Kursguide

Kursguide
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Er du usikker på hvilket kurs som passer for deg? Her finner du en veiledning og oversikt som kan gjøre det lettere å velge. Kanskje du ønsker å satse på en yrkesrettet utdannelse i billedkunst, eller du ønsker å ha tegning eller maling som en hobby. Uansett utgangspunkt kan du finne noe som passer for deg enten du er nybegynner, har malt litt fra før, eller du er erfaren og ønsker fordypning eller ny inspirasjon.

Er du fremdeles i tvil etter å lest veiledningen kan du kontakte vår kurssekretær Lise Kristin Ringen på telefon 99 35 28 84 eller kontakte Tine Frich Møller rektor@nydalenkunstskole.no

Billedkunstutdanning på deltid i tegning og maling

Undervisning 2 dager eller 2 kvelder i uken, eller ta studiene som moduler, 4 helger på høsten og 6 helger om våren.

Dette er for deg som vil satse tid og energi på en solid utdanning i tegning og maleri og har anledning til å gå på skole 2 dager eller 2 kvelder i uken, eller kan sette av en helg per måned. Du trenger ingen kreativ grunnutdannelse for å søke, vi legger kun vekt på at du er motivert for en slik utdanning.

Har du en utdanning i tegning og maleri fra før som tilsvarer første studieår av Billedkunstutdanningen kan du søke opptak direkte på andre år, det forutsetter at du kan vise til arbeider som dokumenterer et slikt nivå. Les mer.

Er du allerede etablert som billedkunstner, eller har gjennomført billedkunstutdanning er det mulig å søke seg til et av veiledningsprogrammene våre.

Tegnekurs og malekurs

Dette er for deg som søker korte eller lange kurs i tegning og maleri. Du kan velge mellom kurs 5 eller 12 ganger pr uke, helgekurs og sommerkurs. Vi har kurs på alle nivåer og kursoversikter etter type, tidspunkt og lengde:

Kurs etter type:

Kurs etter tidspunkt og lengde:

Du er nybegynner og vil lære å tegne

Hvis du vil ha en introduksjon til tegning – med mye vekt på det kreative, anbefaler vi et kort tegnekurs

Tegning, et fundament og et språk for nybegynnere

Tegning er nøkkelen: det er gjennom tegningen du lærer å se, utvikler leken, får kontakt med sansene dine, blir formsikker og utvikler evner til å bruke ditt temperament og din følsomhet. Å tegne er en holdning, en måte å forholde seg til det kreative på, der mange deler av din sansning og din bevisthet føres sammen.

Kurset går både som helgekurs, kort kurs over 5 ganger, og en uke i utvidet utgave om sommeren.

Hvis du virkelig vil lære å tegne går du rett på vårt 12 gangers tegnekurs:

Hånden som ser for nybegynnere

Kurset vil åpne opp for å benytte tegningen som studie, grunnlag for figurativt maleri og eget kunstuttrykk. På kurset vil du lære å bruke forskjellige motiver – fra portrett og levende modell til landskap, samtidig som du lærer om ulike måter å tegne motivene på. Kurset går som kveldskurs og formiddagskurs.

Du er nybegynner og vil lære å male

Hvis du vil ha en introduksjon til maling – med mye vekt på det kreative anbefaler vi et kort introduksjonskurs:

Kreativt maleri for nybegynnere

Kreativt maleri for nybegynnere er et introduksjonskurs til maleri og kreativ utvikling for deg som ønsker en tilnærming der utfoldelse, lek og eksperimentering danner grunnlaget for læring. På Grunnkurset lærer du om maleriets grunnleggende temaer og på videreføringskurset lærer du å bruke dette i en malerisk prosess og å utvikle egne motiver.

Kurset er todelt. Første del er et grunnkurs for helt nybegynnere, andre del er en videreføring av grunnkurset. Har du malt litt fra før kan du starte direkte på videreføringen.

Kurset går både som helgekurs, kort kurs over 5 ganger, og som en ukes sommerkurs hvor både grunnkurset og videreføringen er med.

Hvis du virkelig vil lære å male går du rett på vårt nybegynnerkurs i maleri over 12 ganger, eller du kan delta på vår sommerskole.

