SØKNAD 3. året – FÅ PLASSER IGJEN

SØKNAD 3. året – FÅ PLASSER IGJEN
Forfatter: Publisert: Oppdatert:

Nydalen Kunstskole tilbyr et påbygningsår (3. året) for de som har gjennomført Billedkunstutdanningen eller har annen tilsvarende bakgrunn. Studiet er rettet mot å veilede elevene i arbeidet mot å etablere og utvikle et profesjonelt kunstnerskap.

Sentrale tema i dette studiet er kunstnerskap og identitet, kombinert med idé og konseptutvikling. I løpet av studieåret vil elevene besøke relevante utstillinger og foreta atelierbesøk hos etablerte kunstnere, arbeide med å styrke tekniske ferdigheter og veiledes i sentrale spørsmål knyttet til etablering og utvikling av et profesjonelt kunstnerskap.

Påbygningsåret er lagt opp slik at du kan fortsette rett etter at du har gjennomført den 2-årige billedkunstutdanningen, – eller søke deg tilbake hit for faglig påfyll, ny inspirasjon og kollegialt felleskap, – og særlig dersom det er noe tid siden du avsluttet dine studier hos oss. Klassene forutsetter minst 12 deltagere. Skolens nåværende og tidligere elever prioriteres ved opptak. For eksterne søkere bes fremsendt dokumentasjon på tidligere utdanning fra annet lærested, credo og portfolio/fotomateriell til post@nydalenkunstskole.no, merk epost med søknad 3. året.

 

3. året
Kullene høsten 2019, 2020 og 2021 besøkte Wendimagedin Belete og Helle Kaarem i deres ateliér. Høsten 2022 besøkte klassene Lise Ivarson og våren 2023 skal klassen som begynner i januar på besøk til Kenneth Blom. Deretter jobber elevene med eget prosjekt innenfor kunstnerskap og identitet og med selvportrettet som utrykksform, men i utvidet forstand. Vi ser på kunsthistorien og trekker linjer videre til samtiden. Det handler om å se sitt eget kunstnerskap i en større sammenheng for å legge et solid fundament for å jobbe videre med idé- og konseptutvikling, utstillingsforberedelse og kuratering, tekstarbeid og utvikling av portfolio før undervisningsåret avsluttes med kuratering og utstilling av elevprosjektene i Galleri Minneparken.

 

BAKGRUNN FOR STUDIET

De første 2 årene på billedkunstutdanningen er innover vendt;  vi jobber mye med materialer, med prosess og med mange ulike oppgaver og innfallsvinkler til kunsten. Til sammenligning er 3. året mer utover vendt, dvs vi retter oppmerksomheten mot omverdenen og ser vårt eget kunstnerskap i en større sammenheng. På 3. året har vi langt færre oppgaver gjennom undervisningsåret og jobber lengre med hvert enkelt emne. Det er forventet at elevene er mer selvstendige og at de står friere i hvordan de ønsker å jobbe med emnene. Underveis skal elevene skal elevene jobbe med inspirasjonsmapper og med arbeids- og prosjektdokumentasjon.

Sentrale emner

  • Kunstner- og utstillingsbesøk.
  • Portrett og identitet i utvidet forstand.
  • Idé og konseptutvikling.
  • Materialer og kunst i rom.
  • Utstillingsforberedelse og kuratering.
  • Avslutningsprosjekt med presentasjon av arbeider og publikumsåpen utstilling i galleriet i Arups gate 5.

Studietider 

Våren 2023 har vi satt opp en helgeklasse med 10 helgesamlinger gjennom undervisningsåret, hvorav 4 av helgene er med obligatorisk oppmøte på skolen. De øvrige helgene foregår digitalt hvor elevene jobber hjemmefra eller fra eget atelier. 

HELGEKLASSE: oppstart 27. januar FÅ PLASSER IGJEN

  • 6 helger i vårsemesteret, med undervisning fredag 18.00-21.00. Lørdag og søndag 10.00-17.00. Helger våren: 27-29 januar (oppmøtehelg med kunstnerbesøk), 10-12 februar, 3-5 mars, 24-26 mars, 21-23 april (oppmøtehelg og arbeid med oppgaver på skolen), 2-4 juni.
  • 4 helger i høstsemesteret, med undervisning fredag 18.00-2100. Lørdag og søndag 10.00-17.00. Helger for høsten 2023: 18-20 august (oppmøte med galleribesøk og kuratering) 22-24 september, 20 til 22. oktober og 17-19 november (oppmøte med utstilling i galleriet på skolen).

Studiet med oppstart våren 2023 koster kr. 19 500,- pr. semester som betales i fire månedlige terminer på kr. 4 875,- I tillegg kommer et oppstartsgebyr på kr. 3 500,- som betales ved opptak til studiet (dekker begge semestre).

Elever som benytter seg av tilbud om forhåndsopptak får gebyret trukket fra på terminbeløpet. Forhåndsopptaket avsluttes 1. oktober.

Søknad 3-året

1Velg ønsket undervisningstid/klasse
2Personalia
3Hensikt og motivasjon for å søke
4Studiekontrakt og aksept av betingelser
5Innbetaling av oppstartsgebyr
  • * Det er forventet at ateliertiden før/etter undervisning nyttes til å jobbe videre med oppgaver fra undervisningen til refleksjon, skisser og ev egenstudier. Ateliertiden er også en fin tid å bli kjent med de andre elevene fra klassen, uansett om man går i en oppmøteklasse eller er digitalelev. Elevene fra de digitalklassene oppfordres spesielt til å fortsette å ha teams oppe etter undervisningsslutt for holde kontakten seg i mellom i ateliertiden. De som er flinke til å ta ateliertiden i bruk og som jobber videre mellom undervisningsøktene vil naturlig nok ha et annet utbytte og en annen annen faglig utvikling og modning, enn de elevene som ikke gjør det, selv om ateliertiden ikke er obligatorisk eller det blir ført fravær. Vi erfarer at noen elever først tar i bruk ateliertiden når det nærmer seg semesterslutt og det er gjene de samme elevene som synes at semesteret har gått alt for fort og at de har hatt mindre utbytte av undervisningen enn de som har tatt ateliertiden aktivt i bruk helt fra begynnelsen av. Dagklassene har ateliertid etter undervisningsslutt fra kl. 13:30 til 16:00. Helgeklassene har ateliertid fra kl. 17-20:00. Kveldsklassene har ateliertid før undervisningen fra kl. 16-18:00. Fjernundervisningselevene tilbringer ateliertiden sammen i Teams.

Kommentarer er stengt.