Høstkurs

Høstkurs Forfatter: Publisert:

I høst tilbyr vi både helgekurs og semesterkurs. Semesterkursene gir en solid opplæring hvor det fokuseres på utvikling av dine faglige og håndverksmessige kunnskaper, øke kreativitet og dine evner til å se og sanse. Semesterkursene går en gang i uken over 10 uker. Helgekursene våre er lagt om som inspirerende og faglig dypdykk i bestemte emner, enten du er nybegynner eller mer erfaren.

SEMESTERKURS i maleri;

Kursrekken i maleri med tillegg av veiledningsgruppen gir deg en solid og helhetlig ramme for kreativ og kunstnerisk utviking. Målsetningen er deg, som et rikere og helere menneske, med en dypere kunstnerisk innsikt og større faglig kvalitet på ditt skapende arbeid. Hovedfokuset på kurset er det frie maleri der utfoldelse og eksperimentering utvikler faglig kunnskap og håndverk.

Maleri for nybegynnere – Å lære er å oppdage Maleri, nivå 1 er malerkunstens ABC og grunnleggende kokebok. Her tas du i hånden og lærer det du trenger for å komme i gang og begynne en utvikling av maleri. Du lærer først og fremst om de faglige byggesteinene vi alle trenger i vårt skapende arbeid som malere. Men kurset handler også om maleprosessen, om sansning, tilstedeværelse og kreativitetKurset går som kveldskurs og formiddagskurs. 

Maler for videregående – Å lære er å utforske Kunstutvikling handler om møte mellom læring og forståelse, utforskning og utfoldelse. Maleri, nivå 2 utvikler derfor den faglige plattformen fra nybegynnerkurset til en dypere faglig forståelse og en mer personlig, mer intuitivt og mer eksperimentell tilnærming. Kurset går som kveldskurs og formiddagskurs. 

 

SEMESTERKURS i tegning;

Tegnekurs over 10 ganger er kurs som gir en solid opplæring i tegning og som bygger opp en helhetlig forståelse både for det håndverksmessige og den kunstneriske bruken av tegning i dag. Målsetningen er at du skal føle trygghet og glede ved å bruke tegningen som selvstendig uttrykk eller som del av ditt figurative maleri.

Hånden som ser. Tegnekurs for nybegynnere Kurset åpner opp for å benytte tegningen som studie, grunnlag for figurativt maleri og eget kunstuttrykk. På kurset lærer du å bruke forskjellige motiver – fra portrett og stilleben, til landskap, samtidig som du lærer om ulike måter å tegne motivene på. 

Hånden som ser. Tegnekurs for videregående Tegning for videregående baserer seg på at deltagerne har tatt nybegynnerkurset eller har tilsvarende bakgrunn i tegning. På kurset utvikles din tegning ytterligere gjennom fordypning i tegnestudier der linje, for, lys og proporsjoner står sentralt. Her benyttes stilleben og andre konkrete motiver.  

Hånden som ser. Tegnekurs for erfarne Tegning for erfarne baserer seg på  at deltagerne har tatt nybegynner og videregående kursene eller tilsvarende bakgrunn i tegning. På dette kurset fordyper du deg i tegning etter levende modell, selvportrett og samtidens figurative teknikker som motivutvikling med hjelp av fotoprojeksjon.

HELGEKURS for nybegynnere- eller oppfriskningskurs

Et kort nybegynnerkurs vil gi deg et innblikk i hva det er og male og hvordan du helt grunnleggende gjør det. Det gir deg en kom i gang energi, og et fundament som er nok til å male eller tegne videre på egen hånd.  Kursene gir deg også en gryende forståelse for kunst og hvordan kunstnere jobber med bildene sine. Ønsker du å gå videre til noen av våre lengre kurs eller søke deg til Billedkunstutdanningen er dette nyttige forkurs.

Kreativt Maleri – grunnkurs og videreføring

Kreativt maleri er et introduksjonskurs til maleri og kreativ utvikling. Kurset passer for deg som ønsker en tilnærming der utfoldelse, lek og eksperimentering danner grunnlaget for læring. Kurset er i to deler. På Grunnkurset lærer du om maleriets grunnleggende temaer, og passer for deg som er helt nybegynner. Andre del er en videreføring av nybegynnerkurset. På videreføringskurset lærer du å bruke dette i en malerisk prosess, og du lærer å utvikle egne motiver. Har du malt litt fra før kan du starte direkte på videreføringen. Kursene går som helgekurs hver for seg, og som kveldskurs eller formiddagskurs over 5 ganger om våren. Om sommeren går begge delene samlet over en uke

