Korte kurs, helg eller 1 gang i uken over 5 uker

Korte kurs, helg eller 1 gang i uken over 5 uker
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Kursene går som helgekurs eller som kurs 1 gang i uken over 5 uker. Noen av disse kursene går også som sommerkurs i utvidet format.

Kurs for nybegynnere

Et kort nybegynnerkurs vil gi deg et innblikk i hva det er å male eller tegne, og hvordan du helt grunnleggende gjør det. Det gir deg en kom-i-gang energi, og et fundament som er nok til å male videre på egen hånd.  Kurset gir deg også en gryende forståelse for kunst og hvordan kunstnere jobber med bildene sine. Ønsker du å gå videre til noen av våre lengre kurs eller søke deg til Billedkunstutdanningen er dette nyttige forkurs. Kursene Intuitivt maleri og Finn din kunstneriske stemme passer for alle på alle nivåer.

Kreativt maleri

Kurset er todelt. Første del er et grunnkurs for helt nybegynnere, andre del er en videreføring av grunnkurset. Har du malt litt fra før kan du starte direkte på videreføringen. Kreativt maleri går også som sommerkurs over en uke, da er de to kursene slått sammen til et kurs.

Kreatvit maleri grunnkurs
Kreativt maleri grunnkurs er et introduksjonskurs til maleri og kreativ utvikling for deg som ønsker en tilnærming der utfoldelse, lek og eksperimentering danner grunnlaget for læring. På Grunnkurset lærer du om maleriets grunnleggende temaer og på Videreføringskurset lærer du å bruke dette i en malerisk prosess og å utvikle egne motiver.

Kreatvit maleri videregående

På videregående kurset utvikler vi tegneferdighetene vider, læreringen er også her upretensiøs med fokus på oppgaver som frigjør energi og tegneglede, først gjennom observasjon av form og lys så med levende aktmodell.  Å tegne akt er svært levende og det gir deg kunnskap du kan bruke uansett hva du senere ønsker å tegne. Du lærer å tegne kroki, korte stillinger der du skal ”fange” bevegelsen og du lærer å bygge form og se proporsjoner. Å kunne bruke det figurative til å skape egne motiver er en drøm mange har og med dette kurset får du de ”grunnleggende nøklene” på en moderne, eksperimentell og leken måte.

Tegning, et fundament og et språk

Kurset er todelt. Første del er et grunnkurs for helt nybegynnere, andre del er en videreføring av grunnkurset. Har du tegnet litt fra før kan du starte direkte på videreføringen. Tegning et fundament og et språk går også som sommerkurs, da er de to kursene slått sammen til et kurs.

Tegning, et fundament og et språk grunnkurs
Tegning er nøkkelen: det er gjennom tegningen du lærer å se, utvikler leken, får kontakt med sansene dine, blir formsikker og utvikler din evner til å bruke ditt temperament og din følsomhet. Å tegne er en holdning, en måte å forholde seg til det kreative på der mange deler av din sansning og din bevissthet føres sammen. 

Tegning, et fundament og et språk videreføring
På videregående kurset utvikler vi tegneferdighetene vider, læreringen er også her upretensiøs med fokus på oppgaver som frigjør energi og tegneglede, først gjennom observasjon av form og lys så med levende aktmodell.  Å tegne akt er svært levende og det gir deg kunnskap du kan bruke uansett hva du senere ønsker å tegne. Du lærer å tegne kroki, korte stillinger der du skal ”fange” bevegelsen og du lærer å bygge form og se proporsjoner. Å kunne bruke det figurative til å skape egne motiver er en drøm mange har og med dette kurset får du de ”grunnleggende nøklene” på en moderne, eksperimentell og leken måte.

Tegning med oppmerksomt nærvær

Kurset går over 5 ganger.

Tåler du stillheten? Er noe tomt hvis det ikke er fylt? Og hvor mye får vi egentlig med oss? I dagens samfunn utsettes vi for en enorm mengde rask informasjon og inntrykk, og vi blir vant til å forholde oss til mange ting samtidig. Det som kan være vanskelig er å holde fokus og konsentrasjon om en ting av gangen, spesielt over tid. Denne evnen til konsentrasjon er nødvendig for fordypning i kunst, men også i andre oppgaver i hverdagen.

  • Dato ikke satt.

Finn din kunstneriske stemme

Kurset går som helgekurs, kurs over 5 ganger og sommerkurs i utvidet format.

