Pedagogikk og undervisning

Pedagogikk og undervisning
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

"Kunst vokser opp av glede og av sorg, den vokser opp av menneskets liv" sa Edvard Munch. Å skape er en reise du legger ut på, der den faglige utviklingen gå hånd i hånd med din personlige utvikling. Skolens undervisning er prosessorientert og lagt opp slik at det gir elevene en utvikling på flere nivåer: Kunstfaglig forståelse og teori, materialkunnskap og estetikk, sansning og uttrykk, kreativitet og intuisjon.

Kunstfaglig og teoretisk utvikling

I kunsten finnes det et alfabet som alt annet springer ut av. Når man skaper kunst er det avgjørende å beherske dette alfabetet som består av: Linje,  form, lys, farge, strøk og komposisjon. Dette alfabetet danner grunnlag for både figurative og abstrakte bilder og som gjør at man kan ta valg og ut fra dette skape egne uttrykk. Kunstens alfabet danner grunnlag for skolen temaundervisning, der faget utvikles fra nivå til nivå. Man lærer mye om sammenhengene mellom det abstrakte og det figurative, og om å bruke faget på en kreativ og personlig måte. Gjennom det faglige utvikler man den plattformen man trenger for å kjenne hvilke virkemidler man kan ta i bruk for å ta arbeidene videre i de retningene man ønsker.

Sansing og uttrykksevne

Men kunst er mer enn fag og når man utvikler seg kunstnerisk er det avgjørende å balansere den teoretiske læringen opp mot en utvikling av ens musiske sider. Gjennom mange oppgaver rettes fokus mot tilstedeværelse, sanselig og ekspressiv utfoldelse og erfaring. Det er gjennom å trene ens evne til å gjøre noe på en følsom eller uttrykksfull måte at man utvikler den håndverksmessige kvaliteten på sitt arbeid.

Den kreative og indre prosess

Kunsten er ikke løsrevet fra livet og det er samspillet mellom kunsten og livet som skaper spenning og utvikling. Gjennom undervisningen lærer man og uttrykke det som er seg selv, og å arbeide i en prosess der kunsten er i dialog med ens indre. Det legges stor vekt intuitivt arbeid og man ledes gjennom både praktiske og meditative øvelser, og ut fra dette lærer man å koble sin indre billedverden med faglige og håndverksmessige kvaliteter. Dette er både utfordrende og gøy, man oppdager seg selv samtidig som man utvikler et kunstnerisk uttrykk.

Teknikk og undervisning

I undervisning benytter vi akrylmaling, kull, kritt, blyant og tusj og store ark til både maling og tegning som gir rom for utfoldelse og eksperimentering. Undervisningen er lagt opp etter ulike tema som introduseres med presentasjon av faglige problemstillinger og ulike referanser. Slik får du inspirasjon og innspill til hvordan du kan jobbe videre med oppgavene. Lærer gir deg gjennom undervisningsøkten personlig veiledning og gruppen samles til felles gjennomgang og samtaler.

Utstillinger

Det arrangeres hvert år  utstilling i overgangen mai/juni hvor elevene på den 2-årige billedkunstutdanningen og Påbygningsåret presenterer utvalgte deler av sine hovedoppgaver. Dette er en viktig del av læringen ved skolen. Elevene er med på hele prosessen frem til ferdig utstilling, ordner lokaler, henger opp sammen med skolens kurator, er tilstede under utstillingene og tar i mot publikum.

Undervisningsprogram?

Kommentarer er stengt.