3. år av Billedkunstutdanningen, 2 dager i uken eller 10 helger i året

3. år av Billedkunstutdanningen, 2 dager i uken eller 10 helger i året
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Dette er for deg som har tatt de første to årene av den 2-3 årige Billedkunstutdanningen, eventuelt har tilsvarende utdanning fra andre skoler. Dette studieåret er et fordypningsstudie med stor fokus på det figurative.

Faglig innhold

Her får du muligheten til å gå i dybden av fag og håndverk forankret i ditt eget kunstneriske språk og din egen fortelling. Skolen vektlegger forståelse for sammenhengen mellom det figurative og det abstrakte, og vi mener at det kunstneriske og det menneskelige henger sammen. Gjennom intuitive prosesser, figurative studier, komposisjon og abstraksjoner,  refleksjon og dialog blir din personlige fortelling og faglige utvikling smeltet sammen til et kunstnerisk og personlig uttrykk, den enkeltes historie og ståsted er utgangspunktet for den kunstneriske prosessen.

Du vil gjennom året møte flere lærere med solid faglig tyngde og entusiasme for ditt kunstneriske arbeidet. De støtter deg i din utvikling, gir tydelige og direkte tilbakemeldinger på dine faglige kvaliteter og peker på potensialet i ditt kunstneriske arbeid.  Gjennomganger av den enkelte elevs arbeid og gruppegjennomganger bevisstgjør deg de mulighetene du har og gir innsikt i kunsten langt utover ditt eget uttrykk og ståsted. Samtaler og dialoger rundt kunstfaglige spørsmål danner grobunn for gode miljøer og trygghet til å skape.

Fagplan første semester

 • Intuitivt arbeid i tegning og maling.
 • Refleksjoner rundt den enkeltes kunstneriske språk, identitet og fortelling.
 • Tekst og portefølje, utvikling av minnebank.
 • Portrett og identitet.
 • Portrettet i kunsthistorisk sammenheng.
 • Studier av portrett i tegning og maling.
 • Abstraksjoner, fordypning, utvikling av den enkeltes språk og uttrykk.
 • Komposisjon. Formatets kraft.
 • Serielt arbeid. Kunstfaglig utvikling.

Fagplan andre semester

 • Materialteknisk fordypning knyttet til eget språk.
 • Tegning og maleri med utgangspunkt i foto fra egen minnebank.
 • Teknisk verktøy. Projektor og overhead.
 • Komposisjonelle og dramaturgiske grep i egen fortelling.
 • Formgivning av prosjekt – ide- og konseptutvikling.
 • Intuitiv og reflekterende reise i egen historie.
 • Hovedoppgave og utstilling. Veiledning og gjennomgang basert på skriftlig innlevert prosjekt.

Studietider

Studieåret 2018/2019 har en klasse på dagtid mandag og tirsdag samt en klasse weekend (partallsuker). Vi håper at det til neste år blir mange nok til at det også blir en klasse på dagtid onsdag og torsdag samt to klasser weekend, en med undervisning i partallsuker og en med undervisning i oddetallsuker.

Dagtid:

 • 2 dager i uken med undervisning 9.30-13.30 og ateliertid 13.30-16.00 (mandag og tirsdag eller onsdag og torsdag)
 • 14 uker i høstsemesteret og 16 uker i vårsemesteret

Helg:

 • 10 helger hvert skoleår  (4 helger i høstsemesteret og 6 helger i vårsemesteret). Fredag 18.00-21.00, lørdag og søndag 10.00-17.00
 • Her er det av praktiske årsaker ingen ateliertid, og prisen er derfor noe lavere
 • 2 alternative kursplaner, et med helger i partallsuker, et med helger i oddetallsuker

I tillegg til dette får du på slutten av hvert semester muligheten til å være med på å arrangere en utstilling i skolens lokaler, og du får da verdifull trening i hva utstillinger er i praksis.

Påmelding og pris

Påmelding til 3. år Billedkunstutdanningen forutsetter at du undertegner en studiekontrakt for begge semestrene.  Når vi har mottatt din søknad og ser at den oppfyller opptakskravene, vil vi reservere en plass til deg og sender deg studiekontrakt til undertegning. Når du returnerer undertegnet studiekontrakt vil du få bekreftelse, betalingsinformasjon og angreskjema sendt med post.

Studiekontrakt dagtid

Studiekontrakt helg

Studiereglement for studiet

Dagstudiet med start høsten 2018 koster kr. 19.500 pr. semester som betales i fire månedlige terminer på kr. 4.875. I tillegg kommer et administrasjonsgebyr på kr. 1500 som betales ved påmelding (dekker begge semestre).

Helgestudiet med start høsten 2018 koster kr. 18.500 pr. semester som betales i fire månedlige terminer på kr. 4.625. I tillegg kommer et administrasjonsgebyr på kr. 1500 som betales ved påmelding (dekker begge semestre).

Kommende kurs og påmelding

Nedenfor ser du oversikt over klasser som starter høsten 2018, og nederst finner du søknadskjema.

Søknad Fordypningsår

 • Betaler, hvis dette er forskjellig fra kursdeltaker
 • Behandling av søknaden
  Når vi har mottatt din søknadog ser at den oppfyller opptaksvilkårene vil vi reservere en plass til deg og sende deg studiekontrakt til undertegning. Når du returnerer undertegnet studiekontrakt vil du få bekreftelse, betalingsplan, giroer og angreskjema sendt med post..

Kommentarer er stengt.