Om Nydalen Kunstskole

Om Nydalen Kunstskole
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Nydalen Kunstskole er en prosessorientert kunstskole med hovedfokus på billedkunst, tegning og maleri. Det særegne ved skolen er at vi setter mennesket i sentrum og lar kunsten utvikle seg rundt elevenes individuelle uttrykk.

Utvikle både de faglige og menneskelige kvalitetene

Vårt undervisningstilbud strekker seg fra enkeltstående kurs til 2-årig deltids utdanning i billedkunst. Etter endt utdanning tilbys videreutdanning i form av påbygningsstudier, fordypnings- og veiledningsprogrammer.

Som undervisningsinstitusjon legger skolen stor vekt på å utvikle både faglige og menneskelige kvaliteter:

  • faglig kompetanse, kunstforståelse, solid håndverk og kunstnerisk egenart
  • faglig trygghet, integritet, god selvfølelse og personlig forankring

Undervisningstilbudet strekker seg fra kurs en dag eller kveld i uken, over en helg og til 2-årig billedkunstutdanning på deltid. Etter endt utdanning tilbys et påbygningsår (3. året) og flere veiledningsprogram.

Å utvikle sitt potensial

Vi tror på at alle mennesker er unike og har et stort potensial for utvikling. For å realisere dette potensialet må du gjør best mulig nytte av dine sterke sider og heller sørge for å administrere dine mindre sterke sider. Ved Nydalen Kunstskole får du muligheten til å oppdage hva som er viktig for deg, å oppdage muligheter og hvilket potensial du har og hvordan du kan utvikle dette videre i kunstfaglig retning.

Pedagogikk og undervisning

“Kunst vokser opp av glede og av sorg, den vokser opp av menneskets liv” sa Edvard Munch. Å skape er en reise du legger ut på, der den faglige utviklingen gå hånd i hånd med din personlige utvikling. Skolens undervisning er lagt opp slik at det gir elevene en utvikling på flere nivåer: Kunstfag og teori, sansning og uttrykk, kreativitet og intuisjon.

Kunstfaglig og teoretisk utvikling

I kunsten finnes det et alfabet som alt annet springer ut av. Når du skaper kunst er det avgjørende å beherske dette alfabetet som består av: Linje, form, lys, farge, strøk og komposisjon.  Dette alfabetet danner grunnlag for både figurative og abstrakte bilder og som gjør at du kan ta valg og ut fra dette skape egne uttrykk. Kunstens alfabet danner grunnlag for skolen temaundervisning, der faget utvikles fra nivå til nivå og du lærer mye om sammenhengene mellom det abstrakte og det figurative, og om å bruke faget på en kreativ og personlig måte. Gjennom det faglige arbeidet utvikler du den plattformen du trenger for å kjenne de virkemidler du kan ta i bruk for å ta arbeidene dine over i de retninger du ønsker.

Sansing og uttrykksevne

Kunst er mer enn faglig kompetanse alene, og når du utvikler deg kunstnerisk er det avgjørende å balansere den teoretiske kunnskapen opp mot en utvikling av dine musiske sider. Gjennom en rekke praktiske oppgaver retter vi fokus på tilstedeværelse, sanselig og ekspressiv utfoldelse og erfaring. Det er gjennom å trene din evne til å gjøre noe på en følsom eller uttrykksfull måte at du utvikler den håndverksmessige kvaliteten på ditt arbeid.

Den kreative og indre prosess

Kunsten er ikke løsrevet fra livet og det er samspillet mellom kunsten og livet som skaper spenning og utvikling. Ved skolen lærer du å uttrykke det som er deg og å arbeide i en prosess der kunsten er i dialog med ditt indre. Det legges stor vekt intuitivt arbeid og gjennom praktiske og meditative ledes du inn prosessarbeid hvor du kobler din indre billedverden med faglige og håndverksmessige kvaliteter. Dette er både utfordrende og gøy, du oppdager deg selv samtidig som du etablerer et kunstnerisk håndverk.

Teknikk og undervisning

I undervisning benytter vi akrylmaling, kull, kritt, blyant og tusj og store ark til både maling og tegning som gir rom for utfoldelse og eksperimentering. Undervisningen er lagt opp etter ulike tema som introduseres med presentasjon av faglige problemstillinger og ulike referanser. Slik får du inspirasjon og innspill til hvordan du kan jobbe videre med oppgavene. Lærer gir deg gjennom undervisningsøkten personlig veiledning og gruppen samles til felles gjennomgang og samtaler.

Utstillinger

I begynnelsen av juni og i desember arrangeres det elevutstillinger der avgangselevene på billedkunstutdanningen presenterer utvalgte arbeider fra sine hovedoppgaver. Dette er en viktig del av læringen ved skolen. Elevene er med på hele prosessen frem til ferdig utstilling. Her får elevene verdifull erfaring for senere å kunne skape utstillinger på egenhånd. Alle bidrar med å klargjøre lokaler slik at bildene kommer godt frem, komponerer og monterer grupper av bilder sammen med skolens kuratorer og er tilstede under utstillingene og tar imot publikum.

Undervisningsprogram

Kommentarer er stengt.