Påmeldingen til billedkunstutdannelen er i full gang. Noen ledige plasser igjen.

Forfatter: Publisert: Kategori: Aktuelt, Hva skjer på skolen

Nydalen Kunstskole har ett unikt deltidsstudie i billedkunst. Vi tilbyr utdannelsen både på dagtid, kveldstid og nå også i helger. Dette for at det skal være en mulighet for alle som ønsker å begynne hos oss.

 

Oppstart for høsten 2015 er følgende:

Mandag/tirsdag: 17 august

Onsdag/torsdag: 19 august

Helgene: Fredag 21 august

I motsetning til de fleste kunstfagskoler hvor utdannelsen omfatter tverrfaglige kunstformer, både 2-dimensjonale og 3-dimensjonale, er denne utdannelsen utelukkende fokusert på tegning og maleri. Vår faglige forankring ligger både i det figurative og det abstrakte. Skolen vektlegger forståelse for sammenhengen mellom det figurative og det abstrakte. Vi skiller oss også fra tradisjonell kunstutdanning ved at vi i større grad integrerer den enkeltes historie og uttrykksbehov i den kunstneriske prosessen. Vi ønsker at du skal bringe dette med deg inn i ditt arbeid som billedkunstner og at det skal bli synlig både i den kunsten du lager og gjennom holdninger og atferd. Vi ønsker å gi deg den kompetanse som er nødvendig for å starte som utøvende billedkunstner, eller den tilleggskompetanse som er nødvendig for å utvikle deg videre i andre yrkesretninger.

Noen av lærerne på billedkunstutdannelsen:

Cathrine Gehrken:

Cathrine er en usedvanlig begeistret og inspirerende lærer og i tillegg en sterk gruppeleder.  Hun lyser av glede og entusiasme over andres arbeid og fyller således elevene med liv og lyst til å utforske og gir dem mot til å utfordre seg selv og kunsten. Hennes glede og entusiasme over kunsten og faget gir henne en genuine muligheter for å nå elevene og gi selvfølelse til den enkelte. Cathrine har sin kunstutdanning fra Nydalen Kunstskole, Billedkunstutdanningen og Personlig Kunstutvikling. Tidligere har hun studert grafisk design i Sveits og vært elev ved Statens Kunst og Håndverkskole. Hun har arbeidet mange år med TV produksjon, men de senere årene har hun viet stadig mer tid til kunstnerisk arbeid. Hun begynte sin lærergjerning ved Nydalen Kunstskole høsten 2012.

Cathrine skal ha billedkunstutdannelsen for 1 klasse på ondag og torsdag på dagtid.

Vigdis Søvik:

Vigdis er en lærer som balanserer det intuitive og det figurative på en fin måte. Det er av avgjørende betydning at elevenes preferanser blir respektert og forstått og at de individuelle uttrykk blir rommet og utviklet. Dette skaper Vigdis med sin forståelse for begge disse aspektene. Hun tar sitt læreransvar på det største alvor og tilrettelegger undervisningen på en utsøkt måte. Vigdis går usedvanlig dypt i sitt engasjement for å tilegne seg og formidle kunnskap. Hun har i sin billedkunstutdannelse fra Nydalen Kunstskole der hun har tatt billedkunstutdannelsen og påbyggingsåret Personlig kunstutvikling. Foruten selvstudier og en rekke kurs, i og utenfor skolens regi, har hun undervist ved skolen siden 2011. Hun har også deltatt i flere gruppeutstillinger. Intuitive skisser og tegninger etter «hukommelsen» er innfallsvinkelen til hennes bilder. Hun uttrykker minner fra sin personlige fortelling, i bilder der lyset, menneskefiguren og naturen spiller sammen. Hun maler med akryl i ulike teknikker.

Vigdis skal ha billedkunstutdannelsen for 1 klasse på mandag og tirsdag på dagtid.

Anette Nøsterberget:

Anette er en djerv lærer med stor interesse og engasjement i den oppgaven det er å være lærer, den enkelte elev og prosessen det er for den enkelte å utvikle sitt kunstneriske språk. Hun har undervist ved skolens siden 2009. I tillegg har hun de siste årene vært skolens gallerist og arrangør ved Nydalen Kunstskoles store elevutstillinger, noe som gir henne en helt unik forståelse for bildets funksjon i utstillingsammenhenger. Anette har også siden januar 2015 blitt ansatt som faglig koordinator på skolen og hun jobber tett sammen med skolens rektor, Eva Kurseth Imer.

Anette skal ha billedkunstutdannelsen for 1 klasse på helger.

Kommentarer er stengt.