Cecilie Weiseth

Cecilie er en inspirerende og entusiastisk lærer. Hun møter sine elever og kolleger med glimt i øyet, humor og en formidabel evne til å spre energi og arbeidsvilje.  Som en kontrast er Cecilie i sin kunst opptatt av det som forties, av innholdet i stillheten. Hun har sin utdannelse fra Nydalen Kunstskole, Billedkunstutdannelsen og Fordypningsåret. 

Du møter Cecilie som lærer på første år av Billedkunstutdannelsen, på semesterkurset Maleri 1, og på weekendkurset Kreativt Maleri. 

 

Kurs med denne lærer:

Maleri for nybegynnere - Å lære er å oppdage: Maleri for nybegynnere, onsdag formiddag, 12 ganger, start 12. september. Kun 2 plasser igjen.

Hver onssdag klokken 09:30-12:30

Maleri for nybegynnere er malerkunstens grunnleggende kokebok og ABC. Kurset gir deg en rekke erfaringer og oppdagelser av sanseligehet, kreativit og læring. Du introduseres til de grunnleggende byggestenene som maleriet består av som fargeblanding og fargelære, strøk og flatene i bildet, komponering og billedutvikling.

2-3 årig Billedkunstutdanning, 2 dager eller 2 kvelder i uken, eller 10 helger i året: 2-3 årig Billedkunstutdanning 2 dager i uken, mandag og tirsdag, start 27. august - Kun 3 plasser igjen

Undervisning kl. 09:30-13:30, ateliertid kl. 13:30-16:00

En solid utdannelse innenfor maleri og tegning med fokus også på din personlige utvikling som menneske og kunstner. Dagskolen går to dager per uke med ateliertid etterpå, og kan derfor kombineres med jobb eller andre studier. Du kan også ta denne utdannelsen på kveldstid 2 kvelder i uken, eller som 10 helger hvert skoleår. Etter å ha fullført de 2 første årene får du vitnemål for fullført billedkunstutdanning. Etter endt utdanning kan da velge gå videre med fordypningsprogram, enten 3. året, med fokus på det figurative eller fortsette med Personlig Kunstutvikling, en dag eller en kveld i uken, eller helg.

2-3 årig Billedkunstutdanning, 2 dager eller 2 kvelder i uken, eller 10 helger i året: 2-3 årig Billedkunstutdanning 10 helger pr år, helger i partallsuker, start uke 34 - FULLT

Fredag kl. 18:00-21:00, lørdag og søndag kl. 10:00-17:00. Høstsemesteret uke 34, 38, 42 og 46. Våren 2019: 2,6,10,14,18 og 22.

En solid utdannelse innenfor maleri og tegning med fokus også på din personlige utvikling som menneske og kunstner. Dagskolen går to dager per uke med ateliertid etterpå, og kan derfor kombineres med jobb eller andre studier. Du kan også ta denne utdannelsen på kveldstid 2 kvelder i uken, eller som 10 helger hvert skoleår. Etter å ha fullført de 2 første årene får du vitnemål for fullført billedkunstutdanning. Etter endt utdanning kan da velge gå videre med fordypningsprogram, enten 3. året, med fokus på det figurative eller fortsette med Personlig Kunstutvikling, en dag eller en kveld i uken, eller helg.