Program 1: Kunstnerskap og identitet

Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Påbygningsprogrammene våre går over ett helt semester, en kveld i uken på tirsdager.

Program 1. er knyttet opp til identitetsutvikling, kunstnerisk intensjon og bevissthet. Portrettet har til alle tider vært kunstnerens samtale med «seg selv» om sitt kunstprosjekt og vi har derfor valgt portrettet, som en inngangsport til videre kunstutvikling. Deretter utvikles motivet gjennom komposisjon og serielt arbeid.

  • Intuitivt arbeid i tegning og maling
  • Refleksjoner rundt den enkeltes kunstneriske språk, identitet og fortelling
  • Tekst og portefølje, utvikling av minnebank
  • Portrett og identitet
  • Portrettet i kunsthistorisk sammenheng
  • Studier av portrett i tegning og maling
  • Abstraksjoner, fordypning, utvikling av den enkeltes språk og uttrykk
  • Komposisjon. Formatets kraft
  • Serielt arbeid. Kunstfaglig utvikling.
  • Avslutning med felles gjennomgang

Påmelding: 

Kommentarer er stengt.