Fjernundervisningstilbud

Fjernundervisningstilbud
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Våren 2020 fikk Nydalen Kunstskole ny og uventet erfaring med fjernundervisning. Over natten la vi om undervisningstilbudet overfor elever slik at elevene kunne fortsette å motta undervisningstilbud uten å møte opp til klasseromsundervisning på skolen.

Erfaringene har vært svært positive, slik at vi er trygge på at vi kan fortsette å tilby våre elever som av ulike grunner ikke kan eller ønsker å møte opp til undervisning i skolens lokaler i Gjerdrumsvei 17 kan fortsette å ha et fjernundervisningstilbud ved skolen også i fremtiden.

Fra høsten åpner vi derfor for at elever ved påmelding til billedkunstutdannelsen kan huke av om de ønsker å følge undervisningen kun som fjernundervisning. Disse elevene vil da få til sendt skolens materialpakke til sin hjemadresse, slik at dere har det dere trenger for å kunne jobbe hjemmefra, eller fra eget atelier.

Som elev på fjernundervisningen vil du følge undervisningen på lik linje med klasseromselevene. Du møter til oppsatt undervisningstid, ved at du er pålogget på PC eller nettbrett med din egen brukerid, og kan da følge og delta i aktiviteten i klasserommet via videooverføring til klasserommet.

Undervisningen består av presentasjoner og fellesgjennomganger, deltagelse i gruppesamtaler  og selvstendig arbeid hjemme med veiledning fra lærer. Du vil få full tilgang til undervisningsmateriell, presentasjoner, referanser og linker som ligger på klassemappen du får tilgang til. Forøvrig følger du fagplanen på lik linje med de andre elevene i klassene, i forhold til oppgaver, presentasjoner og innleveringer.

Som fjernundervisningselev trenger du å ha egnet arbeidssted, gjerne et staffeli eller et kjøkkenbord, – og tilgang til materiell. Vi sørger for at du får til sendt materiellpakke i god tid før undervisningsoppstart, slik at du har alt du trenger klart og i orden.

Her er et lite knippe inspirasjonsbilder fra tiden da alle våre elever var fjernundervisningelever ved skolen.

 

 

Og her finner du søknadsportal og oversikt over ledige plasser på billedkunstutdanningen til høsten

 

Kommentarer er stengt.