Cathrine Gehrken

Nydalen Kunstskole lærer Cathrine GehrkenCathrine er en usedvanlig begeistret og inspirerende lærer og i tillegg en sterk gruppeleder.  Hun lyser av glede og entusiasme over andres arbeid og fyller således elevene med liv og lyst til å utforske og gir dem mot til å utfordre seg selv og kunsten. Hennes glede og entusiasme over kunsten og faget gir henne en genuine muligheter for å nå elevene og gi selvfølelse til den enkelte.

Cathrine begynte som lærer ved Billedkunstutdanningen høsten 2013 og du treffer henne i tillegg på Malekursene og på weekendkurset og sommerkurset Kreativt Maleri.

Cathrine har sin kunstutdanning fra Nydalen Kunstskole, Billedkunstutdanningen og Personlig Kunstutvikling. Tidligere har hun studert grafisk design i Sveits og vært elev ved Statens Kunst og Håndverkskole. Hun har arbeidet mange år med TV produksjon, men de senere årene har hun viet stadig mer tid til kunstnerisk arbeid. Hun begynte sin lærergjerning ved Nydalen Kunstskole høsten 2012.

Cathrine arbeider med maleri og tegning og hennes malerier er sterke dokumenter over malerisk vilje og kraft. I tegning er hun fabulerende, leken og humoristisk. Maleriene er akryl på lerret eller plater.

Se også hennes egne nettsider http://www.cathrinegehrken.com.

Kurs med denne lærer:

Tegning, et fundament og et språk: Tegning, ett fundament og ett språk, tegnekurs for nybegynnere, helgekurs med oppstart fredag 15 mars 2019

Fredag fra kl. 18:00-21:00. Lørdag og søndag fra kl. 10:30 - 17:00.

Tegning er nøkkelen: det er gjennom tegningen du lærer å se, utvikler leken, får kontakt med sansene dine, blir formsikker og utvikler din evne til å bruke ditt temperament og din følsomhet. Å tegne er en holdning, en måte å forholde seg til det kreative på der mange deler av din sansning og din bevissthet føres sammen.