Pedagogikk og undervisning

Pedagogikk og undervisning
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

"Kunst vokser opp av glede og av sorg, den vokser opp av menneskets liv" sa Edvard Munch. Å skape er en reise du legger ut på, der den faglige utviklingen gå hånd i hånd med din personlige utvikling. Skolens undervisning er prosessorientert og lagt opp slik at det gir elevene en utvikling på flere nivåer: Kunstfaglig forståelse og teori, materialkunnskap og estetikk, sansning og uttrykk, kreativitet og intuisjon.

Kunstfaglig og teoretisk utvikling

I kunsten finnes det et alfabet som alt annet springer ut av. Når man skaper kunst er det avgjørende å beherske dette alfabetet som består av: Linje,  form, lys, farge, strøk og komposisjon. Dette alfabetet danner grunnlag for både figurative og abstrakte bilder og som gjør at man kan ta valg og ut fra dette skape egne uttrykk. Kunstens alfabet danner grunnlag for skolen temaundervisning, der faget utvikles fra nivå til nivå. Man lærer mye om sammenhengene mellom det abstrakte og det figurative, og om å bruke faget på en kreativ og personlig måte. Gjennom det faglige utvikler man den plattformen man trenger for å kjenne hvilke virkemidler man kan ta i bruk for å ta arbeidene videre i de retningene man ønsker.

Sansing og uttrykksevne

Men kunst er mer enn fag og når man utvikler seg kunstnerisk er det avgjørende å balansere den teoretiske læringen opp mot en utvikling av ens musiske sider. Gjennom mange oppgaver rettes fokus mot tilstedeværelse, sanselig og ekspressiv utfoldelse og erfaring. Det er gjennom å trene ens evne til å gjøre noe på en følsom eller uttrykksfull måte at man utvikler den håndverksmessige kvaliteten på sitt arbeid.

Den kreative og indre prosess

Kunsten er ikke løsrevet fra livet og det er samspillet mellom kunsten og livet som skaper spenning og utvikling. Gjennom undervisningen lærer man og uttrykke det som er seg selv, og å arbeide i en prosess der kunsten er i dialog med ens indre. Det legges stor vekt intuitivt arbeid og man ledes gjennom både praktiske og meditative øvelser, og ut fra dette lærer man å koble sin indre billedverden med faglige og håndverksmessige kvaliteter. Dette er både utfordrende og gøy, man oppdager seg selv samtidig som man utvikler et kunstnerisk uttrykk.

Teknikk og undervisning

I undervisning benytter vi akrylmaling, kull, kritt, blyant og tusj og store ark til både maling og tegning som gir rom for utfoldelse og eksperimentering. Undervisningen er lagt opp etter ulike tema som introduseres med presentasjon av faglige problemstillinger og ulike referanser. Slik får du inspirasjon og innspill til hvordan du kan jobbe videre med oppgavene. Lærer gir deg gjennom undervisningsøkten personlig veiledning og gruppen samles til felles gjennomgang og samtaler.

Utstyr

På skolen får du tilgang til alt utstyret du trenger til undervisningen, men vi anbefaler alle å ha tilgang til et minimum av utstyr til hjemmearbeid mellom undervisningsøktene, eller dersom det skulle vise seg vanskelig å få hentet materiell på skolen dersom når undervisningen må gjennomføres som fjernundervisning. Undervisningen på skolen er prosessorientert – og når man jobber med oppgaver og innfallsvinkler bevisstgjøres man og det åpnes en del nye dører og ideer, som vi tenker på som materiale til senere arbeid. Derfor bør elever alltid ha en skissebok, ikke alt for langt unna, blyanter med forskjellig mykhet (B-serien), kull og knetgummi. Et lite sett av primærfarger og noen pensler i forskjellige størrelser.

Se forslag til; tegneutstyr

Se forslag til; maleutstyr

Utstillinger og utstillingspraksis

Nydalen Kunstskole har sitt eget galleri i vestibylen i Arups gate 5. Her kan elever som har gjennomført billedkunstutdanningen eller som deltar i veiledningsprogrammene på skolen gjennomføre utstillinger på egen hånd eller sammen med andre. Galleriet er tilrettelagt med opphengslister slik at det er bare å henge opp arbeider og invitere til vernissasje.

NYSGJERRIG PÅ SKOLEN?

 

 

Kommentarer er stengt.