Lærere

Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Som lærer ved Nydalen Kunstskole formidler man et pedagogisk materiale som er utviklet gjennom skolens 30-årige historie. Et omfattende tekst- og billedmateriale som undervisningen bygges rundt, og hvor lærerkreftene settes inn på emner og i faglige sammenhenger der de har sine sterkeste ressurser.

Som elev vil du treffe et mangfold av lærerkrefter som er med å ”fargelegge” undervisningen med sine unike personligheter og sin erfaringsbakgrunn. Våre lærere kommer fra KHIO eller tilsvarende, eller har gjennomført Billedkunstutdanningen selv. Det er viktig med et sammensatt lærerkollegium for at du som elev får best mulig utgangspunkt for utvikle deg innenfor de pedagogiske og faglige rammeverket som skolen har bygget opp gjennom en årrekke. Et rammeverk som tilrettelegger for at elevene skal få best mulig grunnlag for å utvikle personlig forankring, god prosessforståelse og faglig kompetanse.

Skolen har tradisjon for å utvelge lærerkrefter på en slik måte at elevene blir tilbudt et stort spekter av referanser og muligheter. For å kunne tilby et mest mulig likt faglig fundament for alle våre elever vil du på de første trinnene i hovedsak møte lærere som har tatt billedkunstutdanningen selv og som er dypt forankret i skolens pedagogikk og verdigrunnlag. På de øvrige trinnene og høyere nivåene av semesterkursene og på en del av emnekursene du også kunne treffe friske pust av kunstnere med annen erfaringsbakgrunn. Alle lærerne er selv aktivt utøvende kunstnere ved siden av undervisningen på skolen.

I menyen kan du lese mer om den enkelte lærer:

Kommentarer er stengt.