til motivet, ønsker hun å invitere betrakteren inn i et energifelt og inn i en stemning der naturens krefter kan overføres til mennesket. Lag på lag, gjerne i store formater både på papir og lerret.

Marit har sin kunstutdanning fra Nydalen Kunstskole, hvor hun har tatt Billedkunstutdanningen og Personlig Kunstutvikling. Før dette jobbet hun i reklamebransjen, med mer enn 20 år både som kreativ og innen ledelse. I dag jobber hun som billedkunstner og underviser i tegning ved Nydalen Kunstskole.

Marit er medlem av NKFU-Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere. Har også blitt med i styret fra 2017 og sitter som nettansvarlig i foreningen.

Les mer på hennes nettside: http://maritsolum.no/

 

Kurs med denne lærer:

Mona Løkkeberg

Mona Løkkeberg er utdannet som grafisk designer og har gjennomført 3 årig billedkunstutdanning ved Nydalen Kunstskole.  Kontraster, urettferdighet og kvinnelig identitet går igjen som tema i hennes arbeider. Hun henter inspirasjon fra egne erfaringer og følelsesliv, dagens nyhetsbilde, samt minner fra utallige reiser. Hun bruker mye collage med innslag av tekstiler kombinert med akrylmaling på lerret eller plate. Stilen er uredd, direkte og fargerik. Som lærer vil Mona legge vekt på å se den enkeltes muligheter og behov, være støttende og skape en trygg ramme for kreativ utfoldelse.

Nettside: www.monalokkeberg.no

Monica Bergnord

Monica Bergnord jobber innen den abstrakte tradisjonen. Hun er utdannet grafisk designer og har jobbet med dette i 20 år. Form, komposisjon og farge har derfor blitt viktige elementer i arbeidene hennes sammen med stiliserte figurative elementer. Musikk er et viktig element for å sette i gang prosessen i hennes arbeider og gir tilstedeværelse i arbeidet. Hun observerer, skaper og maler lag på lag med øyeblikk, følelser og stemninger, og higer stadig etter noe nytt og ukjent.

Som lærer er Monica en inspirerende, positive og tilstedeværende lærer, som er opptatt av hver enkelt elevs individuelle prosess.

Monica er en av våre nye lærere som er hovedlærer for klasse 1B, på billedkunstutdanningen våren 2020.

Siv Rutgerson

Siv Rutgerson har en lang, allsidig, utdannelse og yrkeserfaring som billedkunstner, Illustratør, fotodokumentarist, pedagog og leder. Drivkraften i det meste av det hun har gjort og gjør, er betydningen av skapende virksomheter innen kunst, kultur og kreativitet, som viktige elementer i vårt samfunn og ethvert menneskes liv og utvikling. Gjennom en årrekke har hun benyttet foto for å dokumentere og visualisere dette arbeidet. Det har ført til en rekke billedserier som har vært benyttet i foredrags- og undervisnings-sammenheng.

Siv er blant annet utdannet ved Nydalen Kunstskole og er Kunstterapeut fra  Institutt for Kunstterapi, Danmark. Hennes fordypning og hovedoppgave hadde tittel: ”Verdien av å skape et eget rom for inntrykk og uttrykk” Erfaringer med å skape et atelier og en kunstpedagogstilling i barnehage.  Som følge av dette arbeider hun også som kunstpedagog i et atelier i en kommunal barnehage i Oslo en dag i uken.

Hun beskriver sin billedskaping på følgende måte : ”Jeg skaper bilder i en ekspressiv, intuitiv og figurativ stil. – Benytter ulike materialer for uttrykk: Maleri og tegning på lerret og papir, plate, grafikk, foto og collage. Jeg er opptatt av å utforske hvordan livets hendelser, inntrykk setter sitt preg på ulike menneskers liv, valg og uttrykk. Leter etter avtrykk, spor, antydninger av noe bakenfor det vi vanligvis ser og er opptatt av, men som ubevisst påvirker våre valg, slik våre familiehistorier og det samfunn og kultur vi vokser opp i, preger oss.  Jeg er opptatt av å utforske ulike teknikker og hva som best kan få frem det mitt prosjekt består av.  Hva som kunstnerisk kan foredles, berøre og skape refleksjoner. Mitt arbeid er preget av dette fokus, men i en skapende prosess kan alt skje og svarene og uttrykkene er ikke gitt på forhånd.”

Kurs med denne lærer:

Vigdis Søvik

Nydalen Kunstskole lærer Vigdis SøvikVigdis er en lærer som balanserer det intuitive og det figurative på en fin måte. Det er av avgjørende betydning at elevenes preferanser blir respektert og forstått og at de individuelle uttrykk blir rommet og utviklet. Dette skaper Vigdis med sin forståelse for begge disse aspektene. Hun tar sitt læreransvar på det største alvor og tilrettelegger undervisningen på en utsøkt måte. Vigdis går usedvanlig dypt i sitt engasjement for å tilegne seg og formidle kunnskap. I tillegg til at hun underviser på semesterkurs, treffer du også Vigdis som lærer på Billedkunstutdannelsen.

Hun har i sin billedkunstutdannelse fra Nydalen Kunstskole der hun har tatt den 2-årige fagskolen og påbyggingsåret Personlig kunstutvikling. Foruten selvstudier og en rekke kurs, i og utenfor skolens regi, har hun undervist ved skolen siden 2011. Hun har også deltatt i flere gruppeutstillinger. Intuitive skisser og tegninger etter “hukommelsen” er innfallsvinkelen til hennes bilder. Hun uttrykker minner fra sin personlige fortelling, i bilder der lyset, menneskefiguren og naturen spiller sammen. Hun maler med akryl i ulike teknikker.

 Her er hennes nettside: http://vigdis-b-sovik.no/index.html

Kurs med denne lærer:

Tine Frich Møller

Tine overtok som rektor og daglig leder 1. mai 2018 med ønske om å videreføre skolens mangeårige arv og faglig sterke og pedagogiske orientering, der undervisningen er lagt opp rundt elevens individuelle prosess og kunstneriske utvikling.

https://www.tinefrichmoller.com/

 

 

 

Kurs med denne lærer:

Lise Ivarson

Lise har kunstfaglige bakgrunn fra Nydalen Kunstskole og Det Tverrfaglige Kunstinstitutt.

Lise er som lærer og i sin kunst opptatt av det å bli sett som menneske, og av å ha respekt for hverandres ulikheter. Hun jobber med utgangspunkt i det intuitive, og kombinerer tradisjonsrike maleteknikker med et modernistisk uttrykk i spenningsrommet mellom tegning og maleri. 

Kurs med denne lærer: