Om Nydalen Kunstskole

Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Nydalen Kunstskole er en moderne kunstskole innen billedkunst med fokus på tegning og maleri. Våre tilbud strekker seg fra en kveld i uken til 2-årig billedkunstutdanning på deltid.

nydalen-kunstskole-2016-0002

Utvikle både de faglige og menneskelige kvalitetene

Skolen legger stor vekt på å utvikle både de faglige og menneskelige kvalitetene:

  • faglig kompetanse
  • solid håndverk
  • kunstforståelse
  • høy integritet
  • god selvtillit

Det særegne ved Nydalen Kunstskole er at vi setter mennesket i sentrum og lar kunsten utvikle seg rundt ditt spesielle uttrykk.

Utvikling av ditt potensial

Vi tror på at alle mennesker er unike og har et stort potensial for utvikling. For å realisere dette potensialet må du utvikle dine sterke sider og administrere dine svake sider. Du trenger ikke bli god på alt! På Nydalen Kunstskole får du muligheten til å oppdage hva som er viktig for deg, hvilket potensial du har og hvordan du kan utvikle dette.

Pedagogikk og undervisning

«Kunst vokser opp av glede og av sorg, den vokser opp av menneskets liv» sa Edvard Munch. Å skape er en reise du legger ut på, der den faglige utviklingen gå hånd i hånd med din personlige utvikling. Skolens undervisning er lagt opp slik at det gir deltagerne en utvikling på flere nivåer: Kunstfag og teori, sansning og uttrykk, kreativitet og intuisjon.

Kunstfaglig og teoretisk utvikling

I kunsten finnes det et alfabet som alt annet springer ut av. Når du skaper kunst er det avgjørende å beherske dette alfabetet som består av: Linje, form, lys, farge, strøk og komposisjon.  Dette alfabetet danner grunnlag for både figurative og abstrakte bilder og som gjør at du kan ta valg og ut fra dette skape egne uttrykk. Kunstens alfabet danner grunnlag for skolen temaundervisning, der faget utvikles fra nivå til nivå og du lærer mye om sammenhengene mellom det abstrakte og det figurative og om å bruke faget på en kreativ og personlig måte. Gjennom det faglige utvikler du den plattformen du trenger for å vite hvilke virkemidler du kan ta i bruk for å oppnå de resultatene du ønsker.

Sansing og uttrykksevne

Men kunst er mer enn fag og når du utvikler deg kunstnerisk er det avgjørende å balansere den teoretiske læringen opp mot en utvikling av dine musiske sider. Gjennom mange oppgaver fokuserer vi tilstedeværelse, sanselig og ekspressiv utfoldelse og erfaring. Det er gjennom å trene din evne til å gjøre noe på en følsom eller uttrykksfull måte at du utvikler den håndverksmessige kvaliteten på ditt arbeid.

Den kreative og indre prosess

Kunsten er ikke løsrevet fra livet og det er samspillet mellom kunsten og livet som skaper spenning og utvikling. På kursene og skolen lærer du og uttrykke det som er deg og du lærer å arbeide i en prosess der kunsten er i dialog med ditt indre. Det legges stor vekt intuitivt arbeid og du blir ledet gjennom meditasjoner og ut fra dette lærer du å koble din indre billedverden sammen med faglige og håndverksmessige kvaliteter. Dette er både utfordrende og gøy, du oppdager deg selv samtidig som du skaper kunst.

Teknikk og undervisning

I undervisning benytter vi akrylteknikk i tillegg til kull, kritt, blyant og tusj. Skolen er opptatt effektiv læring og vi benytter derfor store ark til både maling og tegning. Dette gir rom for utfoldelse og eksperimentering og elevene velger selv om de vil avslutte kursene med fordypning på lerret. Kursene er lagt opp som temaundervisning. Temaene introduseres med presentasjon av faglige problemstillinger og det vises til kunstnere ved bruk av flatskjermer eller bøker fra vårt store bibliotek. Slik får du inspirasjon og innspill til hvordan du kan jobbe med oppgavene. Lærer gir deg gjennom undervisningsøkten personlig veiledning og gruppen samles til felles gjennomgang og samtaler.

Utstillinger

Det arrangeres hvert år i begynnelsen av juni en utstilling der elevene på den 2-årige billedkunstutdanningen presenterer sine hovedoppgaver. Dette er en viktig del av læringen ved skolen. Elevene er med på hele prosessen frem til ferdig utstilling. Her får de verdifull erfaring som ruster  dem for å senere skape utstillinger på egenhånd. Alle bidrar med å klargjøre lokaler slik at bildene kommer godt frem, komponerer og monterer grupper av bilder  sammen med faglig leder og skolens gallerist. Og er tilstede under utstillingene og tar imot publikum.

Hvilke kurs på Nydalen Kunstskole vil passe for meg?

Kommentarer er stengt.