Kursguide

Kursguide
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Er du usikker på hvilket kurs som passer for deg? Her finner du en veiledning og oversikt som kan gjøre det lettere å velge. Uansett utgangspunkt kan du finne noe som passer for deg enten du er nybegynner, har malt litt fra før, eller du er erfaren og ønsker fordypning eller ny inspirasjon.

Er du usikker på hvilket kurs eller program som passer for deg? Her finner du en  oversikt som kan gjøre det lettere å velge. Kanskje du ønsker å satse på en yrkesrettet utdannelse i billedkunst, eller kanskje du ønsker å ha tegning eller maling som en hobby. Uansett utgangspunkt kan du finne noe som passer for deg enten du er nybegynner, har malt litt fra før, eller du er erfaren og ønsker fordypning og veiledning, eller ny inspirasjon.

Billedkunstutdanning på deltid 

Undervisning 2 dager eller 2 kvelder i uken, eller ta studiene som moduler, 4 helger på høsten og 6 helger om våren. Dette er for deg som vil satse tid og energi på en solid utdanning i tegning og maleri og har anledning til å gå på skole 2 dager eller 2 kvelder i uken, eller kan sette av en helg per måned. Du trenger ingen kreativ grunnutdannelse for å søke, vi legger kun vekt på at du er motivert for en slik utdanning.

Har du en utdanning i tegning og maleri fra før som tilsvarer første studieår av Billedkunstutdanningen kan du søke opptak direkte på andre år, det forutsetter at du kan vise til arbeider som dokumenterer et slikt nivå. Les mer. Er du allerede etablert som billedkunstner, har gjennomført billedkunstutdanning eller tilsvarende er det mulig å søke seg til 3. året eller til veiledningsprogrammet vårt;

Tegnekurs og malekurs

Dette er for deg som søker korte eller lange kurs i tegning og maleri. Du kan velge mellom kurs som går en gang i uken over 5 eller 10 uker, helgekurs og sommerkurs. Vi har kurs på alle nivåer og kursoversikter etter type, tidspunkt og lengde:

Kurs etter type:

Kurs etter tidspunkt og lengde:

Du er nybegynner og vil lære å tegne

Hvis du vil ha en introduksjon til tegning – med mye vekt på det kreative, anbefaler vi et kort tegnekurs

Tegning, et fundament og et språk for nybegynnere Tegning er nøkkelen: det er gjennom tegningen du lærer å se, utvikler leken, får kontakt med sansene dine, blir formsikker og utvikler evner til å bruke ditt temperament og din følsomhet. Å tegne er en holdning, en måte å forholde seg til det kreative på, der mange deler av din sansning og din bevissthet føres sammen. 

Hånden som ser for nybegynnere Kurset vil åpne opp for å benytte tegningen som studie, grunnlag for figurativt maleri og eget kunstuttrykk. På kurset vil du lære å bruke forskjellige motiver – fra portrett og stilleben, samtidig som du lærer om ulike måter å tegne motivene på.

 

Du er nybegynner og vil lære å male

Hvis du vil ha en introduksjon til maling – med mye vekt på det kreative anbefaler vi et kort introduksjonskurs:

Kreativt maleri for nybegynnere Kreativt maleri for nybegynnere er et introduksjonskurs til maleri og kreativ utvikling for deg som ønsker en tilnærming der utfoldelse, lek og eksperimentering danner grunnlaget for læring. På Grunnkurset lærer du om maleriets grunnleggende temaer og på videreføringskurset lærer du å bruke dette i en malerisk prosess og å utvikle egne motiver.

Kreativt maleri for viderekommende Kurset er todelt. Første del er et grunnkurs for helt nybegynnere, andre del er en videreføring av grunnkurset. Har du malt litt fra før kan du starte direkte på videreføringen.

Maleri for nybegynnere – Å lære er å oppdage Maleri for nybegynnere er malerkunstens ABC og grunnleggende kokebok. Her tas du i hånden og lærer det du trenger for å komme i gang og begynne en utvikling av maleri. Du lærer først og fremst om de faglige byggesteinene vi alle trenger i vårt skapende arbeid som malere. Men kurset handler også om maleprosessen, om sansning, tilstedeværelse og kreativitet.  

Sommerskole over 2 uker for nybegynnere Gjennom 2 intense uker får du en grundig innføring i de grunnleggende prinsippene i tegning og maling: Tegning og uttrykk, komposisjon, lysatmosfærer, fargeblanding, farge som form og rom, fargeklanger, strøk og billedflate.

