Kari Mette Wik

Kari Mette Wik arbeider primært med abstrakt maleri ( innenfor et utvidet maleribegrep ). Hun er opptatt av maleriet som uttrykksform og tradisjon, og den erfaring man får gjennom praksis, og i å formidle dette videre. Kari Mette har en MfA ( Master / Hovedfag ) fra Institutt for Farge ved SHKS, Oslo ( Nå KHiO ), og har mange års erfaring i å undervise i kunstfag for ulike (alders)grupper. Bl.a var hun en av de første lærerne til å undervise i Personlig Kunstutvikling her ved skolen, da tilbudet startet opp i 2007.

Jeg forholder meg til maleriet som et rom for dialog og refleksjoner av emosjonell og eksistensiell karakter. Parallelt utforsker jeg maleriet som kunstnerisk kategori og eget visuelt vokabular. I sentrum står fargen og stoffet. Som språk, metafor og materie. Innholdet er avgjørende for formen, det er tematikken som styrer teknikk-, material- og fargevalg. En åpen og eksperimentell prosess er alltid en viktig drivkraft i mitt arbeid. Tematisk kretser arbeidene ofte rundt tvetydighet på et eksistensielt plan; tvil og håp, mot og mismot, idyll og drama… Motstridende impulser bringes sammen – innholdsmessig og formalt.

Hun har vært en av Galleri Semmingsens faste kunstnere siden galleriet startet sin virksomhet i 2001, og har i tillegg stilt ut ved en rekke andre steder som Trøndelag Senter for Samtidskunst, Telemark Kunstnersenter, Sandefjord Kunstforening m.fl. Hun har deltatt fem ganger på Høstutstillingen, og har blitt innkjøpt av bl.a Norges Bank, KPA (Kunst på Arbeidsplassen ), Helsebygg Midt-Norge og Helse Sør-Øst. I tillegg har hun utført private og offentlige
utsmykningsoppdrag.