Tine Frich Møller

Tine overtok som rektor og daglig leder 1. mai 2018 med ønske om å videreføre skolens mangeårige arv og faglig sterke og pedagogiske orientering, der undervisningen er lagt opp rundt elevens individuelle prosess og kunstneriske utvikling.

 

 

 

 

Kurs med denne lærer:

Maleri for nybegynnere - Å lære er å oppdage: Maleri for nybegynnere, 12 ganger, onsdag kveld med oppstart 16 januar 2019

Onsdag fra kl. 18:00-21:00

Maleri for nybegynnere er malerkunstens grunnleggende kokebok og ABC. Kurset gir deg en rekke erfaringer og oppdagelser av sanselighet, kreativitet og læring. Du introduseres til de grunnleggende byggestenene som maleriet består av som fargeblanding og fargelære, strøk og flatene i bildet, komponering og billedutvikling. Dette er et semesterkurs som går en gang i uken over 12 uker på vår og høst.