Cecilie Weiseth

Cecilie er en inspirerende og entusiastisk lærer. Hun møter sine elever og kolleger med glimt i øyet, humor og en formidabel evne til å spre energi og arbeidsvilje.  Som en kontrast er Cecilie i sin kunst opptatt av det som forties, av innholdet i stillheten. Hun har sin utdannelse fra Nydalen Kunstskole, Billedkunstutdannelsen og Fordypningsåret. 

Du møter Cecilie som lærer på første år av Billedkunstutdannelsen, på semesterkurset Maleri 1, og på helgekurset Kreativt Maleri. 

 

Kurs med denne lærer:

Kreativt maleri: Kreativt Maleri, viderekommende, helgekurs med oppstart fredag 22 mars 2019

fredag fra kl. 18:00-21:00. Lørdag og søndag fra kl. 10:30-17:00.

Kreativt maleri er et introduksjonskurs til maleri og kreativ utvikling for deg som ønsker en tilnærming der utfoldelse, lek og eksperimentering danner grunnlaget for læring. På Grunnkurset lærer du om maleriets grunnleggende temaer og på Videreføringskurset lærer du å bruke dette i en malerisk prosess og å utvikle egne motiver.

2-årig billedkunstutdanning på deltid: 2-årig billedkunstutdanning på deltid, mandag og tirsdag på dagtid. Oppstart mandag 26 august 2019.

Mandag og tirsdag fra kl. 09:30-13:00. Ateliertid fra kl. 13.30-16.00

Nydalen Kunstskole tilbyr en solid utdannelse innenfor billedkunst med fokus på elevenes personlige utvikling som menneske og kunstnere. Dagklassene har undervisning to dager per uke og kveldsklassen 2 kvelder i uken, mens helgeklassene gjennomføres med 10 helgesamlinger gjennom undervisningsåret.