Personlig Kunstutvikling (PKU)

Personlig Kunstutvikling (PKU)
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Dette er et fordypningsår for de som har gjennomført Billedkunstutdanningens 3. år eller har tilsvarende bakgrunn fra annet lærested. Det er etter den felles skoleringen det virkelig begynner å skje og all læringen transformeres til et nytt nivå. Det er nå ditt kunstneriske arbeid virkelig formes og din bevissthet rundt ditt prosjekt modnes.

Faglig innhold

Som deltaker i PKU-gruppen loses du gjennom en prosess der du bevisstgjøres rundt ditt eget ståsted. I begynnelsen jobber du med å identifisere din intensjon og deretter starter en reise der læreren med solid faglig tyngde følger deg gjennom en faglig og håndverksmessig utvikling. Du får tydelig og direkte veiledning på faglige kvaliteter og muligheter innenfor ditt kunstneriske arbeid.

Gjennom for du rikelig tid til å forske i eget materiale gjennom flere temaer som Serielt arbeid, Big Painting og utvikling av Portfolio. I tillegg avholder hver enkelt en kunstnerpresentasjon om en utvalgt kunstner som er relevant for eget prosjekt. Felles gjennomgang av deltagernes prosjekter og arbeid underveis vil gi deg innsikt i kunsten langt ut over ditt personlige ståsted. Slik blir deltakerne godt kjent med hverandre og danner samtidig grunnlag for gode og faglige miljøer og for videre samarbeid etter endt undervisningstid på skolen.

SØKNADSPORTALEN ÅPNER FOR EKSTERNE SØKERE så snart forhåndsopptaket er avsluttet

Opps, fant ikke skjemaet.

Kommentarer er stengt.