Malekurs I-III

Malekurs I-III Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Semesterkursene våre går en gang i uken over 10 uker og gir en solid opplæring i maling og kreativitet med utvikling av dine faglige og håndverksmessige kunnskaper og dine evner til å se og sanse.

Malekursene er delt inn i forskjellige nivåer, nybegynner, viderekommende og erfarne.  For at du skal ha fullt utbytte av kursene er det viktig at du velger et kurs der dine behov for læring, utvikling og opplevelse møtes. Maleri er en reise gjennom flere stadier og vi “modnes” gjennom flere prosesser og oppgaver.  Fagområder som for eksempel farge og form er er “lange lerret å bleke” hvis alt skal læres i en bolk. Skolen har derfor tilrettelagt nivåene slik at du får glede av og erfare mulighetene i begrensede områder av gangen.  Når du så fortsetter til viderekommende og erfarne får du nye erfaringer, mer opplevelse og mer læring.  Maleri skal være gøy og utforskende og det skal gi deg mulighet til å uttrykke deg på det nivået du til enhver tid befinner deg. I undervisningen benyttes akryl, kull, kritt, tusj, blyanter, pensler og solid papir som underlag. Du velger selv om du mot slutten av kursene vil bringe med deg lerret. Kursrekke i maleri med tillegg av veiledningsgruppen gir deg en helhetlig ramme for kreativ og kunstnerisk utvikling.

Se også Pedagogikk og undervisning.

Malekurs

Å male er et samspill mellom det du er og farger, former, lys og mørke, stofflighet, linjer og rytmer. Men mest av alt er maleriet sanselig og gode malerier får du lyst til å ta på, kjenne overflaten på og kjenne energien i fargene. Det er en opplevelse å male. Kursene bygger på krative prosesser og faglig læring sammen med oppgaver som gir deg rom for intuitiv fabulering, billedoppbygging og integrering i egne bilder. Enten du velger et figurativt eller abstrakt billeduttrykk. Målsetningen er deg, som et mer kreativt, kunstnerisk og lekende menneske. Dypere kunstnerisk innsikt skapes gjennom en rekke presentasjoner av kjente kunstnere, og du lærer om hvordan store kunstnere og du i ditt maleri kan bruke fag og prosesser til å uttrykke deg og utvikle dine bilder. Oppgaver og prosesser spenner fra det helt abstrakte til det helt figurative og gir deg en unik verktøykasse av kunstneriske muligheter.

 

Maleri I for nybegynnere – Å lære er å oppdage

Maleri for nybegynner er malekunstens  grunnleggende kokebok og ABC. Kurset gir deg en rekke erfaring av sanselige opplevelser, kreativitet, oppdagelser og læring.   Du introduseres til de grunnleggende byggesteinene maleriet består av og du lærer om hvordan et arbeid leder til det neste, maleriet er en reise en prosess der personlige og faglige kvaliteter utvikles og former personlige språk. Skolen vektlegger at nybegynnernivået skal gi mestringsopplevelse og selvfølelse, gode samtaler om kunst generelt og kjente kunstneres arbeider benyttes for å belyse oppgavene og inspirere deltagerne. Temaene er linje, tilstedeværelse, lys, fargeblanding, farge, strøk, stofflighet og utvikling av bilder.

 

Maleri II for viderekommende – Å lære er å utforske

Maler for viderekommende gir en dypere faglig forståelse og en utvidet og mer personlig utforskning og utfoldelse av maleriet.  Oppgaver som på nybegynnerkurset  handlet om å oppdage virkningen av fargenes og lysets romlige kvaliteter, integreres i en større og mer konkret forståelse og danner grunnlag for billedoppbygging og komposisjon.  Gjennom dypere utforskning bevisstgjøres du dine kvaliteter, din “fortellerstemme”, din intuitive kapasitet.  Akryl gir fantastiske maleriske og tekniske muligheter og her slippes du mer fri til å undersøke dette, gjerne også i samspill med andre teknikker.

