Plan 1-årig fordypningsstudium på deltid

Forfatter: Publisert:

Fordypningsår 1. semester

Første semester er delvis knyttet opp til identitetsutvikling av kunstnerisk intensjon og bevissthet. Portrettet har til alle tider vært kunstnerens samtale med «seg selv» om sitt kunstprosjekt og vi har derfor valgt portrettet første halvår, som en inngangsport til videre kunstutvikling. Deretter utvikles motivet gjennom komposisjon og serielt arbeid.

 • Intuitivt arbeid i tegning og maling
 • Refleksjoner rundt den enkeltes kunstneriske språk, identitet og fortelling
 • Tekst og portefølje, utvikling av minnebank
 • Portrett og identitet
 • Portrettet i kunsthistorisk sammenheng
 • Studier av portrett i tegning og maling
 • Abstraksjoner, fordypning, utvikling av den enkeltes språk og uttrykk
 • Komposisjon. Formatets kraft
 • Serielt arbeid. Kunstfaglig utvikling

Fordypningsår 2. semester

Siste semester på det tredje året i all hovedsak knyttet opp til den enkeltes personlig prosess, men det er allikevel temaer som spiller inn for å utvikle og inspirere til kunstnerisk vekst.  Tekniske muligheter som fotoprojeksjon og overhead, materialenes og formatenes muligheter og en sterkere bevisstgjøring av eget prosjekt.

 • Materialteknisk fordypning knyttet til eget språk
 • Tegning og maleri med utgangspunkt i foto fra egen minnebank
 • Teknisk verktøy. Projektor og overhead
 • Komposisjonelle og dramaturgiske grep i egen fortelling
 • Formgivning av prosjekt, idé og konseptutvikling
 • Intuitiv og reflekterende reise i egen historie
 • Hovedoppgave og utstilling, veiledning og gjennomgang basert på skriftlig innlevert prosjekt

Kommentarer er stengt.