Lise Ivarson

Lise har kunstfaglige bakgrunn fra Nydalen Kunstskole og Det Tverrfaglige Kunstinstitutt.

Lise er som lærer og i sin kunst opptatt av det å bli sett som menneske, og av å ha respekt for hverandres ulikheter. Hun jobber med utgangspunkt i det intuitive, og kombinerer tradisjonsrike maleteknikker med et modernistisk uttrykk i spenningsrommet mellom tegning og maleri.