Fordypnings program

Fordypnings program
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Fordypningsprogrammene går over to enkeltstående semestre med undervisning 1 gang i uken tirsdager på kveldstid. Programmene er for deg som er etablert, har gjennomført Billedkunstutdanningen, Fordypningsåret og eller PKU, eller har tilsvarende utdanning fra andre læresteder. Programmene forutsetter selvstendig arbeid mellom undervisningsøktene på skolen. Skolen kan i noe utstrekning tilby leie av atelierplass utenom ordinære undervisningstider på skolen. Høstsemesteret tar for seg tema som kunstnerskap og identitet, mens vårsemesteret er rettet mot idé og konseputvikling. Merk minimum 8 deltagere per program.

Faglig innhold 

Her får du muligheten til å gå i dybden av fag og håndverk forankret i ditt eget kunstneriske språk og din egen fortelling. Skolen vektlegger forståelse for sammenhengen mellom det figurative og det abstrakte, og vi mener at det kunstneriske og det menneskelige henger sammen. Gjennom intuitive prosesser, figurative studier, komposisjon og abstraksjoner,  refleksjon og dialog blir din personlige fortelling og faglige utvikling smeltet sammen til et kunstnerisk og personlig uttrykk, den enkeltes historie og ståsted er utgangspunktet for den kunstneriske prosessen.

Du vil gjennom året møte flere lærere med solid faglig tyngde og entusiasme for ditt kunstneriske arbeid. De støtter deg i din utvikling, gir tydelige og direkte tilbakemeldinger på dine faglige kvaliteter og peker på potensialet i ditt kunstneriske arbeid.  Gjennomganger av den enkelte elevs arbeid og gruppegjennomganger bevisstgjør deg de mulighetene du har og gir innsikt i kunsten langt utover ditt eget uttrykk og ståsted. Samtaler og dialoger rundt kunstfaglige spørsmål danner grobunn for gode miljøer og trygghet til å skape.

Fagplan Program 1. er knyttet opp til identitetsutvikling av kunstnerisk intensjon og bevissthet. Portrettet har til alle tider vært kunstnerens samtale med «seg selv» om sitt kunstprosjekt og vi har derfor valgt portrettet som en inngangsport til videre kunstutvikling. Deretter utvikles motivet gjennom komposisjon og serielt arbeid.

 • Intuitivt arbeid i tegning og maling.
 • Refleksjoner rundt den enkeltes kunstneriske språk, identitet og fortelling.
 • Tekst og portefølje, utvikling av minnebank.
 • Portrett og identitet.
 • Portrettet i kunsthistorisk sammenheng.
 • Studier av portrett i tegning og maling.
 • Abstraksjoner, fordypning, utvikling av den enkeltes språk og uttrykk.
 • Komposisjon. Formatets kraft.
 • Serielt arbeid. Kunstfaglig utvikling.
 • Avslutning med felles gjennomgang.

Fagplan Program 2. er knyttet opp til den enkeltes personlig prosess, kombinert med idé og konseptutvikling, med fokus på tekniske muligheter, materialenes og formatenes muligheter og en sterkere bevisstgjøring rundt eget eller felles prosjekt.

 • Materialteknisk fordypning knyttet til eget språk.
 • Tegning og maleri med utgangspunkt i foto fra egen minnebank.
 • Komposisjonelle og dramaturgiske grep i egen fortelling.
 • Formgivning av prosjekt, idé- og konseptutvikling.
 • Intuitiv og reflekterende reise i egen historie.
 • Veiledning og gjennomgang av individuelt eller felles prosjekt.

Studietider

For studieåret 2019/2020 er det planlagt en klasse med undervisning tirsdag kveld og eventuelt en klasse som går på helg (partallsuker). Ved større tilsøkning kan det bli aktuelt å opprette ytterligere klasser. Ta kontakt ved interesse og for mer informasjon admin@nydalenkunstskole.no

Kveld:

 • 1 dag i uken med undervisning 18:00-21:00 på tirsdager.
 • 14 uker i høstsemesteret og 16 uker i vårsemesteret

Helg:

 • 4 helger i høstsemesteret, med undervisning lørdag og søndag 10.00-15.00
 • 6 helger i vårsemesteret, med undervisning lørdag og søndag 10.00-15.00
 • 2 alternative kursplaner, en med helger i partallsuker, et med helger i oddetallsuker

Påmelding og pris

Når vi har mottatt din søknad og ser at den oppfyller opptakskravene, vil vi reservere en plass til deg og sender deg studiekontrakt til undertegning. Når du returnerer undertegnet studiekontrakt vil du få bekreftelse, betalingsinformasjon og angreskjema sendt med post.

Hvis du har annen tilsvarende kunstutdanning fra andre kunstskoler kan du sende en epost til rektor@nydalenkunstskole.no hvor du redegjør for utdanningen og praksis og vedlegger 3 foto av dine senere arbeider.

Studiekontrakt kveld kommer.

Studiereglement for studiet

Kveldstudiet med start høsten 2019 koster kr. 14.500 pr. semester som betales i fire månedlige terminer på kr. 3 625. I tillegg kommer et administrasjonsgebyr på kr. 1500 som betales ved påmelding (dekker begge semestre).

Kommende kurs og påmelding

Nedenfor ser du oversikt over klasser som starter høsten 2019, og nederst finner du søknadskjema. Publiseres i januar 2019. I mellomtiden, i mellomtiden ta gjerne kontakt og meld din interesse admin@nydalenkunstskole.no.

Program 1 tirsdag kveld med oppstart høst 2019

Tid: Undervisning fra kl. 18:00-21:30

Pris: Pris: Kr. 14 500 + admgebyr kr. 1 500 ved påmelding

OPEN CALL Søknad om utstillingsplass

1Varighet
2Søknadstekst
3Vedlegg
4Personalia

Kommentarer er stengt.