Skolen er i stadig utvikling og nå ser vi på mulighetene for et lengre studie, et tre-årig løp ved Billedkunstutdanningen.

Skolen er i stadig utvikling og nå ser vi på mulighetene for et lengre studie, et tre-årig løp ved Billedkunstutdanningen. Forfatter: Publisert: Oppdatert: Kategori: Hva skjer på skolen

Skolen historie er lang, det startet allerede som kurs i 1991, så det vil si at det ligger over 27 år med utvikling bak oss og det eneste som alltid har vært helt stabilt er at tiden forandrer seg. Det er jo logisk, samfunnet utvikler seg, du som deltager utvikler deg, det oppstår nye behov i tiden og vi som driver skolen forandrer oss. Alt er i endring og det eneste som kan gå riktig galt er å stå stille og forfekte at alt var mye bedre før. Så nå har tiden igjen kommet for å se tiden i "hvitøye" og prøve å imøtegå de endringene vi ser.

Så hva skjer? Dette er tegn i tiden og gjelder selvfølgelig ikke alle, men mye tyder på at flere igjen ønsker mer kvalitet og det betyr også mer dybde.  Fra en lang periode (fra 1990 tallet) der overskridelse av grenser og eksperimentering har stått sentralt, der alt kunne være kunst, har nå flere begynt å søke en annen vei, mot mer kvalitet og innhold.

Skolen har alltid hatt et åpent og fritt forhold til kunsthistoriske epoker og uttrykk, det eneste vi har vært opptatt av er at vår kompetanse ligger i det todimensjonale, derfor underviser vi i det. Oppgavene ved skolen rommer alt fra klassiske lysstudier, modernismens farge og flate og postmodernismens frie eksperimentering.  Jeg som rektor ser på dette som vertøy for elevene og tenker at det er gjennom frie valg at elevenes autonome uttrykk kan vokse.

Et treårig løp ved Billedkunstutdanningen?

Det siste året har vi hatt et tilbud i helgene med et fordypningsår etter Billedkunstutanningen, Figurativ Fordypning.  Nå ønsker vi å se på muligheten for å få til et treårig løp der alle går tre år.  Det tredje året kan man da velge om man ønsker å fordype seg med Personlig veiledning (PKU, utvidet til to dager) eller Figurativ Fordypning, to dager i uken. Erfaringene fra mange år er at de elevene som fortsetter et tredje år får en helt annen forankring av sitt kunstneriske arbeid og langt fler fortsetter aktivt som kunstnere.  Det er naturlig at de som har et figurativt språk fordyper seg i både portrett og akt for å integrere dette på en dypere måte, det vil gi en mer solid plattform. Vi tenker oss imidlertid at man som idag kan si opp sin plass ut fra det kontrakten med skolen sier, så fordet om man i utgangspunktet ser for seg tre år, kan man velg underveies å slutte etter ett eller to år, og også velge hvorvidt man ønsker Personlig Kunstutvikling eller Figurativ Fordypning.

Elevene vil da kunne f.eks. velge mandag og tirsdag formiddag i tre år med Figurativ Fordypning det siste året.  Eller de kan velge onsdag og torsdag formiddag med Personlig Kunstutvikling det siste året.  Vi ønsker også å få til Personlig Kunstutvikling som tredje år på kvelden for de som ikke kan gå dag, da kan det være mulig å flytte fra dagtid til kveld, eller til Figurativ Fordypning tredje år på helg (dette har vi allerede idag). Dette blir mer fleksibelt og langt flere av våre elever vil kunne gå igjennom et treårig løp og få mer kunstfag og personlig «styrke» til å forsette sitt kunstneriske arbeid etter endt utdannelse. Vi ønsker også at de som har tatt alle tre tegnekursene og malekursene skal kunne søke seg inn på det tredje året på kvelden som da blir mandag og tirsdag kveld.

Tilbakemelding fra elever som går ved skolen og tidligere elever.

Det er viktig for oss at dere gir oss en tilbakemelding.  Legg til din kommentar på FB eller send oss en mail til: rektor@nydalenkunstskole.no.  Er dette noe du kunne tenke deg, fra høsten eller senere?  Vi kommer til å vurdere interessen og er den stor nok setter vi dette i gang allerede fra høsten 2018.

Eva Kurseth Imer
Rektor

 

 

 

Kommentarer er stengt.