Lise Ivarson

Lise har kunstfaglige bakgrunn fra Nydalen Kunstskole og Det Tverrfaglige Kunstinstitutt.

Lise er som lærer og i sin kunst opptatt av det å bli sett som menneske, og av å ha respekt for hverandres ulikheter. Hun jobber med utgangspunkt i det intuitive, og kombinerer tradisjonsrike maleteknikker med et modernistisk uttrykk i spenningsrommet mellom tegning og maleri. 

 

Kurs med denne lærer:

Hånden som ser - tegning for nybegynnere: Hånden som ser, tegnekurs for nybegynnere, 12 ganger, torsdag kveld med 17 januar 2019. FULLT.

Torsdag fra kl. 18:00-21:00

Kurset vil åpne opp for å benytte tegningen som studie, grunnlag for figurativt maleri og eget kunstuttrykk. På kurset vil du lære å bruke forskjellige motiver - fra portrett og levende modell til landskap, samtidig som du lærer om ulike måter å tegne motivene på. Dette er et semesterkurs som går en gang i uken over 12 uker på vår og høst.

Tegning, et fundament og et språk: Tegning, ett fundament og ett språk, tegnekurs for nybegynner, 5 ganger, torsdag kveld med oppstart 25 april 2019.

Torsdag fra kl. 18:00-21:00

Tegning er nøkkelen: det er gjennom tegningen du lærer å se, utvikler leken, får kontakt med sansene dine, blir formsikker og utvikler din evne til å bruke ditt temperament og din følsomhet. Å tegne er en holdning, en måte å forholde seg til det kreative på der mange deler av din sansning og din bevissthet føres sammen.