SØKNAD AG (Ateliergruppe) – FÅ plasser igjen

SØKNAD AG (Ateliergruppe) – FÅ plasser igjen
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Dette er et tilbud til etablerte kunstnere og elever som går videre fra PKU, som ønsker å videreutvikle egne prosjekt - og søker korrektur på arbeidene sine.

Målsetting og innhold

Kunst er et modningsfag. Deltagerne i skolens veiledningsprogram får hjelp til å se med profesjonelle øyne på egne arbeid og prosjekt. Gruppene ledes av våre mest erfarne lærere, som i denne sammenhengen fungerer som coach og støttespiller for å løfte deltagernes prosjekter til et mer profesjonelt nivå, og hvor de får hjelp til søknadsskrivning m.m.

Samspillet med de andre deltagerne i gruppen er vesentlig. Veileder vil derfor legge opp felles gjennomgang på en slik måte at alle deltar engasjert i de andres prosjekter og gjennom dette utveksler erfaringer, reflekterer rundt andres og eget ståsted og om kunst generelt.

Ateliergruppen fungerer samtidig som miljøutviklingsprosjekt der deltagerne seg i mellom utvikler en forståelse for de andre deltagernes kunstprosjekt og med mulighet til å skape egne utstillingsgrupper eller andre kunstneriske samarbeidsprosjekt.

Opptakskravet er enten at du har gjennomført Personlig Kunstutvikling hos oss. På dette nivået forutsettes at deltagerne har reflektert over eget ståsted, har en etablert portfolio å vise til og har gjort seg noen tanker om hva de ønsker ut av veiledningen videre.  Deltagerne tilbys utstillingsmuligheter i skolens galleri i lobbyen i Arups gate 5, i Gamlebyen. Mer informasjon om Galleri Minneparken.

Høsten 2022

Søknad med kontrakt AG

1Velg ønsket undervisningstid/gruppe
2Personalia
3Hensikt og motivasjon for å søke
4Studiekontrakt og aksept av betingelser
5Innbetaling av oppstartsgebyr

Kommentarer er stengt.