Korte kurs

Korte kurs Forfatter: Publisert: Oppdatert:

De korte kursene er rettet mot flere målgrupper. Vi har både kurs for nybegynnere slik at du kan "oppdage" hvordan det er å tegne og male og som forkurs for Billedkunstutdanningen. Vi har også spesielle emnekurs som tar for seg bestemte tema for de som ønsker seg fordypning innen et bestemt område. De korte kursene går 1 gang i uken over 5 uker.

Kurs for nybegynnere

Et kort nybegynnerkurs vil gi deg et innblikk i hva det er å male eller tegne, og hvordan du helt grunnleggende gjør det. Det gir deg en kom-i-gang energi, og et fundament som er nok til å male videre på egen hånd.  Kurset gir deg også en gryende forståelse for kunst og hvordan kunstnere jobber med bildene sine. Ønsker du å gå videre til noen av våre lengre kurs eller søke deg til Billedkunstutdanningen er dette nyttige forkurs. Kursene Intuitivt maleri og Finn din kunstneriske stemme passer for alle på alle nivåer.

 

Kreativt maleri

Kurset er todelt. Første del er et grunnkurs for helt nybegynnere, andre del er en videreføring av grunnkurset. Har du malt litt fra før kan du starte direkte på videreføringen. Kreativt maleri går også som sommerkurs over en uke, da er de to kursene slått sammen til et kurs.

Kreativt maleri – grunnkurs Kreativt maleri grunnkurs er et introduksjonskurs til maleri og kreativ utvikling for deg som ønsker en tilnærming der utfoldelse, lek og eksperimentering danner grunnlaget for læring. På Grunnkurset lærer du om maleriets grunnleggende temaer og på Videreføringskurset lærer du å bruke dette i en malerisk prosess og å utvikle egne motiver.

Kreativt maleri – viderekommende På kurset for viderekommende utvikler vi tegneferdighetene vider, læringen er også her upretensiøs med fokus på oppgaver som frigjør energi og tegneglede, først gjennom observasjon av form og lys så med levende aktmodell.  Å tegne akt er svært levende og det gir deg kunnskap du kan bruke uansett hva du senere ønsker å tegne. Du lærer å tegne kroki, korte stillinger der du skal ”fange” bevegelsen og du lærer å bygge form og se proporsjoner. Å kunne bruke det figurative til å skape egne motiver er en drøm mange har og med dette kurset får du de ”grunnleggende nøklene” på en moderne, eksperimentell og leken måte.

 

Tegning, et fundament og et språk

Kurset er todelt. Første del er et grunnkurs for helt nybegynnere, andre del er en videreføring av grunnkurset. Har du tegnet litt fra før kan du starte direkte på videreføringen. Tegning et fundament og et språk går også som sommerkurs, da er de to kursene slått sammen til et kurs.

Tegning, et fundament og et språk – grunnkurs Tegning er nøkkelen: det er gjennom tegningen du lærer å se, utvikler leken, får kontakt med sansene dine, blir formsikker og utvikler din evner til å bruke ditt temperament og din følsomhet. Å tegne er en holdning, en måte å forholde seg til det kreative på der mange deler av din sansning og din bevissthet føres sammen. 

Tegning, et fundament og et språk – videreføring På kurset for viderekommende utvikler vi tegneferdighetene videre, læringen er også her upretensiøs med fokus på oppgaver som frigjør energi og tegneglede, først gjennom observasjon av form og lys så med levende aktmodell.  Å tegne akt er svært levende og det gir deg kunnskap du kan bruke uansett hva du senere ønsker å tegne. Du lærer å tegne kroki, korte stillinger der du skal ”fange” bevegelsen og du lærer å bygge form og se proporsjoner. Å kunne bruke det figurative til å skape egne motiver er en drøm mange har og med dette kurset får du de ”grunnleggende nøklene” på en moderne, eksperimentell og leken måte.

 

Finn din kunstneriske stemme

Kurset fungerer som et utgangspunkt for en kunstnerisk utvikling, enten du er nybegynner, har malt litt eller mye, men aldri helt fått tak i hvem du er i forhold til dette, eller du har vokst fra det utgangspunktet du engang hadde.  Kurset har vært en del av skolens faste kurs i mer enn 20 år og danner et viktig fundament for elevene til å finne sin vei i kunsten

 

Intuitivt maleri

Dette kurset handler om at du fortaper deg, gir slipp på forventninger og lytter til det som oppstår i samspillet mellom deg og bildet. Vi responderer uten å reflektere over hvorvidt det som oppstår i bildet er flinkt eller ikke, banalt eller “kult”. Du kommer i flyt, som gir en god opplevelsen av å gi slipp opp på kontrollen. Forståelsen for maleriet oppstår gjennom tilstedeværelsen i arbeidet, kontakten med farger, flater og linjer.

