SØKNAD 3. året – FÅ plasser igjen

SØKNAD 3. året – FÅ plasser igjen
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Nydalen Kunstskole tilbyr et påbygningsår (3. året) for de som har gjennomført Billedkunstutdanningen eller har annen tilsvarende bakgrunn. Studiet er rettet mot å veilede elevene i arbeidet mot å etablere og utvikle et profesjonelt kunstnerskap.

Sentrale tema i dette studiet er kunstnerskap og identitet, kombinert med idé og konseptutvikling. I løpet av studieåret vil elevene besøke relevante utstillinger og foreta atelierbesøk hos etablerte kunstnere, arbeide med å styrke tekniske ferdigheter og veiledes i sentrale spørsmål knyttet til etablering og utvikling av et profesjonelt kunstnerskap. De som går på 3. året får tilgang til mer utstyr og materiale å jobbe med gjennom året, tilgang til rammeverksted, trykkpresse, papirverksted, lagringsplass og arbeidsmappe til skisser og materiell.

Påbygningsåret er lagt opp slik at du kan fortsette rett etter at du har gjennomført den 2-årige billedkunstutdanningen, – eller søke deg tilbake hit for faglig påfyll, ny inspirasjon og kollegialt felleskap, – og særlig dersom det er noe tid siden du avsluttet dine studier hos oss. Klassene forutsetter minst 12 deltagere. Skolens nåværende og tidligere elever prioriteres ved opptak. For eksterne søkere bes fremsendt dokumentasjon på tidligere utdanning fra annet lærested, credo og portfolio/fotomateriell til admin@nydalenkunstskole.no.

 

 

3. året
Kullene høsten 2019 og 2020 besøkte Wendimagedin Belete og Helle Kaarem i deres ateliér, og jobbet med eget prosjekt innenfor kunstnerskap og identitet med selvportrettet som utrykksform, men i utvidet forstand, – å se sitt eget kunstnerskap i en større sammenheng. På våren jobbet klassene med idé- og konseptutvikling, utstillingsforberedelse og kuratering, tekstarbeid og utvikling av portfolio for å nevne noe.

 

BAKGRUNN FOR STUDIET

De første 2 årene på billedkunstutdanningen er innover vendt;  vi jobber mye med materialer, med prosess og med mange ulike oppgaver og innfallsvinkler til kunsten. Til sammenligning er 3. året mer utover vendt, dvs vi retter oppmerksomheten mot omverdenen og ser vårt eget kunstnerskap i en større sammenheng. På 3. året har vi langt færre oppgaver gjennom undervisningsåret og jobber lengre med hvert enkelt emne. Det er forventet at elevene er mer selvstendige og de står friere i hvordan de jobber med oppgavene. Elevene får tilgang til mer materialer, pensler/utstyr større lagringsbokser, arbeidsmapper mm.

Sentrale emner

  • Portrett og identitet i utvidet forstand.
  • Materialer og kunst i rom.
  • Idé og konseptutvikling.
  • Utstillingsforberedelse og kuratering.
  • Avslutningsprosjekt med utstilling i galleriet i Foajeen i Arups gate 5.

I Arups gate 5 får vi mye bedre plass, tilgang til eget rammeverksted i kjelleren til lerretsoppspenning og hvor elevene kan kappe til og montere rammer selv, montere lerret på plate osv. Her får vi trykkpresse og papirverksted etter hvert også. Se mer info om skolebygget her.

Studietider 

Høsten 2022 har vi satt opp en dag- og en kveldsklasse med undervisning onsdager og torsdager, og en helgeklasser med 10 helgesamlinger gjennom undervisningsåret.

DAGKLASSE: oppstart 24. august Kun 3 plasser igjen

  • 2 dager i uken med undervisning 9.30-13.30 og ateliertid 13:30-16.00 (onsdag og torsdag).
  • 14 uker i høstsemesteret og 16 uker i vårsemesteret.

HELGEKLASSE: oppstart 16. september FULLT / venteliste

  • 4 helger i høstsemesteret, med undervisning fredag 18.00-2100. Lørdag og søndag 10.00-17.00
  • 6 helger i vårsemesteret, med undervisning fredag 18.00-21.00. Lørdag og søndag 10.00-17.00
  • Helger for høsten 2022: 16-18. september, 30. sept til 2. oktober, 28. til 30. oktober og 2. til 4. desember. Våren; 20. til 22. januar, 17. til 19. februar, 17. til 19. mars, 14. til 16. april, 12. til 14. mai, 9. til 11. juni

Studiet med oppstart høsten 2022 koster kr. 19 750,- pr. semester inkludert materialer (ikke lerret) som betales i fire månedlige terminer på kr. 4 937,- I tillegg kommer et oppstartsgebyr på kr. 3 500,- som betales ved opptak til studiet (dekker begge semestre).

Merk; dersom kun er ledig plass i klasser med annen undervisningstid enn det som er foretrukket, kan det være lurt å søke en ledig plass og samtidig be om ventelisteplass i klassen med ønsket undervisningstid. Vi erfarer at det kan være elever som ønsker å bytte klasse etter undervisningsoppstart. De som er registrert i en annen klasse vil da få prioritert plass i den klassen som har foretrukket undervisningstid.

Søknad med kontrakt 3-året

1Velg ønsket undervisningstid/klasse
2Personalia
3Hensikt og motivasjon for å søke
4Studiekontrakt og aksept av betingelser
5Innbetaling av oppstartsgebyr

Kommentarer er stengt.