Tegning, et fundament og et språk – grunnkurs

Tegning er nøkkelen: det er gjennom tegningen du lærer å se, utvikler leken, får kontakt med sansene dine, blir formsikker, og utvikler evner til å bruke ditt temperament og din følsomhet som uttrykk. Å tegne er en holdning, en måte å forholde seg til det kreative på, der din sansning og din bevissthet føres sammen. Kurset går som helgekurs,  over 5 kvelder eller formiddager om våren, og i utvidet utgave som sommerkurs over en uke

Finn din Kunstneriske Stemme

Kurset fungerer som et utgangspunkt for en kunstnerisk utvikling, enten du er nybegynner, har malt litt eller mye. Det passer for deg som ønsker å få tak i, eller aldri helt fått tak i, hvem du er i forhold til kunsten. Det er også et godt kurs for deg som har vokst fra det utgangspunktet du engang hadde.  Kurset har vært en del av skolens faste kurs i mer enn 20 år og danner et viktig fundament for elevene til å finne sin vei i kunsten. Kurset går som sommerkurs, helgekurs i forkortet utgave og som emnekurs over 5 ganger.

Noen eksempler på fordypnings- og særemnekurs

Fordypning handler om å utvide din kunnskap innen et bestemt område, å styrke områder du synes er utfordrende, eller om å forsyne deg uhemmet av ny inspirasjon. Fordypningskursene er lagt opp som kurs eller workshops innenfor bestemte temaer. Temaene springer fra fordypning i det figurative maleri og det tekniske i akrylmaleriet, til moderne eksperimentering og utvidelse av din forestilling om hva du kan gjøre i store malerier. Her er en oversikt over våre fordypningskurs:

Tegne Portrett

Ansiktet, eller portrettet, er kanskje et av de mest betydningsfulle motiver i kunsten. ”Et blikk kan si mer enn tusen ord”. Kanskje er det også fordi vi legger så mye betydning inn i ansiktene at de kan være så vanskelige å få til. Men tegning av portrett kan læres av alle. Kurset går som helgekurs, som kort kurs over 5 ganger og i utvidet utgave en uke om sommeren.

Figurativt Maleri og Foto

Det figurative bildet har sin renessanse, men denne gangen er det ikke det tradisjonell figurative maleriet som vises. Vår måte å se og sanse på har forandret seg fra den klassiske perioden og modernismen. I dag er det en annen innfallsvinkel til figurasjonen. Nå er det våre blikk på våre egne liv og samtiden vi lever i nå som uttrykkes. Virkemidlene er annerledes og motivene har endret seg. Kunstnere bruker det figurative friere med foto, collage, eller med en blanding av figurasjon og abstrakte språk. Kurset går som helgekurs, og som sommerkurs i utvidet utgave.

Abstrakt Maleri og Teknikk

Det abstrakte maleri bruker selve malingen som uttrykk. Med ulike verktøy lærer du å utvikle ulike teksturer, stofflighet og bruke trykk for å skape personlig uttrykk i maleriflaten. Kurset utvider din horisont slik at dine bilder får mange flere muligheter i møte med forskjellige akryl medier, redskaper og teknikk. Du lærer om fargens betydning for det abstrakte, hvordan farge og flate sammen skaper helhet i bildene. Dette kurset gir deg et teknisk og håndverksmessig dykk i akrylens tekniske univers. Kurset går både som helgekurs, og som sommerkurs i utvidet utgave.

Big Painting

Store malerier handler om de store flatene, en fysisk og romlig dimensjon. Små bilder “titter du inn i”, store bilder er du “fysisk en del av”. Små bilder har motiv, store bilder har dynamikk og “arkitektur”. I det store bildet må du overgi deg til flaten, våge å miste kontrollen og overblikket. Gjennom detaljer og forskjellige uttrykk i flatene finner du språklige strategier som kan knytte bildene dine sammen i store og nye komposisjoner. Kurset går som helgekurs og som utvidet utgave en uke om sommeren.

Utstyr;

På skolen får du tilgang til alt utstyret du trenger til undervisningen, men vi anbefaler alle våre elever å ha tilgang til et minimum av utstyr til hjemmearbeid mellom undervisningsøktene, eller dersom det er vanskelig å få hentet utstyr på skolen dersom undervisning må gjennomføres som fjernundervisning. Undervisningen på skolen er prosessorientert – og når man jobber med oppgaver og innfallsvinkler bevisstgjøres man og det åpnes en del nye dører og ideer, som vi tenker på som materiale til senere arbeid. Derfor bør elever alltid ha en skissebok, ikke alt for langt unna, blyanter med forskjellig mykhet (B-serien), kull og knetgummi. Et lite sett av primærfarger og noen pensler i forskjellige størrelser.

Se forslag til; tegneutstyr

Se forslag til; maleutstyr

Påmelding høstkurs;

Kommentarer er stengt.