 

Fordypningskurs for deg med litt erfaring

Har du gått på noen grunnleggende kurs eller er i gang med Billedkunstutdanningen vil du ha oppdaget at det er noen områder som interesserer deg spesielt eller kjenner du trenger å lære mer om, få mer tid til og integrere bedre.  Da er disse fordypningskursene fine, lærerike og inspirerende.  Men det kan også hende at det er kursene ovenfor som for eksempel Intuitivt maleri eller Finn din kunstneriske stemme som vil forløse det du har lært og bringe deg videre.  

 

Abstrakt maleri og teknikk

Det abstrakte maleriet bruker selve malingen som uttrykk. Med ulike verktøy, akrylmedier og teknikker lærer du å utvikle ulike teksturer, stofflighet og å skape personlig uttrykk i maleriflaten. Du lærer om fargens betydning for det abstrakte, hvordan farge og flate sammen skaper helhet i bildene. Dette kurset gir deg et teknisk og håndverksmessig dykk i akrylens tekniske univers i.

Tegne portrett

Dette kurset vil gi en grunnleggende innføring i hodets proporsjoner og tegnemetode for portrett. Vi vil ha portrettmodell en av kveldene, resten av tiden vil vi bruke speil eller tegne hverandre. Vil vi se på kunstneres selvportretter gjennom historien og hente inspirasjon fra dette for å gjøre et kreativt tegneprosjekt med tema Selvportrett og identitet. Dette kurset passer for alle.

Tegning og maling etter levende modell

Å tegne etter levende modell er fantastisk levende, energisk, lærerikt og utfordrende. Modellens raske bevegelser eller rolige tilstedeværelse sammen med musikk åpner opp for en malerglede som gjør at du glemmer deg selv og maler på et nivå du ikke visste at du kunne. Dette kurset kombinerer tegning og maling etter levende modell med utfoldelse og en leken tilnærming til bruk av mennesket i bildet.

Figurativt maleri med utgangspunkt foto

Gjennom kurset vil du få bruk for all din kunnskap i figurativ grunnforståelse, planet, rommet, utsnitt og fortelling. Du vil lære om oppbygningen av det figurative maleriet fra forenkling til beskrivelser av stofflighet og strøk. Maleriet består av flater som møter hverandre, flyter over i hverandre og som har ulike mønster, strukturer, farger og stoff. Ved hjelp av et eller flere medbrakte fotografi fordyper vi oss i det figurative formspråket. Valg av motiv er frivillig og kan være av personlig karakter, hentet fra nett, magasiner, aviser, eller bare et tilfeldig snapshot. 

Big painting

På kurset vil forholdet mellom den lille detaljen, det intuitive i tegningen og det store bildet veksle og utfylle hverandre. Det vil bli lagt vekt på komposisjon, flate, farge og variasjon innenfor helheten. Å gi deg hen, tilstedeværelsen i bildet og i uttrykket og gjennomføring av et større maleri vil være erfaringen og læringen du får med deg fra kurset. Hvis du ønsker å male på flere lerreter kan dette kjøpes på kurset.

Utstillingsforeberedelse og kuratering.

Utsillinger handler ikke bare om hva vi ser, men også hvordan vi ser det. Utstillingsforberedelse og kurateringsarbeid handler om en rekke valg, hva skal utstillingen vise, i hvilken rekkefølge og hvilke grep kan vi gjøre for å ”regissere” en best mulig utstilling. Dette er et spesielt emnekurs som vi mener de fleste av våre elever og studenter vil ha stort utbytte av, særlig de som er på 2. året av Billedkunstutdanningen, Fordypningsåret eller tar Personlig Kunstutvikling. Kurset er organisert som en workshop og gir en omfattende innføring i hvordan du kan planlegge for og gjennomføre en utstilling alene eller sammen med andre.

Utstyr

På skolen får du tilgang til alt utstyret du trenger til undervisningen, men vi anbefaler alle våre elever å ha tilgang til et minimum av utstyr til hjemmearbeid mellom undervisningsøktene, eller dersom det er vanskelig å få hentet utstyr på skolen dersom undervisning må gjennomføres som fjernundervisning. Undervisningen på skolen er prosessorientert – og når man jobber med oppgaver og innfallsvinkler bevisstgjøres man og det åpnes en del nye dører og ideer, som vi tenker på som materiale til senere arbeid. Derfor bør elever alltid ha en skissebok, ikke alt for langt unna, blyanter med forskjellig mykhet (B-serien), kull og knetgummi. Et lite sett av primærfarger og noen pensler i forskjellige størrelser.

Se forslag til; tegneutstyr

Se forslag til; maleutstyr

Oversikt over kommende korte kurs finner du her

Kommentarer er stengt.