2-årig billedkunstutdanning på deltid

2-årig billedkunstutdanning på deltid
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Nydalen Kunstskole tilbyr en solid utdannelse i billedkunst med fokus på elevens personlige utvikling som kunstner og menneske. Dagklassene har undervisning to dager per uke og kveldsklassen 2 kvelder i uken, mens helgeklassene gjennomføres med 10 helgesamlinger gjennom undervisningsåret. Vi har også fjernundervisning for de som har litt reisevei eller av ulike årsaker ikke kan møte til undervisning på skolen.

I motsetning til de fleste kunstskoler hvor undervisningen omfatter tverrfaglige kunstformer er kunstutdannelsen ved Nydalen Kunstskole i hovedsak orientert mot billedkunst, tegning og maleri. Vår faglige forankring ligger både i det figurative og det abstrakte, hvor skolen vektlegger forståelse for og sammenhengene mellom begge. Som utdanningsinstitusjon skiller skolen seg fra øvrige læresteder ved at vi i større grad integrerer den enkeltes historie og uttrykksbehov i den kunstneriske prosessen.

Mer informasjon finner du her; 

 

Søknad 2-årig Billedkunstutdanning

1Velg ønsket undervisningstid/klasse
2Personalia
3Hensikt og motivasjon for å søke
4Studiekontrakt og aksept av betingelser
5Innbetaling av oppstartsgebyr
  • * Det er forventet at ateliertiden før/etter undervisning nyttes til å jobbe videre med oppgaver fra undervisningen til refleksjon, skisser og ev egenstudier. Ateliertiden er også en fin tid å bli kjent med de andre elevene fra klassen, uansett om man går i en oppmøteklasse eller er digitalelev. Elevene fra de digitalklassene oppfordres spesielt til å fortsette å ha Teams oppe etter undervisningsslutt for holde kontakten seg i mellom i ateliertiden. De som er flinke til å ta ateliertiden i bruk og som jobber videre mellom undervisningsøktene vil naturlig nok ha et annet utbytte og en annen annen faglig utvikling og modning, enn de elevene som ikke gjør det, selv om ateliertiden ikke er obligatorisk eller det blir ført fravær. Vi erfarer at noen elever først tar i bruk ateliertiden når det nærmer seg semesterslutt og det er gjene de samme elevene som synes at semesteret har gått alt for fort og at de har hatt mindre utbytte av undervisningen enn de som har tatt ateliertiden aktivt i bruk helt fra begynnelsen av. Dagklassene har ateliertid etter undervisningsslutt fra kl. 13:30 til 16:00. Helgeklassene har ateliertid fra kl. 17-20:00. Kveldsklassene har ateliertid før undervisning fra kl. 16-18 og etter undervisningsslutt frem til kl. 22:00. Fjernundervisningselevene tilbringer ateliertiden sammen i Teams.

Kommentarer er stengt.