 

Du har tegnet litt før, tatt grunnkurs i tegning, og vil lære mer om tegning

Selv om du har tegnet litt fra før vil du kunne ha stor glede av vårt korte, kreative tegnekurs:

Tegning, et fundament og et språk videreføring På videreføringskurset utvikler vi tegneferdighetene videre, læringen er også her upretensiøs med fokus på oppgaver som frigjør energi og tegneglede, først gjennom observasjon av form og lys og deretter gjennom utforskningen av konkrete motiver.

Hvis du har det grunnleggende i tegning på plass og vil lære mer om tegning, teknikker og komposisjon velger du:

Hånden som ser – Tegnekurs for videregående Hvis du har det grunnleggende i tegning på plass og vil lære mer om tegning, teknikker og komposisjon velger du Hånden som ser for videregående. Kurset baserer seg på at deltagerne har tatt nivå 1 eller har tilsvarende bakgrunn i tegning. På kurset utvikles din tegning ytterligere gjennom fordypning i tegnestudier der linje, form, lys og proporsjoner står sentralt. Her benyttes stilleben og andre konkrete motiver.

 

Du har malt litt fra før, tatt grunnkurs i maling og vil lære mer om maling

Hvis du ønsker å bli kjent med våre malekurs, friske opp gamle ferdigheter eller utfolde deg kreativt anbefaler vi:

Kreativt maleri videreføring Dette kurset viderefører det du lærte på Kreativt maleri for nybegynnere. Kreativt maleri er et introduksjonskurs til maleri og kreativ utvikling for deg som ønsker en tilnærming der utfoldelse, lek og eksperimentering danner grunnlaget for læring. Kurset er todelt. Første del er et grunnkurs for helt nybegynnere, andre del er en videreføring av grunnkurset – og dette passer godt for deg som malt litt fra før.

Maleri for videregående – Å lære er å utforske Kunstutvikling handler om møte mellom læring og forståelse, utforskning og utfoldelse. Maleri, nivå 2 utvikler derfor den faglige plattformen fra nybegynnerkurset, til en dypere faglig forståelse og en mer personlig, mer intuitivt og mer eksperimentell tilnærming. 

 

Du er viderekommen eller erfaren

Avhengig av hvor mye du kan og hvilke kurs du har tatt før anbefaler vi to kurs. Det første er for deg som ennå har en del å lære om det malefaglige, det andre er for deg som har dette på plass og nå ønsker mer personlig veiledning i din maleprosess:

Maleri for erfarne med fokus på det figurative – Å lære er å utvikle Her blir du trenet i mer avansert forståelse av den figurative siden kunstfaget og du lærer å bruke deg selv, faget og kunsten mer aktivt. Kunst er en modningsprosess og en utvikling på mange nivåer, både på det faglige og på det personlige nivået. Du og kunsten vokser sammen. 

Maleri for erfarne med fokus på det abstrakte – Å lære er å utvikle Her blir du trenet i mer avansert forståelse av den abstrakte siden kunstfaget og du lærer å bruke deg selv, faget og kunsten mer aktivt. Kunst er en modningsprosess og en utvikling på mange nivåer, både på det faglige og på det personlige nivået. Du og kunsten vokser sammen.

 

Du er viderekommen eller erfaren og ønsker fordypning på et bestemt område

Vi har en rekke fordypningskurs, eller særemnekurs, for deg som har de grunnleggende ferdighetene på plass:

Fordypning handler om å utvide din kunnskap innen et bestemt område, å styrke områder du synes er utfordrende eller å forsyne deg uhemmet av ny inspirasjon. Særemnekursene er lagt opp som kurs eller workshops innenfor bestemte temaer. Temaene springer fra fordypning i det figurative maleri og det tekniske i akrylmaleriet til moderne eksperimentering og utvidelse av din forestilling om hva du kan gjøre i store malerier. Vi har også kurs som er rettet mot prosessarbeid og utvikling kunstnernerskap og identitet gjennom en kunstnerisk og personlig reise. Prosesskursene er grunnlaget for den kunstneriske forståelsen for hvem du er når du uttrykker deg gjennom linjer, farger og former.  Det er en fordel å være litt fortrolig med fargeblanding og penselbruk, men ut over det er dette kurs alle burde få med seg så tidlig i utviklingen som mulig og det er viktig for deg som har gått litt tom og trenger ny inspirasjon.  Å lære om alt fra farger, lys og strøk til motivvalg og uttrykk får en helt annen mening når du har tatt disse kursene å blitt mer bevisst på hvem du er, hva som er viktig for deg.  Å finne den indre motivasjonen gjør noe med alt kunstnerisk arbeid, og med livet ditt forøvrig. Disse kursene starter eller restarter din kunstneriske reise.

Se oversikt over alle kommende kurs her

Kommentarer er stengt.