Tine Frich Møller

Tine overtok som rektor og daglig leder i 2018 med et sterkt ønske om å videreføre skolens pedagogiske plattform etter skolens tidligere rektor Eva Kurseth og dagligleder Bent Imer – hvor undervisningen legges opp rundt elevens individuelle prosess og kunstneriske utvikling.

Tine finner man kun untaksvis som lærer og fra 2021 har hun delt hverdagen mellom skoleledelse og doktorgradsarbeid knyttet til PhD i Visuell kunst ved Transart Insitute og Liverpool John Moores University, Shool of Art and Design.