Pedagogikk og undervisning

Pedagogikk og undervisning Forfatter: Publisert: Oppdatert:

"Kunst vokser opp av glede og av sorg, den vokser opp av menneskets liv" sa Edvard Munch. Å skape er en reise du legger ut på, der den faglige utviklingen gå hånd i hånd med din personlige utvikling. Skolens undervisning er lagt opp slik at det gir deltagerne en utvikling på flere nivåer: Kunstfag og teori, sansning og uttrykk, kreativitet og intuisjon.

Kunstfaglig og teoretisk utvikling

I kunsten finnes det et alfabet som alt annet springer ut av. Når du skaper kunst er det avgjørende å beherske dette alfabetet som består av: Linje,  form, lys, farge, strøk og komposisjon. Dette alfabetet danner grunnlag for både figurative og abstrakte bilder og som gjør at du kan ta valg og ut fra dette skape egne uttrykk. Kunstens alfabet danner grunnlag for skolen temaundervisning, der faget utvikles fra nivå til nivå og du lærer mye om sammenhengene mellom det abstrakte og det figurative og om å bruke faget på en kreativ og personlig måte. Gjennom det faglige utvikler du den plattformen du trenger for å vite hvilke virkemidler du kan ta i bruk for å oppnå de resultatene du ønsker.

Sansing og uttrykksevne

Men kunst er mer enn fag og når du utvikler deg kunstnerisk er det avgjørende å balansere den teoretiske læringen opp mot en utvikling av dine musiske sider. Gjennom mange oppgaver fokuserer vi tilstedeværelse, sanselig og ekspressiv utfoldelse og erfaring. Det er gjennom å trene din evne til å gjøre noe på en følsom eller uttrykksfull måte at du utvikler den håndverksmessige kvaliteten på ditt arbeid.

Den kreative og indre prosess

Kunsten er ikke løsrevet fra livet og det er samspillet mellom kunsten og livet som skaper spenning og utvikling. På kursene og skolen lærer du og uttrykke det som er deg og du lærer å arbeide i en prosess der kunsten er i dialog med ditt indre. Det legges stor vekt intuitivt arbeid og du blir ledet gjennom meditasjoner og ut fra dette lærer du å koble din indre billedverden sammen med faglige og håndverksmessige kvaliteter. Dette er både utfordrende og gøy, du oppdager deg selv samtidig som du skaper kunst.

Teknikk og undervisning

I undervisning benytter vi akrylteknikk i tillegg til kull, kritt, blyant og tusj. Skolen er opptatt effektiv læring og vi benytter derfor store ark til både maling og tegning. Dette gir rom for utfoldelse og eksperimentering og elevene velger selv om de vil avslutte kursene med fordypning på lerret. Kursene er lagt opp som temaundervisning. Temaene introduseres med presentasjon av faglige problemstillinger og det vises til kunstnere ved bruk av flatskjermer eller bøker fra vårt store bibliotek. Slik får du inspirasjon og innspill til hvordan du kan jobbe med oppgavene. Lærer gir deg gjennom undervisningsøkten personlig veiledning og gruppen samles til felles gjennomgang og samtaler.

Utstillinger

Det arrangeres hvert år  utstilling i overgangen mai/juni hvor elevene på den 2-årige billedkunstutdanningen samt på Fordypningsåret presenterer utvalgte deler av sin hovedoppgave. Dette er en viktig del av læringen ved skolen. Elevene er med på hele prosessen frem til ferdig utstilling, ordner lokaler, henger opp sammen med faglig leder, er tilstede under utstillingene og tar i mot publikum.

Kursguide

Kommentarer er stengt.