Kursguide for deg som har gått Male- og Tegnekurs trinn 1-4

Kursguide for deg som har gått Male- og Tegnekurs trinn 1-4
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Fra og med høsten 2013 ble kursstrukturen endret. Det som tidligere var 12 ukers kurs på 4 trinn med 2 kurs på hvert trinn er nå fordelt mellom maleri, tegning og individuell maleprosess. Dette for å gi deg større fleksibilitet og valgfrihet. Malekursene har nå hovedfokus på maleri med støtte av noe grunnleggende tegning. Tegnekursene er rene tegnekurs med en figurativ og eksperimentell tilnærming. Og så har vi satt opp en rekke kortere kurs som går på helg, eller en gang i uken på over 5 uker.

Nedenfor finner du en veiledning for hvilket kurs som passer for deg som har tatt et eller flere av kursene i den gamle kursrekken.

Som du ser anbefaler vi alternative kurs slik at det er mer å velge mellom. Nå kan du gå fra malekurs til tegnekurs og omvendt og du kan ta et semester med Finn din kunstneriske stemme, uansett hvilket kursnivå du har gått, slik at får tak i det som er viktig for deg i din kunstneriske utvikling. Og selvsagt kan du ta spranget til Billedkunstutdanningen på deltid hvis du virkelig ønsker å satse.

Er du fremdeles i tvil etter å ha lest veiledningen kan du spørre din lærer eller kontakte vår faglige leder rektor@nydalenkunstskole.no

Du har tatt trinn 1-1 kurset

Her kan du velge mellom Maleri, nivå 1 og Maleri, nivå 2. Hvis du synes at du behersker det du lærte på trinn 1-1 godt, tar du Maleri, nivå 2, hvis du synes at du godt kunne trenge litt mer trening på dette nivået velger du Maleri, nivå 1 (du vil da få noe repetisjon av det du lærte på trinn 1-1).

Du har tatt trinn 1-2 kurset

Du har tatt et av trinn 2 kursene

Du har tatt begge trinn 2 kursene

Her kan du velge mellom Maleri, nivå 2 og Maleri, nivå 3. Hvis du synes at du behersker det du lærte på trinn 2 godt, tar du Maleri, nivå 3, hvis du synes at du godt kunne trenge litt mer trening på dette nivået velger du Maleri, nivå 2 (du vil da få noe repetisjon av det du lærte på trinn 2).

Du har tatt et av trinn 3 kursene

Du har tatt begge trinn 3 kursene

Her kan du velge mellom Maleri, nivå 3 og Veiledningsgruppe. Hvis du synes at du behersker det du lærte på trinn 3 godt, tar du Veiledningsgruppen, hvis du synes at du godt kunne trenge litt mer trening på dette nivået velger du Maleri, nivå 3 (du vil da få noe repetisjon av det du lærte på trinn 3).

Du har tatt ett eller begge trinn 4 kursene

Kommentarer er stengt.