Tine Frich Møller

Tine overtok som rektor og daglig leder 1. mai 2018 med ønske om å videreføre skolens mangeårige arv og faglig sterke og pedagogiske orientering, der undervisningen er lagt opp rundt elevens individuelle prosess og kunstneriske utvikling.

https://www.tinefrichmoller.com/