Kurset fungerer som et utgangspunkt for en kunstnerisk utvikling, enten du er nybegynner, har malt litt eller mye, men aldri helt fått tak i hvem du er i forhold til dette, eller du har vokst fra det utgangspunktet du engang hadde.  Kurset har vært en del av skolens faste kurs i mer enn 20 år og danner et viktig fundament for elevene til å finne sin vei i kunsten

Intuitivt maleri

Kurset går også som helgekurs, kurs over 5 ganger.

Dette kurset handler om at du fortaper deg, gir slipp på forventninger og lytter til det som oppstår i samspillet mellom deg og bildet. Vi responderer uten å reflektere over hvorvidt det som oppstår i bildet er flinkt eller ikke, banalt eller «kult». Du kommer i flyt, som gir en god opplevelsen av å gi slipp opp på kontrollen. Forståelsen for maleriet oppstår gjennom tilstedeværelsen i arbeidet, kontakten med farger, flater og linjer.

Fordypningskurs for deg med litt erfaring

Har du gått på noen grunnleggende kurs eller er i gang med Billedkunstutdanningen vil du ha oppdaget at det er noen områder som interesserer deg spesielt eller kjenner du trenger å lære mer om, få mer tid til og integrere bedre.  Da er disse fordypningskursene fine, lærerike og inspirerende.  Men det kan også hende at det er kursene ovenfor som for eksempel Intuitivt maleri eller Finn din kunstneriske stemme som vil forløse det du har lært og bringe deg videre.  

Abstrakt maleri og teknikk

Kurset går som helgekurs, kurs over 5 ganger og sommerkurs i utvidet format.

Det abstrakte maleriet bruker selve malingen som uttrykk. Med ulike verktøy, akrylmedier og teknikker lærer du å utvikle ulike teksturer, stofflighet og å skape personlig uttrykk i maleriflaten. Du lærer om fargens betydning for det abstrakte, hvordan farge og flate sammen skaper helhet i bildene. Dette kurset gir deg et teknisk og håndverksmessig dykk i akrylens tekniske univers i.

Tegne portrett

Kurset går som helgekurs.

Dette kurset vil gi en grunnleggende innføring i hodets proporsjoner og tegnemetode for portrett. Vi vil ha portrettmodell en av kveldene, resten av tiden vil vi bruke speil eller tegne hverandre. Vil vi se på kunstneres selvportretter gjennom historien og hente inspirasjon fra dette for å gjøre et kreativt tegneprosjekt med tema Selvportrett og identitet. Dette kurset passer for alle.

Tegning og maling etter levende modell

Kurset over 5 ganger.

Å tegne etter levende modell er fantastisk levende, energisk, lærerikt og utfordrende. Modellens raske bevegelser eller rolige tilstedeværelse sammen med musikk åpner opp for en malerglede som gjør at du glemmer deg selv og maler på et nivå du ikke visste at du kunne. Dette kurset kombinerer tegning og maling etter levende modell med utfoldelse og en leken tilnærming til bruk av mennesket i bildet.

Figurativt maleri med utgangspunkt i foto

Kurset går som helgekurs, kurs over 5 ganger, og som sommerkurs i utvidet format.

Gjennom kurset vil du få bruk for all din kunnskap i figurativ grunnforståelse, planet, rommet, utsnitt og fortelling. Du vil lære om oppbygningen av det figurative maleriet fra forenkling til beskrivelser av stofflighet og strøk. Maleriet består av flater som møter hverandre, flyter over i hverandre og som har ulike mønster, strukturer, farger og stoff. Ved hjelp av et eller flere medbrakte fotografi fordyper vi oss i det figurative formspråket. Valg av motiv er frivillig og kan være av personlig karakter, hentet fra nett, magasiner, aviser, eller bare et tilfeldig snapshot. 

Big painting

På kurset vil forholdet mellom den lille detaljen, det intuitive i tegningen og det store bildet veksle og utfylle hverandre. Det vil bli lagt vekt på komposisjon, flate, farge og variasjon innenfor helheten. Å gi deg hen, tilstedeværelsen i bildet og i uttrykket og gjennomføring av et større maleri vil være erfaringen og læringen du får med deg fra kurset. Hvis du ønsker å male på flere lerreter kan dette kjøpes på kurset.

Kommentarer er stengt.