Anne Sophie Lorange

Anne Sophie Lorange, er født og oppvokst i USA og har en internasjonal kunstbakgrunn. Hun har studert både i Norge og i utlandet, og har en Master grad i kunst (MFA) fra University of Plymouth, i samarbeid med Transart Institute (NY/Berlin). Hennes tospråklige bakgrunn har ført til en interesse innen kunsten for tematikk som omhandler identifikasjon, tilstedeværelse, stillhet, ensomhet og mellomrom. Hun har deltatt i en rekke solo- og gruppeutstillinger, og er tildelt stipend fra Transart Institute. 

Hennes arbeider består av malerier, tegninger, stedsspesifikk utendørstegninger og installasjonskunst. Arbeidene kan forstås som en meditasjon, en oppløsning av grenser, som når man forsvinner inn i et gjennomsiktig, åpent landskap. Det er i dette skjæringspunktet Anne Sophie arbeider. Her finner hun mellomrom og spor av både fravær og nærvær, ensomhet og felleskap, og ro og uro. Gjennom hennes abstrakte ekspresjonistiske formspråk, har hun en gradvis tilnærming til skjæringspunktet mellom kaos og struktur, der intuisjon og tilstedeværelse i øyeblikket er utgangspunktet. Her oppdager hun nye kunstneriske muligheter innenfor farge, rom, flate og materie. Hennes abstrakte malerier varierer i fargene fra sterke til duse pastellfarger, og komposisjonene kan minne om et indre landskap, fylt av både det energiske og rolige.

Som lærer, er Anne Sophie, positiv og engasjert, og spesielt opptatt av åpenhet innen faget. Hun mener åpenhet er nøkkelen til å utvikle seg som elev og kunstner. Uten åpenhet, kan man heller ikke tørre å undersøke og jobbe videre. Med denne tilnærmelsen unngår man å fokusere på hva som er feil, men heller å fokusere på hvilke muligheter man har foran seg. ” Et maleri vekker interesse hvis man tørr å se forbi det å feile, og heller fokusere på en åpen malerisk tilnærming .” www.annesophielorange.com

Anne Sophie har tidligere vært elev også ved Nydalen Kunstskole og våren 2020, underviser hun Maleri II, med oppstart onsdag 22. januar.