Tine Frich Møller

Tine overtok som rektor og daglig leder etter Eva Kurseth og Bent Imer 1. mai 2018, og med et sterkt ønske om å videreføre skolens pedagogiske plattform mot prosessarbeid og hvor undervisningen legges opp rundt elevens individuelle prosess og kunstneriske utvikling.