Siv Rutgerson

Siv Rutgerson har en lang, allsidig, utdannelse og yrkeserfaring som billedkunstner, Illustratør, fotodokumentarist, pedagog og leder. Drivkraften i det meste av det hun har gjort og gjør, er betydningen av skapende virksomheter innen kunst, kultur og kreativitet, som viktige elementer i vårt samfunn og ethvert menneskes liv og utvikling. Gjennom en årrekke har hun benyttet foto for å dokumentere og visualisere dette arbeidet. Det har ført til en rekke billedserier som har vært benyttet i foredrags- og undervisnings-sammenheng.

Siv er blant annet utdannet ved Nydalen Kunstskole og er Kunstterapeut fra  Institutt for Kunstterapi, Danmark. Hennes fordypning og hovedoppgave hadde tittel: ”Verdien av å skape et eget rom for inntrykk og uttrykk” Erfaringer med å skape et atelier og en kunstpedagogstilling i barnehage.  Som følge av dette arbeider hun også som kunstpedagog i et atelier i en kommunal barnehage i Oslo en dag i uken.

Hun beskriver sin billedskaping på følgende måte : ”Jeg skaper bilder i en ekspressiv, intuitiv og figurativ stil. – Benytter ulike materialer for uttrykk: Maleri og tegning på lerret og papir, plate, grafikk, foto og collage. Jeg er opptatt av å utforske hvordan livets hendelser, inntrykk setter sitt preg på ulike menneskers liv, valg og uttrykk. Leter etter avtrykk, spor, antydninger av noe bakenfor det vi vanligvis ser og er opptatt av, men som ubevisst påvirker våre valg, slik våre familiehistorier og det samfunn og kultur vi vokser opp i, preger oss.  Jeg er opptatt av å utforske ulike teknikker og hva som best kan få frem det mitt prosjekt består av.  Hva som kunstnerisk kan foredles, berøre og skape refleksjoner. Mitt arbeid er preget av dette fokus, men i en skapende prosess kan alt skje og svarene og uttrykkene er ikke gitt på forhånd.”