Tegning med oppmerksomt nærvær

Tegning med oppmerksomt nærvær
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Tåler du stillheten? Er noe tomt hvis det ikke er fylt? Og hvor mye får vi egentlig med oss? I dagens samfunn utsettes vi for en enorm mengde rask informasjon og inntrykk, og vi blir vant til å forholde oss til mange ting samtidig. Det som kan være vanskelig er å holde fokus og konsentrasjon om en ting av gangen, spesielt over tid. Denne evnen til konsentrasjon er nødvendig for fordypning i kunst, men også i andre oppgaver i hverdagen.

Vi bærer alle på dype personlige språk som kommer til uttrykk i måten vi ser og sanser verden på, og i måten vi bruker kroppen og sinnet vårt på. Dette kurset er en prosess der du gjennom tegning lærer å bruke det du selv er som utgangspunkt for en kunstnerisk og personlig utvikling. På kurset vil du oppleve at oppgavene veksler mellom fokus på den ytre fysiske verden, tilstedeværelse i handling,  og lytting til din indre verden.

Kurset er en reise der du lytter oppmerksomt til den fortellingen som bare du representerer. Du blir ledet inn i en oppgaverekke som består av meditasjon, tilstedeværelse, utvidet lytting, utforskning og refleksjon over eget språk. Sakte ledes du til en dypere forståelse av ditt kunstneriske språk og hvordan du kan utvikle dette gjennom en oppmerksom kunstnerisk prosess.

Kurset passer for

Kurset passer for elever på alle nivåer. Det er et ypperlig tilleggskurs for studenter på den 2-årige Billedkunstutdannelsen og alle som går på 10-ukers kursene.

Kommende kurs og påmelding

Nedenfor ser du hvilke kurs som kommer, og nedenfor kursene finner du påmeldingsskjema

Kommentarer er stengt.