Maleri for nybegynnere – Å lære er å oppdage

Maleri for nybegynnere er malerkunstens ABC og grunnleggende kokebok. Her tas du i hånden og lærer det du trenger for å komme i gang og begynne en utvikling av maleri. Du lærer først og fremst om de faglige byggesteinene vi alle trenger i vårt skapende arbeid som malere. Men kurset handler også om maleprosessen, om sansning, tilstedeværelse og kreativitet.

Kurset går både som kveldskurs og formiddagskurs. Les mer

Sommerskole over 2 uker for nybegynnere

Gjennom 2 intense uker får du en grundig innføring i de grunnleggende prinsippene i tegning og maling: Tegning og uttrykk, komposisjon, lysatmosfærer, fargeblanding, farge som form og rom, fargeklanger, strøk og billedflate,

Du har tegnet litt før, tatt grunnkurs i tegning, og vil lære mer om tegning

Selv om du har tegnet litt fra før vil du kunne ha stor glede av vårt korte, kreative tegnekurs:

Tegning, et fundament og et språk videreføring

På videreføringskurset utvikler vi tegneferdighetene vider, læreringen er også her upretensiøs med fokus på oppgaver som frigjør energi og tegneglede, først gjennom observasjon av form og lys så med levende aktmodell.

Kurset går både som helgekurs, kort kveldskurs 5 ganger og som sommerkurs på en uke i utvidet utgave.

Hvis du har det grunnleggende i tegning på plass og vil lære mer om tegning, teknikker og komposisjon velger du:

Hånden som ser – Tegnekurs for videregående

Hånden som ser for videregående baserer seg på at deltagerne har tatt nivå 1 eller har tilsvarende bakgrunn i tegning. På kurset utvikles din tegning ytterligere gjennom fordypning i tegnestudier der linje, form, lys og proporsjoner står sentralt. Her benyttes levende modell og andre konkrete motiver.

Kurset går som kveldskurs og formiddagskurs.

Les mer

Du har malt litt fra før, tatt grunnkurs i maling og vil lære mer om maling

Hvis du ønsker å bli kjent med våre malekurs, friske opp gamle ferdigheter eller utfolde deg kreativt anbefaler vi:

Kreativt maleri videreføring

Dette kurset viderefører det du lærte på Kreativt maleri for nybegynnere. Kreativt maleri er et introduksjonskurs til maleri og kreativ utvikling for deg som ønsker en tilnærming der utfoldelse, lek og eksperimentering danner grunnlaget for læring. Kurset er todelt. Første del er et grunnkurs for helt nybegynnere, andre del er en videreføring av grunnkurset – og dette passer godt for deg som malt litt fra før.

Kurset går både som helgekurs, kort kveldskurs og formiddagskurs over 5 ganger, og som en ukes sommerkurs hvor både grunnkurset og videreføringen er med.

Alternativet er å starte direkte på vårt kurs Maleri nivå 2:

Maleri for videregående – Å lære er å utforske

Kunstutvikling handler om møte mellom læring og forståelse, utforskning og utfoldelse. Maleri, nivå 2 utvikler derfor den faglige plattformen fra nybegynnerkurset, til en dypere faglig forståelse og en mer personlig, mer intuitivt og mer eksperimentell tilnærming.

Kurset går som kveldskurs og formiddagskurs.

Du er viderekommen eller erfaren

Avhengig av hvor mye du kan og hvilke kurs du har tatt før anbefaler vi to kurs. Det første er for deg som ennå har en del å lære om det malefaglige, det andre er for deg som har dette på plass og nå ønsker mer personlig veiledning i din maleprosess:

Maleri for erfarne med fokus på det figurative – Å lære er å utvikle

Her blir du trenet i mer avansert forståelse av den figurative siden kunstfaget og du lærer å bruke deg selv, faget og kunsten mer aktivt. Kunst er en modningsprosess og en utvikling på mange nivåer, både på det faglige og på det personlige nivået. Du og kunsten vokser sammen.

Kurset går som kveldskurs og formiddagskurs.

Maleri for erfarne med fokus på det abstrakte – Å lære er å utvikle

Her blir du trenet i mer avansert forståelse av den abstrakte siden kunstfaget og du lærer å bruke deg selv, faget og kunsten mer aktivt. Kunst er en modningsprosess og en utvikling på mange nivåer, både på det faglige og på det personlige nivået. Du og kunsten vokser sammen.

