Marit Solum Smaaskjær

Marit er en ryddig og inspirerende lærer som har undervist i tegning siden 2015. Hun henter sin inspirasjon og motiver fra skogen, skisser, maler ute og tar bilder på sine daglige turer. Trives spesielt godt i gammel skog der hun føler at landskapet forteller sin egen historie.

Hun er opptatt av å formidle følsomheten og spenningen som oppstår i linjer, kontraster og farger. Med en intuitiv tilnærming til motivet, ønsker hun å invitere betrakteren inn i et energifelt og inn i en stemning der naturens krefter kan overføres til mennesket. Lag på lag, gjerne i store formater både på papir og lerret.

Marit har sin kunstutdanning fra Nydalen Kunstskole, hvor hun har tatt Billedkunstutdanningen og Personlig Kunstutvikling. Før dette jobbet hun i reklamebransjen, med mer enn 20 år både som kreativ og innen ledelse. I dag jobber hun som billedkunstner og underviser i tegning ved Nydalen Kunstskole.

Marit er medlem av NKFU-Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere. Har også blitt med i styret fra 2017 og sitter som nettansvarlig i foreningen.

Les mer på hennes nettside: http://maritsolum.no/

 

Kurs med denne lærer:

Hånden som ser - tegning for viderkommende: Hånden som ser, tegnekurs for viderekommende, 12 ganger, torsdag kveld med oppstart 17 januar 2019.

Torsdag fra kl. 18:00-21:00

Tegnekurs for viderekommende baserer seg på at deltagerne har tatt nybegynnerkurset i tegning eller har tilsvarende bakgrunn i tegning. På kurset utvikles din tegning ytterligere gjennom fordypning i tegnestudier der linje, form, lys og proporsjoner står sentralt. Her benyttes levende modell og andre konkrete motiver. Dette er et semesterkurs som går en gang i uken over 12 uker på vår og høst.

Tegning, et fundament og et språk: Tegning, ett fundament og ett språk, tegnekurs for nybegynner, helgekurs med oppstart fredag 18 januar 2019.

Fredag fra kl. 18:00-21:00. Lørdager og søndager fra kl, 10:30-17:00.

Tegning er nøkkelen: det er gjennom tegningen du lærer å se, utvikler leken, får kontakt med sansene dine, blir formsikker og utvikler din evne til å bruke ditt temperament og din følsomhet. Å tegne er en holdning, en måte å forholde seg til det kreative på der mange deler av din sansning og din bevissthet føres sammen.