Tegnekurs

Tegnekurs
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Tegning er grunnlaget, vi tegner i dag som et fritt kunstnerisk uttrykk og vi tegner når vi maler. Kursene legger derfor vekt på en fri utfoldelse kombinert med solid håndverksmessig kunnskap, slik at du kan bruke tegningen som en del av ditt maleri eller som selvstendig kunstuttrykk. 

Tegning er grunnlaget, vi tegner i dag som et fritt kunstnerisk uttrykk og vi tegner når vi maler. Vi tegner figurativt og vi tegner abstrakt. Kursene legger derfor vekt på en fri utfoldelse kombinert med solid håndverksmessig kunnskap, slik at du kan bruke tegningen som en del av ditt maleri eller som selvstendig kunstuttrykk. Tegning er i dag et stort tema som rommer alt fra figurativ klassisk beskrivelse av form, lys og rom til landskapstegning, veggtegning, eksperimentering og tilstedeværelse.

Alle kommende tegnekurs finner du her

 

Tegning for nybegynnere

Ønsker du å utvikle din kreativitet og dine visuelle evner  er tegningen helt grunnleggende. Det betyr ikke at du trenger å ha et spesielt talent for å tegne, det handler utelukkende om å skape kontakt mellom ditt øye og din hånd.  Når denne kontakten oppøves utvikles også din oppmerksomhet overfor ditt eget uttrykk, du utvikler en større bevissthet rundt ditt spesifikke talent.  For talentet trenger ikke være knyttet til beskrivelse av figurativ form, det kan like godt være knyttet til å uttrykke følsomhet i linjer og lys eller ekspressiv og sanselig tilstedeværelse i tegningen.

Den grunnleggende tegningen på nybegynnerkursene inneholder noen grunnleggende “nøkler” for å forstå hvordan vi beskriver form, såvel hodeform som krukker, hus og landskap. I tillegg til formbeskrivelse handler det om lys som jo også er med til å beskrive form og som skaper stemningen i bildene og som gjør at du når du eventuelt begynner å male forstår mer av fargene osv. Det er derfor helt avgjørende at du starter med grunnkursene, for det om du har tegnet endel før, du kan gå inn i disse oppgavene på det nivået du er og utvikle deg videre derfra.  På de grunnleggende kursene vil du også støtte på oppgaver som er viktige for å forstå undervisningen på de videregående kursene. Går du på noen av våre malekurs er det viktig å supplere med tegnekurs slik at tegningen ikke bli et hinder for videre utvikling.

Tegning for viderekommende

Kursene for viderekommende baserer seg på at deltagerne har tatt et eller flere nybegynnerkurs i tegning eller har tilsvarende bakgrunn i tegning. På kursene utvikles din tegning ytterligere gjennom fordypning i tegnestudier der linje, form, lys og proporsjoner står sentralt. Nå skal tegningen utvikles videre, din evne til å se og sanse, observasjon og overføring av det du ser og din frihet til å bruke mer av deg selv. Tegning har mange nivåer, og det er alltid mer å lære.

Når du lærer om tegning på et videregående nivå kommer det inn nye oppgaver og nye perspektiver, men innen kunsten er det slik at det finnes noen grunnleggende elementer som alltid er der, kunstnere jobber på mange måter med det samme hele livet, det handler om mer frihet i tegningen, evne til å bruke oss selv bedre, se bedre, oversette bedre og bli friere.

Tegning for erfarne

Kursene for erfarne baserer ser på at deltagerne har tatt et eller flere av kursene på det videregående nivået.  Har du kun tatt et eller flere av de korte kursene for videregående trenger du også Hånden som ser for videregående før du går inn på kursene på dette nivået. Oppgaver og forståelse henger sammen med tidligere undervisning og det er viktig å ha det grunnlaget som de tidligere kursene gir, både for at din prosess skal utvikles og for at du skal forstå innholdet i de faglige og håndverksmessige utfordringene du får på dette nivået. Her utvikles studiene av levende modell og portrett og tegning som samtidsorientert abstrakt eller  figurativ uttrykk. På noen kurs lærer du å bruke samtidens fotoprosjeksjon som utgangspunkt, noe som gir en utvidet forståelse for tegning knyttet til populærkulturen. På noen av kursene introduseres teknikker som lavering med blekk, collage i tillegg til arbeid med kull og blyant.

Utstyr

På skolen får du tilgang til alt utstyret du trenger til undervisningen, men vi anbefaler alle våre elever å ha tilgang til et minimum av utstyr til hjemmearbeid mellom undervisningsøktene, eller dersom det er vanskelig å få hentet utstyr på skolen dersom undervisning må gjennomføres som fjernundervisning. Undervisningen på skolen er prosessorientert – og når man jobber med oppgaver og innfallsvinkler bevisstgjøres man og det åpnes en del nye dører og ideer, som vi tenker på som materiale til senere arbeid. Derfor bør elever alltid ha en skissebok, ikke alt for langt unna, blyanter med forskjellig mykhet (B-serien), kull og knetgummi. Et lite sett av primærfarger og noen pensler i forskjellige størrelser.

Se forslag til innhold her; tegneutstyr

 Til tegnekursene

 

Kommentarer er stengt.