Billedkunstutdanning på deltid

1-Årig påbygnings studie

Påbygningsstudiet er et spesialiseringsår som bygger videre på den 2-årige billedkunstutdanningen og med formål om å veilede studentene i etablering og utvikling av et kunstnerskap.Les mer

Nytt år og nye muligheter

Nytt år og nye muligheter

Vi starter en ny kveldsklasse på Billedkunstutdanningen, rett over nyttår. Oppstart 7. januar og undervisning mandag og tirsdag kveld.Les mer

Nyhetsbrev mai 2017

Nå skjer det mye fremover! Våren er kommet for fullt, også på Nydalen kunstskole. Det betyr arbeid med hovedoppgaver og forberedelser til utstillinger.Les mer

Nyhetsbrev april 2017

Vi har Åpen dag på skolen 24.april, vårkursene begynner etter påske, og informasjon til elever om hovedoppgavene.Les mer

Fordypnings program

Fordypnings program

Påbygningsprogrammene går over to enkeltstående semestre med undervisning 1 gang i uken tirsdager på kveldstid. Programmene er for deg som er etablert, har gjennomført Billedkunstutdanningen, Fordypningsåret og eller PKU, eller har tilsvarende utdanning fra andre læresteder. Programmene forutsetter selvstendig arbeid mellom undervisningsøktene på skolen. Skolen kan i noe utstrekning tilby leie av atelierplass utenom ordinære undervisningstider på skolen. Høstsemesteret tar for seg tema som kunstnerskap og identitet, mens vårsemesteret er rettet mot idé og konseputvikling. Merk minimum 8 deltagere per program.Les mer

Veiledningsgruppe en gang i uken

Veiledningsgruppe en gang i uken

Dette er et tilbud til dem som har tatt alle nivåer av Maleri og/eller av Hånden som ser. Kurset passer også for deg som har tatt Billedkunstutdanningen og ønsker videre veiledning.Les mer

2-årig Billedkunst utdanning

2-årig Billedkunst utdanning

En solid utdannelse innenfor maleri og tegning med fokus også på din personlige utvikling som menneske og kunstner. Dagskolen går to dager per uke med ateliertid etterpå, og kan derfor kombineres med jobb eller andre studier. Du kan også ta denne utdannelsen på kveldstid 2 kvelder i uken, eller som 10 helger hvert skoleår.Les mer