 

Maleri III for erfarne – Å lære er å utvikle

Maleri for erfarne er delt i to kurs slik at du nå kan fordype deg enten i det figurative eller i det abstrakte. Etter at deltagerne har tatt de to første kursene tydeliggjøres den enkeltes lidenskap og personlighet innen maleri. Det er da naturlig at noen ønsker å gå videre i abstrakt retning og andre ønsker fordypning i figurasjon.  Du har lært mye om begge deler og du har lært om hvordan det figurative og abstrakte spiller over i hverandre og har mye felles. Ingenting er helt abstrakt eller helt figurativt. Uansett hva du velger vil disse kursene gi deg en mer avansert forståelse av kunstfaget og du lærer å bruke deg selv, faget og kunsten mer aktivt.

Fokus på det figurative Det figurative maleri er igjen veldig aktuelt, fra en lang hvilepause har det gjenoppstått med flere muligheter, utvidede teknikker og en freshere og mer moderne fortelling. Den faglige plattformen fra de to første kursene løftes til et nytt nivå med motivstudier, modell og potrett. Alt utvikles med lys, farge, form og rom.  Samtidens figurative kunstnere presenteres og inspirerer til nye og utradisjonelle måter å bruke det figurative på. Du lærer også å utvikle motivene dine gjennom serier og skape figurative komposisjoner. 

Fokus på det abstrakte Painting as coocking’ er et begrep i den moderne malekunsten. Abstrakt maleri handler om å bli så kjent med fargenes og stoffets (materialenes) muligheter at du kan ‘flyte” og gå inn i en kreativ dialog med bildet.  Linjer, flater, tekstur og farger har alt sitt språk og det er de unike møtene mellom kunstner og “stoffet” som skaper de gode bildene. Temaene på kurset spenner fra abstraksjon og abstrakt komposisjon til akrylteknikkens mange muligheter. I tillegg lærer du om hvordan bildet utvikler seg i prosess og i serier, og du lærer å bruke den fysiske virkeligheten og din kreativitet til å utvikle abstrakte komposisjoner. 

Se alle kommende semesterkurs i maleri

 

Individuell kunstnerisk utvikling

Kunst kan stoppe opp, eller det kan kjennes som om alt det andre erfarer med sterkt personlig engasjement ikke helt når deg, du finner liksom ikke veien inn. Alt er blitt ytrestyrt. Eller du har forandret deg og finner ikke nytt språk, et nytt startpunkt for det du er nå. Da er tiden inne for å ta et dypdykk inn i en personlig reise. Kurset Finn din kunstneriske stemme handler om å se sammenhengen mellom flere nivåer i den skapende prosessen; hvor bildene kommer fra i deg, hvordan du kan uttrykke dette helt personlige, det er undersøkende og eksperimentelle. Disse nivåene knyttes sammen av flere oppgaver og avsluttes i en fordypning i det resultatet prosessen har medført.

Det er viktig for oss alle å sette av tid til en ordentlig fordypning i vår individuelle fortelling og vårt uttrykk, slik at vi i den videre læringsprosess blir indrestyrt og vet mer om hvem vi selv er i den skapende prosessen. Flere av våre helgekurs og emnekurs går i dybden og tar for seg flere ulike temaer. For mer informasjon om kommende kurs se kurskalenderen.

 

Utstyr

På skolen får du tilgang til alt utstyret du trenger til undervisningen, men vi anbefaler alle våre elever å ha tilgang til et minimum av utstyr til hjemmearbeid mellom undervisningsøktene, eller dersom det er vanskelig å få hentet utstyr på skolen dersom undervisning må gjennomføres som fjernundervisning. Undervisningen på skolen er prosessorientert – og når man jobber med oppgaver og innfallsvinkler bevisstgjøres man og det åpnes en del nye dører og ideer, som vi tenker på som materiale til senere arbeid. Derfor bør elever alltid ha en skissebok, ikke alt for langt unna, blyanter med forskjellig mykhet (B-serien), kull og knetgummi. Et lite sett av primærfarger og noen pensler i forskjellige størrelser.

Se forslag til; tegneutstyr

Se forslag til; maleutstyr

 

Kommentarer er stengt.