Ateliergruppe (AG)

Ateliergruppe (AG)
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Dette er et tilbud til etablerte kunstnere og elever som går videre fra PKU og som ønsker å videreutvikle egne prosjekt - og søker korrektur på arbeid.

Målsetting og innhold

Kunst er et modningsfag. Deltagerne i skolens veiledningsprogram får hjelp til å se med profesjonelle øyne på egne arbeid og prosjekt. Gruppene ledes av våre mest erfarne lærere, som i denne sammenhengen fungerer som coach og støttespiller for å løfte deltagernes prosjekter til et mer profesjonelt nivå, og hvor de får hjelp til søknadsskrivning m.m.

Samspillet med de andre deltagerne i gruppen er vesentlig. Veileder vil derfor legge opp felles gjennomgang på en slik måte at alle deltar engasjert i de andres prosjekter og gjennom dette utveksler erfaringer, reflekterer rundt andres og eget ståsted og om kunst generelt.

Ateliergruppen fungerer samtidig som miljøutviklingsprosjekt der deltagerne seg i mellom utvikler en forståelse for de andre deltagernes kunstprosjekt og med mulighet til å skape egne utstillingsgrupper eller andre kunstneriske samarbeidsprosjekt.

Opptakskravet er enten at du allerede er etablert, har gjennomført Personlig Kunstutvikling, eller tilsvarende. På dette nivået forutsettes at deltagerne har reflektert over eget ståsted, har en etablert portfolio å vise til og har gjort seg noen tanker om hva de ønsker ut av veiledningen videre.  Deltagerne tilbys utstillingsmuligheter i M15, skolens eget galleri på Majorstuen. Mer informasjon om M15 finner du her.

Maksimalt 10 deltakere i gruppene.

Høsten 2021 er følgende grupper satt opp:

 • Ateliergruppe hver mandag eller fredag, fra kl. 09:30-12:30, med oppstart 23. og 27. aug Ateliergruppe på helg med 5 helgesamlinger. Høsten 2021: 27 til 29 august og 22 til 24 oktober. Våren 2021: 11-13 feb, 22-24 april og 3-5 juni. Fredag fra kl. 18:00-21:00. Lørdag og søndag fra kl. 10:00-17:00.

Ateliergruppe mandager med oppstart mandag 23. august 2021

Tid: Mandag fra kl. 09:30-13:30. Ateliertid fra kl. 13:30-16:00 uten lærer.

Pris: Pris: 9 750,- per semester. 750,- i adm. gebyr 1.semester. Materiale inkludert. (ikke lerret)

Lærer:
Heidi Øiseth

Ateliergruppe på helg med oppstart 27. august 2021

Tid: Fredag fra kl. 18:00-21:00. Lørdag og søndag fra kl. 10:00-17:00. Ateliertid: 17-21:00 uten lærer.

Pris: Pris 9750,- per semester. 750,- i adm.gebyr 1.semester. Alt materiale inkl. (ikke lerret)

Lærer:
Heidi Øiseth

Påmelding kurs

  Personvernerklæring (GDPR) pr. 1 juli 2018. Nydalen Kunstskole registrerer kontaktinformasjon for internt bruk ved påmelding til kurs og ved søknad til billedkunstutdanningen og fordypningsstudier. Som registrert kursdeltager vil du motta nyhetsbrev med undervisningsaktuell informasjon, nyheter og annen nyttig informasjon fra skolen. Du kan til en hver tid melde deg av nyhetsbrevet, men må da selv sørge for å holde deg orientert.
 • Betaler, hvis dette er forskjellig fra kursdeltaker
 • Betaling
  Ved påmelding eller tidligst 2 måneder før kursstart betales et administrasjonsgebyr på kr. 400. Den resterende del av kursprisen betales senest 2 uker før kursstart. Hvis påmeldingen skjer senere enn 2 uker før kursstart betales hele beløpet senest 7 dager etter påmelding skjer. Ved avmelding innen 2 uker før kursstart refunderes betalt beløp med fradrag av administrasjonsgebyr. Ved avmelding senere enn 2 uker før kursstart refunderes intet med mindre plassen fylles opp av en på venteliste. Vi tar forbehold om at kurset kan bli avlyst hvis det ikke er minst 7 påmeldte. Hvis betaling ikke skjer innen forfallsdato kan det medøfre at plassen går til en annen.
  Betaling med gavekort
  Hvis du har fått et gavekort er beløpet registrert som tilgodebeløp for deg og vil automatisk bli trukket fra på betalingen for kurset.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Kommentarer er stengt.