Eva Kurseth Imer

Eva Kurseth Imer startet skolen i 1991. Eva er skolens rektor og faglige leder, og hun har utviklet skolens pedagogikk. Eva har bakgrunn som billedkunstner, er medlem av Norske Billedkunstnere NBK og Landsforeningen Norske Malere LNM, og har lang undervisningserfaring fra offentlig kunstutdanning. Hun tilrettelegger pedagogikken og undervisningsplanen for hvert enkelt kurs og for Billedkunstutdanningen og sørger for at kvalifiserte lærere settes inn i sammenhenger der deres ressurser blir brukt til det beste for elevene.

Som pedagog er hun opptatt av at den enkelte elev blir sett og at det faglige fundamentet utvikles sammen med elevenes personlige språk, fortelling og uttrykk.

Eva arbeider i dag selv med abstrakt billedkunst der farge og energi står sentralt. Tidligere har hun jobbet med både med figurativt maleri og tegning.

Se også hennes egne nettsider www.evakurseth.no.