Ateliergruppe (AG) – kun 1 plass igjen på mandager

Ateliergruppe (AG) – kun 1 plass igjen på mandager
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Dette er et tilbud til etablerte kunstnere og elever som går videre fra PKU og som ønsker å videreutvikle egne prosjekt - og søker korrektur på arbeid.

Målsetting og innhold

Kunst er et modningsfag. Deltagerne i skolens veiledningsprogram får hjelp til å se med profesjonelle øyne på egne arbeid og prosjekt. Gruppene ledes av våre mest erfarne lærere, som i denne sammenhengen fungerer som coach og støttespiller for å løfte deltagernes prosjekter til et mer profesjonelt nivå, og hvor de får hjelp til søknadsskrivning m.m.

Samspillet med de andre deltagerne i gruppen er vesentlig. Veileder vil derfor legge opp felles gjennomgang på en slik måte at alle deltar engasjert i de andres prosjekter og gjennom dette utveksler erfaringer, reflekterer rundt andres og eget ståsted og om kunst generelt.

Ateliergruppen fungerer samtidig som miljøutviklingsprosjekt der deltagerne seg i mellom utvikler en forståelse for de andre deltagernes kunstprosjekt og med mulighet til å skape egne utstillingsgrupper eller andre kunstneriske samarbeidsprosjekt.

Opptakskravet er enten at du allerede er etablert, har gjennomført Personlig Kunstutvikling, eller tilsvarende. På dette nivået forutsettes at deltagerne har reflektert over eget ståsted, har en etablert portfolio å vise til og har gjort seg noen tanker om hva de ønsker ut av veiledningen videre.  Deltagerne tilbys utstillingsmuligheter i M15, skolens eget galleri på Majorstuen. Mer informasjon om M15 finner du her.

Maksimalt 10 deltakere i gruppene.

Høsten 2021 er følgende grupper satt opp:

Ateliergruppe mandager med oppstart mandag 23. august 2021 - Kun 1 plass igjen

Tid: Mandag fra kl. 09:30-13:30. Ateliertid fra kl. 13:30-16:00 uten lærer.

Pris: 9 750,- per semester. 750,- i adm. gebyr 1.semester. Materiale inkludert. (ikke lerret)

Lærer:
Heidi Øiseth

Ateliergruppe fredager med oppstart fredag 27. august 2021 - FULLT

Tid: Fredag fra kl. 09:30-13:30. Ateliertid fra kl. 13:30-16:00 uten lærer.

Pris: 9 750,- per semester. 750,- i adm. gebyr 1.semester. Materiale inkludert. (ikke lerret)

Lærer:
Heidi Øiseth

Kommentarer er stengt.