Skoleruten 2023/2024

Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Her ligger en full oversikt over alle datoer for høsten 2023 og våren 2024

HØSTSEMESTERET har 14 undervisningsuker.

Alle dag og kveldsklasser starter i uke 34. (Fra mandag 21. august). 

Undervisningstid for helgeklasser: 1, 2 og 3. klasse, samt Personlig kunstutvikling.

 • Alle P-klasser: 8-10 september, 20-22 oktober, 3-5 november, 1-3 desember
 • Alle O-klasser: 1-3 september, 29 sept – 1 oktober, 27-29 oktober, 24-26 november
 • Alle X-klasser: 25-27 august, 15-17 september, 13-15 oktober, 3-5 november. NB Nye X-klasser på 1. året starter først 15. september og har derfor siste undervisningshelg 1-3 desember.

Alle 3.klasser (unntatt 3Y-Vfj) har 2 felles helger med oppmøte på skolen: 25-27. august og 10-12. november. I tillegg kommer følende: 

 • Klasse 3Y-Vfj: 18-20 august (oppmøte), 22-24 september, 20-22 oktober, 17-19 november (oppmøte)
 • Klasse 3A-Hfj: 25-27.august (oppmøte helg) 8 undervisningsuker (mandag/tirsdag) i mellom (uke 35-39 og 42-44) med undervisning i Teams og 10-12. november (oppmøtehelg)
 • Klasse 3B-Ho: 25-27.august (oppmøte helg) 8 undervisningsuker (onsdag/torsdag) i mellom (uke 35-39 og 42-44)  med oppmøte og 10-12. november (oppmøtehelg)
 • Klasse 3X-Hfj: 25-27 august (oppmøtehelg) helgene 15-17. september og 13 til 15. oktober med undervisning i Teams og 10-12. november (oppmøtehelg)
 • Klasse 3X-Ho: 25-27 august, 15-17. september, 13 til 15. okt og 10-12. november. Alle helger er oppmøte.

 

 • Personlig Kunstutvikling på helg: 8-10 september, 20-22 oktober, 17-19 november

Undervisningstider

 • Dagtid: 09:30-13:30 med lærer. Ateliertid: 13:30-16:00 uten lærer.
 • Kveldstid: 18:00-21:30 med lærer. Ateliertid 16:00-18:00 uten lærer.
 • Helg: Fredag 18:00-21:00. Lørdag og søndag 10:00-17:00 med lærer. Ateliertid: 17:00-21:00. Uten lærer.

Ferier og viktige datoer

 • Oppstartskveld for nye elever torsdag 17. august 18-19:30.
 • Høstferie: Uke 40 og 41 (2. tom 15. oktober)
 • Juleavslutning/utstilling på skolen: lørdag og søndag, uke 50
 • Juleferie: Uke 50-52 (11. tom 31. desember)

VÅRSEMESTERET har 16 undervisningsuker.

Alle dag og kveldsklasser starter i uke 2. (Fra mandag 8. januar). 

Undervisningstid for helgeklasser: 1, 2 og 3. klasse, samt Personlig kunstutvikling og Veiledningsgruppe på helg.

 • Alle P-klasser: 12-14 januar, 9-11 februar, 8-10 mars, 5-7 april, 3-5 mai, 31 mai -2 juni
 • Alle O-klasser: 19-21 januar, 2-4 februar, 1-3 mars, 12-14 april, 26-28 april, 24-26 mai
 • Alle X-klasser: 5-7 januar, 26-28 januar, 16-18 februar, 15-17 mars, 10-12 mai og 7-9 juni
 • Unntak er 1X. 2.semester med helger: 12-14.januar, 26-28 januar, 16-18 februar, 15-17 mars, 10-12 mai og 31.mai til 2.juni. 

 

 • Alle 3.klasser har 2 felles helger med oppmøte på skolen: 5-7 januar og 7-9 juni. I tillegg kommer følende: 
 • 3A-Hfj: Oppstart 15. Januar: 2 undervisningsukermellom(uke 3-7, 10-12, 16-19) med digitalundervisning i Teams mandag og tirsdag formiddag fra kl. 09:30-13:30. 
 • 3B-Ho: Oppstart 17. Januar: 2 undervisningsuker i mellom (uke 3-7, 10-12, 16-18+20) med oppmøte undervisning onsdag og torsdag formiddag fra kl. 09:30-13:30.
 • 3O-Ho: 26-28 januar, 16-18 februar, 15-17 mars, 10-12 mai. Oppmøte på skolen.
 • 3X-Hfj: 26-28 januar, 16-18 februar, 15-17 mars, 10-12 mai. Kun digitalundervisning i Teams. 
 • Personlig Kunstutvikling på helg: 16-18 februar, 22-24 mars, (24-26 mai utgår) 10-12 mai

Undervisningstider

 • Dagtid: 09:30-13:30 med lærer. Ateliertid: 13:30-16:00 uten lærer.
 • Kveldstid: 18:00-21:30 med lærer. Ateliertid 16:00-18:00 uten lærer.
 • Helg: Fredag 18:00-21:00. Lørdag og søndag 10:00-17:00 med lærer. Ateliertid: 17:00-21:00. Uten lærer.

Ferier og viktige datoer

 • Oppstartskveld for nye elever torsdag 4. januar 18-19:30
 • Vinterferie: Uke 8 og uke 9 (19. februar tom 1. mars)
 • Påskeferie: Uke 14 (25. mars tom 1. april)
 • Sommeravslutning/utstilling på skolen, uke 24

SOMMERKURS avholdes i uke 25. tom 29. 

Kommentarer er stengt.