Malekurs og tegnekurs en gang i uken

Malekurs og tegnekurs en gang i uken
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

En solid opplæring i maling og tegning. Det fokuseres på utvikling av dine faglige og håndverksmessige kunnskaper, øke kreativitet og dine evner til å se og sanse. Vi holder semesterkurs med undervisning over 12 ganger på kvelden eller formiddagen over 12 ganger .

Det er viktig å velge et kurs som passer til ditt faglige nivå. Disse kursene har nivåer 1-3 tilrettelagt for nybegynnere, viderekommende og erfarne.

Du kan velge mellom malekurs og tegnekurs, og meningen er at du skal kunne veklse mellom disse. Du kan for eksempel starte med Maleri for nybegynnere, fortsette med Tegning for nybegynnere og gå videre til Maleri for Viderekommende. Du kan alternativt først ta alle tegnekursene før du starter med maleri, eller ta malerkursene før du tar tegnekursene.
I undervisningen benyttes kull, kritt, tusj, blyanter, akryl, pensler og solid papir som underlag. Du velger selv om du mot slutten av kursene vil bringe meg deg lerret for å anvende kunnskapen til ferdige malerier.

Se også Pedagogikk og undervisning.

Kurstyper

Malekurs

Kursrekken i maleri med tillegg av veiledningsgruppen gir deg en solid og helhetlig ramme for kreativ og kunstnerisk utviking. Målsetningen er deg, som et rikere og helere menneske, med en dypere kunstnerisk innsikt og større faglig kvalitet på ditt skapende arbeid. Hovedfokuset på kurset er det frie maleri der utfoldelse og eksperimentering utvikler faglig kunnskap og håndverk.

Maleri for nybegynnere – Å lære er å oppdage

Maleri, nivå 1 er malerkunstens ABC og grunnleggende kokebok. Her tas du i hånden og lærer det du trenger for å komme i gang og begynne en utvikling av maleri. Du lærer først og fremst om de faglige byggesteinene vi alle trenger i vårt skapende arbeid som malere. Men kurset handler også om maleprosessen, om sansning, tilstedeværelse og kreativitet.

Kurset går som kveldskurs og formiddagskurs.

Maler for videregående – Å lære er å utforske

Kunstutvikling handler om møte mellom læring og forståelse, utforskning og utfoldelse. Maleri, nivå 2 utvikler derfor den faglige plattformen fra nybegynnerkurset til en dypere faglig forståelse og en mer personlig, mer intuitivt og mer eksperimentell tilnærming.

Kurset går som kveldskurs og formiddagskurs.

Maleri for erfarne – Å lære er å utvikle

Maleri, nivå 3 er delt i to kurs slik at du nå kan fordype deg enten i det figurative eller i det abstrakte. På disse kursene blir du trenet i mer avansert forståelse av kunstfaget og du lærer å bruke deg selv, faget og kunsten mer aktivt.

– fokus på det figurative

På dette kurset beveger du deg fra den faglige plattformen på kursene for nybegynnere og viderekommende til fordypning og utvikling av det figurative maleri med utgangspunkt i hva figurativt maleri er i samtiden. I tillegg lærer du om hvordan bildet utvikler seg i prosess og i serier, og du lærer å bruke den fysiske virkeligheten og din kreativitet til å utvikle figurative komposisjoner.

– fokus på det abstrakte

På dette kurset beveger du deg fra den faglige plattformen på kursene for nybegynnere og viderekommende til fordypning og utvikling av det abstrakte maleri – basert på farge, flate, stofflighet, abstraksjon og abstrakt komposisjon samt akrylteknikk. I tillegg lærer du om hvordan bildet utvikler seg i prosess og i serier, og du lærer å bruke den fysiske virkeligheten og din kreativitet til å utvikle abstrakte komposisjoner.

Nydalen Kunstskole tegnekurs modelTegnekurs

Tegnekurs over 12 ganger er kurs som gir en solid opplæring i tegning og som bygger opp en helhetlig forståelse både for det håndverksmessige og den kunstneriske bruken av tegning i dag. Målsetningen er at du skal føle trygghet og glede ved å bruke tegningen som selvstendig uttrykk eller som del av ditt figurative maleri.

Hånden som ser. Tegnekurs for nybegynnere

Kurset åpner opp for å benytte tegningen som studie, grunnlag for figurativt maleri og eget kunstuttrykk. På kurset lærer du å bruke forskjellige motiver – fra portrett og levende modell til landskap, samtidig som du lærer om ulike måter å tegne motivene på.

Hånden som ser. Tegnekurs for videregående

Tegning for videregående baserer seg på at deltagerne har tatt nybegynnerkurset eller har tilsvarende bakgrunn i tegning. På kurset utvikles din tegning ytterligere gjennom fordypning i tegnestudier der linje, for, lys og proporsjoner står sentralt. Her benyttes levende modell og andre konkrete motiver.

Hånden som ser. Tegnekurs for erfarne

Tegning for erfarne baserer seg på  at deltagerne har tatt nybegynner og videregående kursene eller tilsvarende bakgrunn i tegning. På dette kurset fordyper du deg i tegning etter levende modell, selvportrett og samtidens figurative teknikker som motivutvikling med hjelp av fotoprojeksjon.

Kommentarer er stengt.