Veiledningsgruppe

Veiledningsgruppen gir rom for utvikling av ditt kunstneriske prosjekt. Her kan du gi deg selv og det som er viktig for deg, tiden du trenger til å utvikle deg, til å integrere kunnskapen og komme dypere inn i din kunstneriske utvikling. Med profesjonell veiledning utvikler din kunst seg basert på det faglige nivået du har opparbeidet deg gjennom kursrekken i maleri.

Du er viderekommen eller erfaren og ønsker fordypning på et bestemt område

Vi har en rekke fordypningskurs for deg som har de grunnleggende ferdighetene på plass:

Fordypningskurs

Fordypning handler om å utvide din kunnskap innen et bestemt område, å styrke områder du synes er utfordrende eller å forsyne deg uhemmet av ny inspirasjon. Fordypningskursene er lagt opp som kurs eller workshops innenfor bestemte temaer. Temaene springer fra fordypning i det figurative maleri og det tekniske i akrylmaleriet til moderne eksperimentering og utvidelse av din forestilling om hva du kan gjøre i store malerier.  Finn din kunstneriske stemme og Kunst og spiritualitet som alle er fordypning innen forskjellige områder.

Fordypningskursene går både som helgekurs, korte kveldskurs 5 ganger eller som sommerkurs på en uke.

Kursguide for deg som har gått kurs på 4 trinn før 2013

Fra og med høsten 2013 ble kursstrukturen endret. Det som tidligere var 12 ukers kurs på 4 trinn med 2 kurs på hvert trinn er nå fordelt mellom 3 nivåer i maleri og 3 nivåer i tegning.

Her er en egen kursguide for deg.

Prosess og utvikling gjennom en kunstnerisk og personlig reise

Prosesskursene er grunnlaget for den kunstneriske forståelsen for hvem du er når du uttrykker deg gjennom linjer, farger og former.  Det er en fordel å være litt fortrolig med fargeblanding og penselbruk, men ut over det er dette kurs alle burde få med seg så tidlig i utviklingen som mulig og det er viktig for deg som har gått litt tom og trenger ny innputt.  Å lære om alt fra farger, lys og strøk til motivvalg og uttrykk får en helt annen mening når du har tatt disse kursene å blitt mer bevisst på hvem du er, hva som er viktig for deg.  Å finne den indre motivasjonen gjør noe med alt kunstnerisk arbeid, og med livet ditt forøvirg. Disse kursene starter eller restarter din kunstneriske reise.

Tegning med oppmerksomt nærvær

Tåler du stillheten? Er noe tomt hvis det ikke er fylt? Og hvor mye får vi egentlig med oss? I dagens samfunn utsettes vi for en enorm mengde rask informasjon og inntrykk, og vi blir vant til å forholde oss til mange ting samtidig. Det som kan være vanskelig er å holde fokus og konsentrasjon om en ting av gangen, spesielt over tid. Denne evnen til konsentrasjon er nødvendig for fordypning i kunst, men også i andre oppgaver i hverdagen.

Finn din kunstneriske stemme

Kurset er et fantastisk utgangspunkt for en kunstnerisk utvikling, enten du er nybegynner, har malt litt eller mye, men aldri helt fått tak i hvem du er i forhold til dette, eller du har vokst fra det utgangspunktet du engang hadde.  Kurset har vært en del av skolens faste kurs i mer enn 20 år og danner et viktig fundament for elevene til å finne sin vei i kunsten.

Kurset går både som et kveldskurs på 12 ganger, sommerkurs over en uke og som helgekurs i forkortet utgave.

Kunst og spiritualitet

En fanstastisk prosess som er gull verd både for nesten nybegynner, videregående, erfarne og proffe. Vi er alle spirituelle, vi drømmer, vi lar tankene flyte, vi dagdrømmer. Vi gjør noe vi elsker og vi kommer i flyt, tiden opphører og vi opplever noe som ikke er konkret, ikke eksistensielt, det er intuitivt og spirituelt. Vi besitter alle slike spirituelle ressurser som kan utvikles og løfte oss som mennesker og kunstnere. Dette kurset inviterer deg til å bli kjent med deg selv og ditt kunstneriske potensial gjennom tilstedeværelse og en intuitiv, meditativ, undrende og malerisk prosess.

Kurset går som sommerkurs og helgekurs.

Kommentarer er stengt.