Heidi Øiseth

Heidi er en av våre mest erfarne lærere og har undervist ved skolen siden 1999.  Før dette var hun elev ved skolens mange kurs i 8 år. I tillegg har hun tatt undervisning fra flere kjente kunstnere. Som kunstfaglig pedagog er hun utsøkt i sin evne til å se den enkelte elev og til å levere faglig kompetanse og forståelse til det språket og den fortellingen du som elev har behov for å utvikle. Hennes elever utvikler et sanselig, følsomt og tilstedeværende språk med stor grad av individualitet.

Heidis erfaringsbredde er stor og hun vil kunne følge deg i en hvilken som helst kunstnerisk retning. Hennes elever har kommet ut som alt fra klassiske malere til tegnere eller helt abstrakte ”colorfield painters”. Hun har også erfaring i maleriet forhold til det tredimensjonale rom. Heidi treffer du andre året på Billedkunstutdanningen og på Personlig Kunstutvikling.  Hun har også en veiledningsgruppe for de som er ferdige med skolens kunstutdanning. Du kan også treffe Heidi på sommerkurset Big Painting og fra tid til annen på forskjellige weekendkurs.

Heidi er medlem av NBK;LNM; BOA; tegnerforbundet.Hun har deltatt påmange jurierte utstillinger som, Høstutstillingen, Tegnebiennalen og mange ganger på Østlandsutstillingen, mange separat og kollektivutstillinger.

Personlig jobber Heidi med å se sammenligninger mellom kvinners nitidige  arbeid innen kunsthåndverkstradisjonen og meditative/ prformative arbeider som vokser frem gjennom en intuitiv prossess. Hun jobber frem tepper/ bilder gjennom tegning. Et nitidig og tidkrevende arbeid. Under teppene ligger eksistensielle historier, strek på strek, lag på lag av  tradisjoner og levd liv. 

Se også hennes egne nettsider www.oiseth.net.

Kurs med denne lærer:

Big Painting: Big Painting helgekurs, 14-16. sept 2018

Fredag 18:00-21:00, lørdag og søndag 10:30-17:00

Store malerier handler om de store flatene, en fysisk og romlig dimensjon. Små bilder "titter du inn i", store bilder er du "fysisk en del av". Små bilder har motiv, store bilder har dynamikk og "arkitektur". I det store bildet må du overgi deg til flaten, våge å miste kontrollen og overblikket. Gjennom detaljer og forskjellige uttrykk i flatene finner du språklige strategier som kan knytte bildene dine sammen i store og nye komposisjoner.

Personlig Kunstutvikling 1 dag, 1 kveld i uken eller helg.: Personlig kunstutvikling med oppstart torsdag dagtid 30 august 2018 - FULLT. Se andre kurs under.

Torsdager fra kl 0930-1330. Atelier tid: 1330-1600.

Dette er et tilleggs år for dem som har tatt den 2-3 årige billedkunstutdanningen eller annen tilsvarende kunstutdanning. Det er etter den felles skoleringen det virkelig begynner å skje, alle læringen transformeres til et nytt nivå, det er nå ditt kunstneriske arbeid virkelig formes og utvikles og din bevissthet rundt hva du er som kunstner modnes. Studiet avsluttes med en utstilling. Ønsker du mer tid kan du også delta på Veiledningsgruppen på fredag formiddag med samme lærer.

Personlig Kunstutvikling 1 dag, 1 kveld i uken eller helg.: Personlig Kunstutvikling på helg, med oppstart fredag 31 august 2018 - Få plasser igjen

Fredag fra kl 1800-2100. Lørdager og søndager fra kl 1000-1700. Høst uke: 35 og 43. Våren 2019: 2,10 og 18

Dette er et tilleggs år for dem som har tatt den 2-3 årige billedkunstutdanningen eller annen tilsvarende kunstutdanning. Det er etter den felles skoleringen det virkelig begynner å skje, alle læringen transformeres til et nytt nivå, det er nå ditt kunstneriske arbeid virkelig formes og utvikles og din bevissthet rundt hva du er som kunstner modnes. Studiet avsluttes med en utstilling. Ønsker du mer tid kan du også delta på Veiledningsgruppen på fredag formiddag med samme lærer.

Maleri for erfarne - fokus på det figurative: Maleri for erfarne, fokus på det figurative, 12 ganger, onsdag kveld, start 12. september. FULLT

Onsdager kl. 18:00-21:00

Maleri for erfarne er nå delt i to kurs slik at du nå kan fordype deg enten i det figurative eller i det abstrakte. På disse kursene blir du trenet i mer avansert forståelse av kunstfaget og du lærer å bruke deg selv, faget og kunsten mer aktivt. Det figurative bildet har sin renessanse, men denne gangen er det ikke det tradisjonell figurative maleriet som vises. Vår måte å se og sanse på har forandret seg fra den klassiske perioden og modernismen. I dag er det en annen innfallsvinkel til figurasjonen. Nå er det våre blikk på våre egne liv og samtiden vi lever i nå som uttrykkes. Virkemidlene er annerledes og motivene har endret seg. Kunstnere bruker det figurative friere - foto, collage, blanding av figurasjon og abstrakte språk.