Påbygningsår, 3. klasse

Påbygningsår, 3. klasse
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Påbygningsstudiet (3. året) er et tilleggsår som bygger videre på billedkunstutdanningen, med formål om å veilede studentene i etablering og utviklingen av et kunstnerskap.

Nydalen Kunstskole har drevet 2-årig billedkunstutdanning siden 2003 og for noen år tilbake begynte vi å arbeide med å utvikle et påbygningsår (3. året) for de som har gjennomført Billedkunstutdanningen eller har tilsvarende bakgrunn fra annet lærested. Formålet med påbygningsåret er å veilede elevene i arbeidet mot etableringen og utviklingen av et kunstnerskap.

Sentrale tema i dette studiet vil være kunstnerskap og identitet, kombinert med idé og konseptutvikling. I løpet av studieåret vil elevene besøke relevante utstillinger og foreta atelierbesøk hos etablerte kunstnere, arbeide videre med å styrke tekniske ferdigheter, og veiledes i sentrale spørsmål knyttet til etablering og forvaltning av et kunstnerskap.

Påbygningsåret er lagt opp slik at du kan fortsette rett etter at du har gjennomført den 2-årige billedkunstutdanningen, – eller søke deg tilbake hit for faglig påfyll, kollegialt felleskap og ny inspirasjon, og særlig dersom det er noe tid siden du avsluttet dine studier hos oss.

Høsten 2019 har vi satt opp følgende studietilbud;

 • Dagklasse med undervisning onsdag og torsdag formiddag, med lærer Heidi Marie Wien (1 plass igjen).
 • Kveldsklasse på med undervisning mandag og tirsdag, med Henriette Emilie Finne (1 plass igjen).
 • Klasse på helg, med undervisning over 10 helger med Cathrine Gehrken. FULLT.

Klassene forutsetter minst 8 deltagere og maksimalt 14 deltagere. Ved tilsøkning prioriteres skolens nåværende og tidligere elever. For eksterne søkere bes fremsendt dokumentasjon på tidligere utdanning fra annet lærested, credo og portefolio/fotomateriell.

 

Studietider

For studieåret 2019/2020 er det planlagt en klasse med undervisning onsdag og torsdag formiddag, en på kveldstid med undervisning mandag og tirsdag kveld, og en klasse også på helg.

Dag:

 • 2 dager i uken med undervisning 9.30-13.30 og ateliertid 13.30-16.00 (onsdag og torsdag).
 • 14 uker i høstsemesteret og 16 uker i vårsemesteret.
 • Ny klasse starter høsten 2019 (forutsetter minimum 8 deltagere).

Kveld:

 • 2 kvelder i uken (mandag og tirsdag) med undervisning 18.00-21.30.
 • 14 uker i høstsemesteret og 16 uker i vårsemesteret.
 • Ny klasse starter høsten 2019 (forutsetter minimum 8 deltagere).

Helg:

 • 4 helger i høstsemesteret, med undervisning fredag 18.00-2100. Lørdag og søndag 10.00-17.00
 • 6 helger i vårsemesteret, med undervisning fredag 18.00-21.00. Lørdag og søndag 10.00-17.00
 • Ny klasse med undervisning oddetallsuker starter høsten 2019 (forutsetter minimum 8 deltagere).
 • Følgende helger er satt opp høst 2019/våren 2020: 30 aug-1 sept, 27-29 sept, 25-27 okt, 22-24 nov, 3-5 jan, 31 jan-2 feb, 28 feb-1 mars, 27-29 mars, 24-26 april og 8-10 mai.

Dagstudiet og kveldsstudiet med start høsten 2019 koster kr. 19 500 pr. semester inkludert materialer (ikke lerret) som betales i fire månedlige terminer på kr. 4 875. I tillegg kommer et administrasjonsgebyr på kr. 1 500 som betales ved opptak til studiet (dekker begge semestre). Helgestudiet koster 18 500,- per semester.

 

Påbygningsår, dagklasse, 2 dager i uken, onsdag og torsdag, oppstart 28 august 2019. Kun 1 plass igjen.

Tid: Onsdag og torsdag fra kl. 09.30-13.30. Ateliertid fra kl. 13.30-16.00 etter undervisningen.

Pris: Pris: Kr. 19 500,- pr semester . Adm.gebyr kr. 1 500 ved påmelding. Materiale inkl. (ikke lerret)

Lærer:
Heidi Marie Wien

Påbygningsår, kveldsklasse, 2 kvelder i uken, mandag og tirsdag, oppstart 26. august 2019. Kun 1 plass igjen.

Tid: Mandag og tirsdag fra kl. 18:00-21.30. Ateliertid: 1 helg høst og vår på skolen.

Pris: Pris Kr. 19 500,- pr semester . Adm.gebyr kr. 1 500 ved påmelding. Materiale inkl. (ikke lerret)

Lærer:
Henriette Emilie Finne

Påbygningsår, helgeklasse (oddetallsuker) oppstart 30 august 2019. FULLT.

Tid: Fredag fra kl. 18.00-21.00. Lørdag og søndag fra kl. 10.00-17.00

Pris: Pris: Kr. 18 500,- pr semester. Adm.gebyr kr. 1 500 ved påmelding. Materiale er inkl. (ikke lerret)

Lærer:
Cathrine Gehrken

Søknad 1-årig Påbygningstudium

  Personvernerklæring (GDPR) pr. 1 juli 2018. Nydalen Kunstskole registrerer kontaktinformasjon for internt bruk ved påmelding til kurs og ved søknad til billedkunstutdanningen og fordypningsstudier. Som registrert student vil du motta nyhetsbrev med undervisningsaktuell informasjon, nyheter og annen nyttig informasjon fra skolen. Du kan til en hver tid melde deg av nyhetsbrevet, men må da selv sørge for å holde deg orientert.
 • Betaler, hvis dette er forskjellig fra kursdeltaker
 • Behandling av søknaden
  Når vi har mottatt din søknadog ser at den oppfyller opptaksvilkårene vil vi reservere en plass til deg og sende deg studiekontrakt til undertegning. Når du returnerer undertegnet studiekontrakt vil du få bekreftelse, betalingsplan, giroer og angreskjema sendt med post.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Kommentarer er stengt.