Maleri for erfarne – fokus på det figurative

Maleri for erfarne – fokus på det figurative
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Maleri for erfarne er nå delt i to kurs slik at du nå kan fordype deg enten i det figurative eller i det abstrakte. På disse kursene blir du trenet i mer avansert forståelse av kunstfaget og du lærer å bruke deg selv, faget og kunsten mer aktivt. Det figurative bildet har sin renessanse, men denne gangen er det ikke det tradisjonell figurative maleriet som vises. Vår måte å se og sanse på har forandret seg fra den klassiske perioden og modernismen. I dag er det en annen innfallsvinkel til figurasjonen. Nå er det våre blikk på våre egne liv og samtiden vi lever i nå som uttrykkes. Virkemidlene er annerledes og motivene har endret seg. Kunstnere bruker det figurative friere - foto, collage, blanding av figurasjon og abstrakte språk.

Dette kurset har fokus på det figurative, det andre kurset med fokus på det abstrakte finner du her.

På dette kurset beveger du deg fra den faglige plattformen på kursene Maleri for nybegynnere og videregående til fordypning og utvikling av det figurative maleri.  Det er ikke en tradisjonell klassisk tilnærming, men en utvikling av det figurativt maleri er i samtiden.

Kurset gir deg kunnskap i lys, farge, form og rom som er grunnpilarene i det figurative, men kurset introduserer deg også til samtidens figurative fortelling, du får innsikt i en moderne måte og metode for å male figurativt. Temaene strekker seg fra motivstudier, modell, portrett og billedutvikling. Du får en omfattende forståelse for hva det vil si å uttrykke seg gjennom figurative bilder og du blir presentert for en rekke figurative kunstnere fra vår tid. Utvikling av en selvstendig tilnærming til bildet og et eget uttrykk står sentralt i kurset. I tillegg lærer du om hvordan bildet utvikler seg i prosess og i serier, og du lærer å bruke den fysiske virkeligheten og din kreativitet til å utvikle figurative komposisjoner. På kurset vil du bli introdusert til oppgaver som er helt basale for hvordan man bygger opp et figurativt bilde, som flaten, tonalitet og avstand i tillegg til noen kreative innfalsvinkler som knytter kunnskap opp mot for eksempel fotoprojeksjon og collage.

Kurset passer for

Dette er kurset for deg som ønsker et figurativt språk i bildene dine! For deg som har lært en del om det grunnleggende og nå er klar for å utdype faglig forståelse og billedkomposisjon videre.

Kommende kurs og påmelding

Kurset går en gang i uken som dag eller kveldskurs over 12 uker.

Maleri for erfarne veksler mellom abstrakt og figurativt fokus. Om våren har kurset fokus på abstrakte og om høsten har kurset fokus på det figurative. Dette kurset går således bare om høsten.

Her finner du siden for Maleri for erfarne – fokus på det abstrakte.

Nye kurs starter i september. Hvis du ønsker å mede deg på kurs som starter ellers i året, se vår kurskalender.

Maleri for erfarne, fokus på det figurative, 12 ganger, onsdag kveld, start 12. september. FULLT

Tid: Onsdager kl. 18:00-21:00

Pris: Kr. 5900 inkl. materialer

Lærer:
Heidi Øiseth

Påmelding kurs

  • Betaler, hvis dette er forskjellig fra kursdeltaker
  • Betaling
    Ved påmelding eller tidligst 2 måneder før kursstart betales et administrasjonsgebyr på kr. 400. Den resterende del av kursprisen betales senest 2 uker før kursstart. Hvis påmeldingen skjer senere enn 2 uker før kursstart betales hele beløpet senest 7 dager etter påmelding skjer. Ved avmelding innen 2 uker før kursstart refunderes betalt beløp med fradrag av administrasjonsgebyr. Ved avmelding senere enn 2 uker før kursstart refunderes intet med mindre plassen fylles opp av en på venteliste. Vi tar forbehold om at kurset kan bli avlyst hvis det ikke er minst 7 påmeldte. Hvis betaling ikke skjer innen forfallsdato kan det medøfre at plassen går til en annen.
    Betaling med gavekort
    Hvis du har fått et gavekort er beløpet registrert som tilgodebeløp for deg og vil automatisk bli trukket fra på betalingen for kurset.

Kommentarer er stengt.