Heidi Øiseth

Heidi er en av våre mest erfarne lærere og har undervist ved skolen siden 1999.  Før dette var hun elev ved skolens mange kurs i 8 år. I tillegg har hun tatt undervisning fra flere kjente kunstnere. Som kunstfaglig pedagog er hun utsøkt i sin evne til å se den enkelte elev og til å levere faglig kompetanse og forståelse til det språket og den fortellingen du som elev har behov for å utvikle. Hennes elever utvikler et sanselig, følsomt og tilstedeværende språk med stor grad av individualitet.

Heidis erfaringsbredde er stor og hun vil kunne følge deg i en hvilken som helst kunstnerisk retning. Hennes elever har kommet ut som alt fra klassiske malere til tegnere eller helt abstrakte ”colorfield painters”. Hun har også erfaring i maleriet forhold til det tredimensjonale rom. Heidi treffer du andre året på Billedkunstutdanningen og på Personlig Kunstutvikling.  Hun har også en veiledningsgruppe for de som er ferdige med skolens kunstutdanning. Du kan også treffe Heidi på sommerkurset Big Painting og fra tid til annen på forskjellige weekendkurs.

Heidi er medlem av NBK;LNM; BOA; tegnerforbundet.Hun har deltatt påmange jurierte utstillinger som, Høstutstillingen, Tegnebiennalen og mange ganger på Østlandsutstillingen, mange separat og kollektivutstillinger.

Personlig jobber Heidi med å se sammenligninger mellom kvinners nitidige  arbeid innen kunsthåndverkstradisjonen og meditative/ prformative arbeider som vokser frem gjennom en intuitiv prossess. Hun jobber frem tepper/ bilder gjennom tegning. Et nitidig og tidkrevende arbeid. Under teppene ligger eksistensielle historier, strek på strek, lag på lag av  tradisjoner og levd liv.

Se også hennes egne nettsider www.oiseth.net.

Kurs med denne lærer:

Tegne portrett: Tegne portrett, helgekurs med oppstart fredag 8 februar 2019

Fredag fra kl. 18:00-21:00. Lørdag og søndag fra kl. 10:30-17:00

Ansiktet, eller portrettet, er kanskje et av de mest betydningsfulle motiver i kunsten. ”Et blikk kan si mer enn tusen ord”. Kanskje er det også fordi vi legger så mye betydning inn i ansiktene at de kan være så vanskelige å få til. Men tegning av portrett kan læres av alle.

Veiledningsgruppe en gang hver måned: Veiledingsgruppe, 1 gang i mnd med oppstart fredag ettermiddag, 14 sept 2018. FULLT

Fredag kl.1300-1700. Uke 37,41,44 og 48.

Dette er et tilbud til dem som har tatt Billedkunstutdannelsen og Personlig Kunstutvikling, allerede er etablert eller som har tilsvarende utdanning fra annet lærested. Hvis du har utdanning fra andre kunstskoler eller kvalifiserende praksis, må du redegjøre for dette på påmeldingsskjemaet og sende oss foto av noen av dine arbeider.

Maleri for nybegynnere - Å lære er å oppdage: Maleri for nybegynnere, 12 ganger, tirsdag formiddag med oppstart 15 januar 2019

Tirsdag fra kl. 09:30-12:30.

Maleri for nybegynnere er malerkunstens grunnleggende kokebok og ABC. Kurset gir deg en rekke erfaringer og oppdagelser av sanselighet, kreativitet og læring. Du introduseres til de grunnleggende byggestenene som maleriet består av som fargeblanding og fargelære, strøk og flatene i bildet, komponering og billedutvikling. Dette er et semesterkurs som går en gang i uken over 12 uker på vår og høst.

Akttegning og maleri: Tegning og maling etter levende modell, 5 ganger, tirsdag formiddag med oppstart 30 april 2019.

Tirsdag fra kl. 09:30-12:30.

Å tegne og male etter levende modell er fantastisk levende, energisk, lærerikt og utfordrende. Modellens raske bevegelser eller rolige tilstedeværelse sammen med musikk åpner opp for en malerglede som gjør at du glemmer deg selv og maler på et nivå du ikke visste at du kunne. Dette kurset kombinerer tegning og maling etter levende modell med utfoldelse og en leken tilnærming til bruk av mennesket i bildet.

Big Painting: Big Painting, helgekurs med oppstart fredag 25 januar 2019

Fredag fra kl. 18:00 - 21:00. Lørdager og søndager fra kl. 10:30-17:00.

Store malerier handler om de store flatene, en fysisk og romlig dimensjon. Små bilder "titter du inn i", store bilder er du "fysisk en del av". Små bilder har motiv, store bilder har dynamikk og "arkitektur". I det store bildet må du overgi deg til flaten, våge å miste kontrollen og overblikket. Gjennom detaljer og forskjellige uttrykk i flatene finner du språklige strategier som kan knytte bildene dine sammen i store og nye komposisjoner.

Big Painting: Big Painting, sommerkurs med oppstart mandag 24 juni 2019

Mandag tom fredag fra kl. 0930-16:00

Store malerier handler om de store flatene, en fysisk og romlig dimensjon. Små bilder "titter du inn i", store bilder er du "fysisk en del av". Små bilder har motiv, store bilder har dynamikk og "arkitektur". I det store bildet må du overgi deg til flaten, våge å miste kontrollen og overblikket. Gjennom detaljer og forskjellige uttrykk i flatene finner du språklige strategier som kan knytte bildene dine sammen i store og nye komposisjoner.

Tegning, et fundament og et språk: Tegning, ett fundament og ett språk, viderekommende, helgekurs med oppstart fredag 22 mars 2019

Fredag fra kl. 18:00-21:00. Lørdag og søndag fra kl. 10:30 - 17:00.

Tegning er nøkkelen: det er gjennom tegningen du lærer å se, utvikler leken, får kontakt med sansene dine, blir formsikker og utvikler din evne til å bruke ditt temperament og din følsomhet. Å tegne er en holdning, en måte å forholde seg til det kreative på der mange deler av din sansning og din bevissthet føres sammen.