Påbygningsår 3. klasse

Påbygningsår 3. klasse
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Nydalen Kunstskole tilbyr et påbygningsår (3. året) for de som har gjennomført Billedkunstutdanningen eller har annen tilsvarende bakgrunn. Formålet studiet er å veilede elevene i arbeidet mot etableringen og utviklingen av et kunstnerskap.

Sentrale tema i dette studiet er kunstnerskap og identitet, kombinert med idé og konseptutvikling. I løpet av studieåret vil elevene besøke relevante utstillinger og foreta atelierbesøk hos etablerte kunstnere, arbeide videre med å styrke tekniske ferdigheter, og veiledes i sentrale spørsmål knyttet til etablering og forvaltning av et kunstnerskap. De som går på 3. året for også tilgang til mer utstyr og materiale å jobbe med gjennom året, i tillegg til egen stor arbeidsmappe til skisser og materiell.

Høsten 2019 besøkte 3. klassene Wendimagedin Belete og Helle Kaarem i deres ateliér, og jobbet med eget prosjekt innenfor kunstnerskap og identitet med selvportrettet som utrykksform, men i utvidet forstand, – og se sitt eget kunstnerskap i utvidet kontekst. Våren 2020 jobbet klassene med idé- og konseptutvikling, utstillingsforberedelse og kuratering, tekstarbeid og utvikling av portifolio for å nevne noe.

3. Klassene har undervisning i skolens eget galleri M15 i Majorstuveien 15. Dette gir elevene nye muligheter til å se seg selv og sitt eget kunstnerskap i en større sammenheng, sine egne arbeider i et rom egnet for presentasjon med sentral beliggenhet, nær Bogstsadveien med kort vei til andre gallerier og til Oslo sentrum, for litt annen inspirasjon.

 

Påbygningsåret er lagt opp slik at du kan fortsette rett etter at du har gjennomført den 2-årige billedkunstutdanningen, – eller søke deg tilbake hit for faglig påfyll, ny inspirasjon og kollegialt felleskap, – og særlig dersom det er noe tid siden du avsluttet dine studier hos oss. Klassene forutsetter minst 8 deltagere og maksimalt 12 deltagere. Ved tilsøkning prioriteres skolens nåværende og tidligere elever. For eksterne søkere bes fremsendt dokumentasjon på tidligere utdanning fra annet lærested, credo og portefolio/fotomateriell.

Studietider høst 2020

For studieåret 2020/2021  er det planlagt en klasse med undervisning onsdag og torsdag formiddag, og en klasse også på helg.

Dag:

 • 2 dager i uken med undervisning 9.30-13.30 og ateliertid 13.30-16.00 (NB mandag og tirsdag).
 • 14 uker i høstsemesteret og 16 uker i vårsemesteret.
 • Ny klasse starter høsten 2020 (forutsetter minimum 8 deltagere).

Helg: FULLT med venteliste

 • 4 helger i høstsemesteret, med undervisning fredag 18.00-2100. Lørdag og søndag 10.00-17.00
 • 6 helger i vårsemesteret, med undervisning fredag 18.00-21.00. Lørdag og søndag 10.00-17.00
 • Ny klasse med undervisning oddetallsuker starter høsten 2020 (forutsetter minimum 8 deltagere).
 • Helger for skoleåret 2020/2021: 28-30 august, 25-27 sept, 23-25 okt, 20-22 nov. Våren 2021: 8-10 januar, 5-7 feb, 5-7 mars, 16-18 april, 30 april-2 mai og 28-30 mai.

Dagstudiet med start høsten 2020 koster kr. 19 500 pr. semester inkludert materialer (ikke lerret) som betales i fire månedlige terminer på kr. 4 875. I tillegg kommer et administrasjonsgebyr på kr. 2 500 som betales ved opptak til studiet (dekker begge semestre). Helgestudiet koster 18 500,- per semester.

SØKNADSPORTALEN FØR HØSTEN 2021 ÅPNER SNART 🙂 – gi beskjed til skolens administrasjon (epost admin@nydalenkunstskole.no) om du ønsker å søke forhåndsopptaket til 3. året høsten 2021

For studieåret 2021/2022 er det planlagt en klasse med undervisning mandag og tirsdag formiddag, og en til to klasser på helg.

Søknad 1-årig Påbygningstudium

  Personvernerklæring (GDPR) pr. 1 juli 2018. Nydalen Kunstskole registrerer kontaktinformasjon for internt bruk ved påmelding til kurs og ved søknad til billedkunstutdanningen og fordypningsstudier. Som registrert student vil du motta nyhetsbrev med undervisningsaktuell informasjon, nyheter og annen nyttig informasjon fra skolen. Du kan til en hver tid melde deg av nyhetsbrevet, men må da selv sørge for å holde deg orientert.
 • Betaler, hvis dette er forskjellig fra kursdeltaker
 • Behandling av søknaden
  Når vi har mottatt din søknadog ser at den oppfyller opptaksvilkårene vil vi reservere en plass til deg og sende deg studiekontrakt til undertegning. Når du returnerer undertegnet studiekontrakt vil du få bekreftelse, betalingsplan, giroer og angreskjema sendt med post.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Kommentarer er stengt.