Påbygningsår 3. klasse – ny klasse på kveldstid med oppstart januar 2021

Påbygningsår 3. klasse – ny klasse på kveldstid med oppstart januar 2021
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Påbygningsstudiet (3. året) er et tilleggsår som bygger videre på billedkunstutdanningen, med formål om å veilede studentene i etablering og utviklingen av et kunstnerskap.

Nydalen Kunstskole tilbyr et påbygningsår (3. året) for de som har gjennomført Billedkunstutdanningen eller har tilsvarende bakgrunn fra annet lærested. Formålet med påbygningsåret er å veilede elevene i arbeidet mot etableringen og utviklingen av et kunstnerskap.

Sentrale tema i dette studiet er kunstnerskap og identitet, kombinert med idé og konseptutvikling. I løpet av studieåret vil elevene besøke relevante utstillinger og foreta atelierbesøk hos etablerte kunstnere, arbeide videre med å styrke tekniske ferdigheter, og veiledes i sentrale spørsmål knyttet til etablering og forvaltning av et kunstnerskap. De som går på 3. året for også tilgang til mer utstyr og materiale å jobbe med gjennom året, i tillegg til egen A1 mappe til oppbevaring av skisser og materiell.  Høsten 2019 har årets 3. klasser besøkt Wendimagedin Belete og Helle Kaarem i deres ateliér og jobbet med eget prosjekt innenfor kunstnerskap og identitet, der arbeid med selvportrettet har stått sentralt står sentralt og i ila våren 2020 jobbet klassene med idé- og konseptutvikling, utstillingsforberedelse og kuratering, tekstarbeid og utvikling av portifolio for å nevne noe. Ny 3. klasse settes opp i januar 2021. Det åpnes for eksterne søkere i uke 41.

Påbygningsåret er lagt opp slik at du kan fortsette rett etter at du har gjennomført den 2-årige billedkunstutdanningen, – eller søke deg tilbake hit for faglig påfyll, ny inspirasjon og kollegialt felleskap, – og særlig dersom det er noe tid siden du avsluttet dine studier hos oss. Klassene forutsetter minst 8 deltagere og maksimalt 12 deltagere. Ved tilsøkning prioriteres skolens nåværende og tidligere elever. For eksterne søkere bes fremsendt dokumentasjon på tidligere utdanning fra annet lærested, credo og portefolio/fotomateriell.

Studietider

For studieåret 2020/2021  er det planlagt en klasse med undervisning onsdag og torsdag formiddag, og en klasse også på helg.

Dag:

 • 2 dager i uken med undervisning 9.30-13.30 og ateliertid 13.30-16.00 (NB mandag og tirsdag).
 • 14 uker i høstsemesteret og 16 uker i vårsemesteret.
 • Ny klasse starter høsten 2020 (forutsetter minimum 8 deltagere).

Helg: FULLT med venteliste

 • 4 helger i høstsemesteret, med undervisning fredag 18.00-2100. Lørdag og søndag 10.00-17.00
 • 6 helger i vårsemesteret, med undervisning fredag 18.00-21.00. Lørdag og søndag 10.00-17.00
 • Ny klasse med undervisning oddetallsuker starter høsten 2020 (forutsetter minimum 8 deltagere).
 • Helger for skoleåret 2020/2021: 28-30 august, 25-27 sept, 23-25 okt, 20-22 nov. Våren 2021: 8-10 januar, 5-7 feb, 5-7 mars, 16-18 april, 30 april-2 mai og 28-30 mai.

Dagstudiet med start høsten 2020 koster kr. 19 500 pr. semester inkludert materialer (ikke lerret) som betales i fire månedlige terminer på kr. 4 875. I tillegg kommer et administrasjonsgebyr på kr. 2 500 som betales ved opptak til studiet (dekker begge semestre). Helgestudiet koster 18 500,- per semester.

 

Påbygningsår, dagklasse, 2 dager i uken, mandag og tirsdag med oppstart 24. august 2020.

Tid: Onsdag og torsdag fra kl. 09.30-13.30. Ateliertid fra kl. 13.30-16.00 etter undervisningen.

Pris: Kr. 19 500,- pr semester . Adm.gebyr kr. 2 500 ved påmelding. Materiale inkl. (ikke lerret)

Lærer:
Heidi Marie Wien

FULLT Påbygningsår, helgeklasse (oddetallsuker) oppstart 28. august 2020

Tid: Fredag fra kl. 18.00-21.00. Lørdag og søndag fra kl. 10.00-17.00

Pris: Kr. 19 500,- pr semester. Adm.gebyr kr. 2 500 ved påmelding. Materiale inkl. (ikke lerret)

Lærer:
Heidi Marie Wien

Søknad 1-årig Påbygningstudium

  Personvernerklæring (GDPR) pr. 1 juli 2018. Nydalen Kunstskole registrerer kontaktinformasjon for internt bruk ved påmelding til kurs og ved søknad til billedkunstutdanningen og fordypningsstudier. Som registrert student vil du motta nyhetsbrev med undervisningsaktuell informasjon, nyheter og annen nyttig informasjon fra skolen. Du kan til en hver tid melde deg av nyhetsbrevet, men må da selv sørge for å holde deg orientert.
 • Betaler, hvis dette er forskjellig fra kursdeltaker
 • Behandling av søknaden
  Når vi har mottatt din søknadog ser at den oppfyller opptaksvilkårene vil vi reservere en plass til deg og sende deg studiekontrakt til undertegning. Når du returnerer undertegnet studiekontrakt vil du få bekreftelse, betalingsplan, giroer og angreskjema sendt med post.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Kommentarer er stengt.